AKCIJE ZA PROSTOVOLJCE

2017

Sobota, 23. september 2017: prostovoljna delovna akcija na Jarškem in Tomačevskem produ pri Ljubljani: popis divjih odlagališč smeti in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS)

2016

Sobota, 16. januar 2016: delovna akcija odstranjevanja grmastega slakovca. Zbirno mesto: gostišče Vovk v Ospu ob 8. 30 uri. Prijave do 8. januarja 2016 na: dondeslovenija@gmail.com.
Organizira: DONDES.

Sobota, 1. oktober 2016: akcija odstranjevanja zlate rozge na Tomačevskem produ. Zbirno mesto: pred GTC centrom Črnuče, Brnčičeva 13, Ljubljana ob 9:30. Zaželene so prijave na: info.metulji@gmail.com.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (v sklopu projekta Deteljin modrin - prezrt biser savskih prodov, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana)

 

2015

Sobota, 9. april 2016: akcija Čiščenje sten za breguljko in vodomca, Zbirno mesto pred Hišo usnja Herman v Cirkulanah, ob 9. uri.

4. marec 2015 in dalje: Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Več. Kontakt in prijave: info@ljubljanskobarje.si ali telefonski številki 08 20 52 350.

Sobota, 28. februar 2015: akcija odstranjevanja grmovne zarasti v Velikem Drskovškem jezeru. Zbirno mesto: v Drskovčah - pri mostu čez Pivko, ob 9. uri.
Organizira: društvo Drobnovratnik.

Sobota, 7. novembra 2015: prostovoljna delovna akcija v dolini Strajanov breg. Zbirno mesto na začetku doline pri Podblatu, ob 9. uri. Prijave: primoz.glogovcan@zrsvn.si.
Organizirajo: Obcina Škofljica in partnerji projekta EGP LJUBA – Ljudje za barje.

 

2014

Sobota, 13. december 2014: akcija čiščenje grmastega slakovca, tujerodne invazivne rastline v Ospu. Zbirno mesto: v vasi Osp, ob 9. uri. Prijave do 1. decembra 2014 na: dondeslovenija@gmail.com.
Organizira: DONDES, s sodelovanjem domačinov, Botaničnega društva Slovenije in DOPPS-a ter plezalcev z Obale.

Sobota, 27. september 2014: prostovoljna delovna akcija na območju Tomačevskega proda pri Ljubljani. Zbirno mesto: parkirišče Gospodarsko trgovskega centra (GTC) Črnuče, Brnčičeva 13, Ljubljana, ob 9. uri. Prijave: info.metulji@gmail.com.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Sobota, 27. septembra 2014: naravovarstvena akcija v Rakovem Škocjanu. Zbirno mesto: pri CŠOD domu Rak ob 9. uri. Prijave: alja.groselj@zrsvn.si.
Organizirata: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije in Zavod RS za varstvo narave, sodelujejo: Notranjski regijski park, center šolskih in obšolskih dejavnosti - dom Rak, Občina Cerknica in Zavod za gozdove Slovenije.

Sobota, 13. september 2014 in sobota 20. september 2014: akcije v okviru Mednarodnih noči netopirjev.
Organizira: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) s soorganizatorji.

Sobota, 14. junij: akcija Uredimo Brje. Vabilo.
Organizirata: GROZD in Društvo za varstvo okolja Bled.

Smernice za akcije reševanja dvoživk z začasnimi ograjami (pripravila: Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis v sodelovanju s člani društva Societas herpetologica slovenica: Alenko Petrinjak, Anamarijo Žagar, Igorjem Nekepom)

21. marec 2014: Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Več. Kontakt in prijave: info@ljubljanskobarje.si ali telefonski številki 08 20 52 350 ali 040 655 797 (Tina Mikuš).

Petek, 7. marec 2014: nočni lov metuljev na območju Kraškega roba. Zbirno mesto: Hrastovlje (na parkirišču pri cerkvi), ob 17:30.
Organizira Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

Sobota in nedelja 18. in 19. januar 2014: Zimsko štetje vodnih ptic (IWC), koordinira Luka Božič. Prijave: luka.bozic@dopps.si.
Organizira: DOPPS.

Ponedeljek 27. januar – nedelja, 2. februar 2014: Ptice okoli nas, koordinira Eva Vukelič.
Organizira: DOPPS.

 

2013

Sobota in nedelja, 19. in 20. januar 2013: Zimsko štetje vodnih ptic (IWC) (koordinator: Luka Božič, tel. 031 307 993)

Marec - april 2013: Akcija prenašanja žabic na Rovah. Več. Kontakt: Katjuša (041 582 067).

Smernice za akcije reševanja dvoživk z začasnimi ograjami (pripravila: Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis v sodelovanju s člani društva Societas herpetologica slovenica: Alenko Petrinjak, Anamarijo Žagar, Igorjem Nekepom)

Sobota, 29. junij 2013: Čiščenje alpske kislice na planini Korošica. Zbirno mesto: v Podljubelju ob izhodišču planinske poti na Korošico (na parkirišču okrog 300m pred obeležjem koncentracijskega taborišča Ljubelj) ob 8:30 uri. Prijave na jurij.dobnik@zrsvn.si ali na tel. št. 03/ 426 03 45.
Organizirata: Zavod RS za varstvo narave in BC Naklo.

Sobota, 7. september 2013: terensko delo Veliki okarji Primorske, vodi dr. Rudi Verovnik. Zbirno mesto: pri spomeniku v vasi Črni kal ob 9. uri.
Organizira Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

Ponedeljek, 16. september 2013: nočno opazovanje metuljev, ob 19. uri na območju Vrhovskih vrtač pri Adlešičih. Zbirno mesto uro prej pred Osnovno šolo v Adlešičih.
Organizira: Krajinski park Kolpa.

Petek, 4. oktober 2013: Pregled gnezdilnic v parku Tivoli, koordinira Luka Esenko, zbirno mesto na parkirnem prostoru pred kopališčem v Tivoliju v Ljubljani, ob 16. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

8., 9. in 10. oktober 2013: Izdelava gnezdilnic za skovika in smrdokavro ter popravilo gnezdilnic iz Tivolija, koordinirajo Luka Esenko, Vojko Havliček in Sašo Pritekelj, delavnica bo potekala v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani od 16. do 21. ure.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Sobota, 12. oktober 2013: Nameščanje obnovljenih gnezdilnic v parku Tivoli, koordinira Luka Esenko, zbirno mesto na parkirnem prostoru pred kopališčem v Tivoliju ob 16. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Sobota, 12. oktober 2013: 4. tradicionalna prostovoljna naravovarstvena akcija - čiščenje sečnih ostankov na Ostruščici  in Mulejevem vrhu. Zbirno mesto: pred hotelom Planja na Rogli, ob 8:30. Prijave do 10.10.2013 na jurij.dobnik@zrsvn.si ali na tel. št. 03 426 03 45.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave

Sobota, 19. oktober 2013: nočni lov na metulje na območju Konjiške gore, zbirno mesto pri izvozu iz avtoceste za Slovenske Konjice ob 17:30.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije - DPOMS.

Petek, 8. november 2013: Nameščanje obnovljenih gnezdilnic v parku Tivoli, koordinira Luka Esenko, zbirno mesto na parkirnem prostoru pred kopališčem v Tivoliju ob 12. uri in ob 16. uri. Prijave: vojko.havlicek@gmail.com
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Sobota, 7. decembra 2013: usposabljanje Prepoznavanje in štetje ptic v Krajinskem parku Ljubljansko barje, na sedežu krajinskega parka v Notranjih Goricah, Podpeška cesta 380, ob 9. uri. Prijave do 5.12.2013 na telefon: 08 20 52 350 ali e-mail: info@ljubljanskobarje.si.  
Organizira: Krajinski park Ljubljansko barje.

 

2012

Februar - april 2012: Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto, na Radenskem polju. Več: http://www.radenskopolje.si/akcija-prenosa-ab-ez-cesto.html, kontakt: zabice@radenskopolje.si.
Organizira: Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

Akcija Varstvo dvoživk na Večni poti v Ljubljani (večerno prenašanje dvoživk čez cesto), več na http://dvozivke.blogspot.com/, prijave na: tomaz_jagar@hotmail.com.
Organizira: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Akcija Pomagajmo žabicam v Hrašah, vsak dan ob 18:30 v Hrašah. Več: http://www.zverca.si/pomagamozabicam/825-pomagajmo-abicam-2012.html
Organizira: Društvo Žverca.

Akcija prenašanja dvoživk v Mariboru na cesti Za tremi ribniki, zbor vsak dan na parkirišču gostilne Pri treh ribnikih ob 21. uri. Več: https://www.facebook.com/events/187029634741521/
Organizira: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Smernice za akcije reševanja dvoživk z začasnimi ograjami (pripravila: Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis v sodelovanju s člani društva Societas herpetologica slovenica: Alenko Petrinjak, Anamarijo Žagar, Igorjem Nekepom)

Sobota, 12. maj 2012: Tradicionalni popis rumenih pastiric, koordinira Anže Škoberne, zbirno mesto: Ribiški kot - pri čebelnjaku na Cerkniškem jezeru, ob 8. uri.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 9. junij 2012: popis ptic koscev Crex night 2011, koordinira Anže Škoberne. Zbirno mesto pri čebelnjaku na Cerkniškem jezeru, ob 22. uri.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 20. oktober 2012: Čiščenje zarasti na Ostruščici (zahodno od Rogle) na Pohorju. Zbirno mesto: pred hotelom Planja na Rogli ob 8:30 uri. Prijave do 10. oktobra 2012 na: jurij.dobnik@zrsvn.si ali na tel. št. 03/ 426 03 45.
Organizirajo: Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Občina Mislinja in Unior d.d. – Program turizem.

Sobota, 3., 10, 17. in 24. november 2012: Čiščenje zarasti na mokriščih na Pohorju. Prijave na: sebastjan.struc@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333 13 74.
Organizirajo: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in GG Maribor (v okviru projekta WETMAN).

 

2011

15. marec- april 2011: Akcija Varstvo dvoživk na Večni poti v Ljubljani (večerno prenašanje dvoživk čez cesto), vsak dan ob 20. uri na parkirišču pred rampo Biološkega središča, za posamezen dan preverite na http://dvozivke.blogspot.com/.
Organizira: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Akcija Pomagajmo žabicam v Hrašah, vsak dan ob 18. uri v Hrašah. Več: www.zverca.si/
Organizira: Društvo Žverca,

Akcija prenašanja dvoživk v Mariboru na cesti Za tremi ribniki: Več: http://www.facebook.com/event.php?eid=190335260997422
Organizira: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto, na Radenskem polju. Več: http://www.radenskopolje.si
Organizira: Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

Smernice za akcije reševanja dvoživk z začasnimi ograjami (pripravila: Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis v sodelovanju s člani društva Societas herpetologica slovenica: Alenko Petrinjak, Anamarijo Žagar, Igorjem Nekepom)

Sobota, 26. marec 2011: Delovno-čistilna Akcija v Naravnem rezervatu Iški Morost. Zbirno mesto: pri mostu čez Iško ob 8. uri.
Organizira: DOPPS

Sobota, 2. april 2011: Čistilna akcija na Radenskem polju. Zbirno mesto: Center Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59. Informacije: 040 655 795.
Organizirajo: Krajevna skupnost Račna, Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju in Turistično-naravovarstveno društvo Boštanj

Sobota, 16. april 2011: terensko delo Hromi volnoritec in dnevni metulji Krasa, vodi Barbara Zakšek. Zbirno mesto: pri cerkvi sv. Jurija v Komnu ob 10. uri. Informacije: info.metulji@gmail.com
Organizira Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

Sobota, 23. april 2011: akcija Čiščenje stene za breguljke, zbirno mesto pri lovskem domu v Središču ob Dravi, ob 8. uri. Informacije: Boris Kočevar (tel. 041 639 761).
Organizira: DOPPS.

Sobota in nedelja, 9-10. april 2011: čistilna akcija: Zeleni vikend v Bohinju.
Organizira: Turizem Bohinj

Sobota, 7. maj 2011: Pregled gnezdilnic za belovrate muharje, koordinator Dare Fekonja, tel. 041 513 440.
Organizira: DOPPS

Sobota, 7. maj 2011: Tradicionalni popis rumenih pastiric, koordinatorja Anže Škoberne in Leon Kebe, zbirno mesto: Ribiški kot - pri čebelnjaku na Cerkniškem jezeru, ob 8. uri.
Organizira: Notranjska sekcija DOPPS.

Četrtek 26. maj 2011: akcija odstranjevanja invazivne tujerodne rastline Japonski dresnik na Bledu. Kontakt: Miha Žvan (vintgar@gmail.com).
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled s sodelovanjem ZRVSN Kranj in Biotehniškega centra Naklo.

Petek, 4. junij 2011: popis ptic koscev Crex night 2011, koordinatorja Leon Kebe in Anže Škoberne. Zbirno mesto pri čebelnjaku na Cerkniškem jezeru, ob 22. uri.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 17. september 2011: akcija odstranjevanja ambrozije v Zalogu, pri skladišču Petrol, ob 9. uri.
Organizira: Turistično društvo Zalog.

Sobota, 17. september 2010: čiščenje morske obale in Dragonje Čista obala 2011.
Organizira: Ecovitae so sodelavci.

Sobota, 24. september: Aware - akcija čiščenja morja, Portorož, ob 9. uri.
Organizira: Nemo Divers s sodelovanjem Morigenos.

Sobota, 15. oktober 2011: Čiščenje zaraščajočih travišč (planj) na Pohorju. Zbirni mesti: pred hotelom Planja na Rogli ob 8. uri in pred poslopjem Zavoda za gozdove Slovenije KE Mislinja, v Mislinji ob 8. uri.
Organizira Zavod RS za varstvo narave s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Celje, UNIOR d.d. – Program turizem, Občine Zreče in Občine Mislinja ter Sklada za ohranjanje narave Pohorje.

Nedelja, 23. oktober 2011: Obročkanje kraljičkov, vodi Dare Fekonja v Mostecu ob 9. uri.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 26. november 2011: Popis velikega srakoperja na Ljubljanskem barju, vodi Urša Koce, prijave do 21. novembra.
Organizira: DOPPS.

 

2010

Sobota in nedelja, 16. in 17. januar 2010: Zimsko štetje vodnih ptic (IWC) (koordinator: Luka Božič, tel. 031 307 993)

Sobota, 30. januar 2010: Akcija Popis velikega srakoperja na Ljubljanskem barju
Zbirno mesto: DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani ob 9. uri.

Četrtek, 11. februar 2010: delavnica Izdelava gnezdilnic za smrdokavro v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani od 16. do predvidoma 20. ure.

1. do 30. marec 2010: Akcija Varstvo dvoživk na Večni poti v Ljubljani (večerno prenašanje dvoživk čez cesto), vsak dan ob 20. uri na parkirišču pred rampo Biološkega središča, za posamezen dan preverite na http://dvozivke.blogspot.com/.
Organizira: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Četrtek, 11. marec 2010: Skrivnostni ptičji izbljuvki, predavata Al Vrezec in Tomaž Mihelič, DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani, ob 19. uri.

Četrtek, 1. april 2010: popis srednjega detla v Dobravi. Zborno mesto ob 7. uri pri lovski koči LD Brežice, na križišču regionalnih cest v osrednjem delu Dobrave. Organizira: Zavod RS za varstvo narave, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Sobota, 15. maj 2010: Akcija odstranjevanja japonskega dresnika z obale Blejskega jezera in nekaterih zaščitenih območij. Zbor: ob 8:30 na parkirišču pod hotelom Krim.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled s sodelovanjem Občine Bled, Infrastrukture Bled, ZRVSN Kranj in Biotehniškega centra Naklo.

Sobota, 15. maj 2010: Tradicionalni popis pastiric, zbor: Ribiški kot - pri čebeljnjaku na Cerkniškem jezeru, ob 9. uri.
Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

Petek, 5. junij 2010: popis ptic koscev "Crex night" 2010, koordinatorja Leon Kebe in Anže Škoberne. Zbirno mesto je ob 22. uri pri čebelnjaku na Cerkniškem jezeru.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 14. avgust 2010: prireditev in akcija Ogenj v Alpah - Planine v cvetju. Planina Laz in Bled.
Organizira: Cipra Slovenija, kontakt: leon.kebe@cipra.org.

Nedelja, 1. avgust 2010: naravovarstvena akcija ekološka sanacija pohodne poti na Lovrenških jezerih.
Organizirata: Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije in Odbor za varstvo gorske narave MDO Podravja.

Sobota, 25. september 2010: čiščenje Skupaj za 46 km slovenske obale, Strunjan ob 9. uri.
Organizirata: Ecovitae in Agencija RS za okolje.

Nedelja, 10. oktober 2010: Obročkanje ptic, vodi Dare Fekonja.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 16. oktober 2010: Delavnica izdelovanja gnezdilnic iz gline, vodi Danica Žbontar v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 23. oktober 2010: Pripravimo poslastice za ptice v prostorih Arboretuma Volčji potok ob 15:30.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 6. november: Obročkanje kraljičkov, vodi Dare Fekonja v Mostecu ob 9. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 11. november: Izdelajmo lojne pogače, v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani med 16. in 20. uro.
Organizira: DOPPS.

Sobota, 20. november 2010: Popis velikega srakoperja na Ljubljanskem barju, prijave: ukoce@nib.si.
Organizira: DOPPS.

 

2009

Začetek marca – sredina aprila: Naredimo nekaj za dvoživke

Opis: ugotavljali bomo, na katerih delih cestnega odseka skozi vas Podsabotin v Goriških Brdih prihaja do največjih povozov dvoživk (črne točke). Obenem bomo beležili vrste in številčnost dvoživk ter jih s ceste premeščali na varno. Akcije bodo potekale med vikendi v večernem času.

Oprema: odsevni jopič (obvezen), vedro, svetilka, rokavice, nepremočljiva obleka, fotoaparat (priporočen).

Organizator: Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

Prijave, kontakt: Borut Kumar (040 914-484), kumar.borut71@gmail.com

 

Sobota, 28. marec 2009: peta tradicionalna čistilna akcija v Sečoveljskih solinah

Zbor: ob 10 h na glavnem vhodu na Lero, kjer bodo delili vrečke za smeti in rokavice. Po akciji zaključek na dvorišču (druženje, udeleženci prejmejo letne vstopnice)

Organizator: Krajinski park Sečoveljske soline

 

Marec - sredina aprila 2009: Pomagajmo žabicam čez cesto

Opis: Postavljali bomo zaščitne ograje za žabice. Te bomo dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer) prenašali prek ceste in jih popisovali. Akcija bo predvidoma trajala do sredine aprila. Tako bomo poleg pomoči posameznim osebkom dobili tudi natančnejše podatke o številčnosti ter vrstni pestrosti dvoživk na Radenskem polju.

Oprema: odsevni jopič, svetilka (najbolje čelna), vedro, zaščitne rokavice (po želji).

Zbor: petek, 6.3.2009 ob 20 uri, Galerija Grad Boštanj, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje

Organizatorji: Center Grajski vrt Boštanj, Zavod Symbiosis in Turistično društvo Boštanj.

Prijave, kontakt: zabice@radenskopolje.si, Miša Pintarič (tel. 040 655 795).

 

Marec - april 2009: Žabice potrebujejo našo pomoč

Opis: akcija prenašanja dvoživk na Večni poti v Ljubljani, ob koncih tedna delavnice.

Zbor: v večernih urah pred Biološkim središčem, Večna pot, Ljubljana.

Organizator: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Informacije: http://dvozivke.blogspot.com/, 040 222 408 (Melita)in 040 628 188 (Maja).

 

Sobota, 4. april 2009: čistilna akcija ob Blejskem jezeru

Zbor: ob 8. uri na obali pri Kampu v Veliki Zaki, kjer bodo delili vrečke za smeti.

Oprema: delovne rokavice, primerna obutev.

Organizator: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

Petek, 17. april 2009: Očistimo Peskovski potok za Dan Zemlje

Zbor: ob 8. uri, Peskovci.
Organizator: Krajinski park Goričko.

 

Sobota, 18. april 2009: Očistimo Radensko polje


Zbor: ob 9. uri pred info tablami o Radenskem polju na Grajskem vrtu Boštanj, Veliko Mlačevo 59.
Oprema: delovne rokavice.
Organizatorji: TD Boštanj, KS Račna,  Ribiška družina Grosuplje, Študentski klub GROŠ, Center Grajski vrt Boštanj (www.radenskopolje.si).

 

Četrtek, 16. april 2009: Plazilci Cerknice in okolice, predava Miha Krofel, ob 19. uri v predavalnici Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Četrtek, 21. maj 2009: Odstranjevanje invazivk na Radenskem polju

Zbor: ob 12. uri pred info tablami o Radenskem polju na Grajskem vrtu Boštanj, Veliko Mlačevo 59.
Oprema: delovne rokavice in nepremočljiva obutev.
Organizatorja: TD Boštanj, Zavod Symbiosis (projekt Thuja). Informacije: Leon Kebe (040 655 796).