ZA LJUBITELJE NARAVE

Stran je namenjena tistim, ki radi spoznavate naravo Slovenije. Več o njej vam povedo učne poti, muzeji, živalski vrtovi, turistične jame, naravni parki in drugi – tule je zbranih več kot sto. Povsod so poskrbeli, da bi vam o naravi povedali kaj zanimivega, razkrili kaj še neznanega. Če boste želeli, vas bodo tudi strokovno vodili.

Predlagamo vam, da pred obiskom preverite, ali tu navedeni podatki o času ogledov še veljajo.

Želimo vam, da bi svoj prosti čas, ki ga boste namenili spoznavanju pestrosti narave Slovenije, prijetno preživeli.

Dopolnitve spletne strani pošljite na breda.ogorelec@gov.si .

Vabijo vas:

Učna pot Resslov gaj Kozlov rob - po zgodovinsko naravoslovni učni poti na Grad Gozdna učna pot Panovec Učna pot Tabor Mestna učna pot naravne in kulturne dediščine Sežana Naravoslovna pot Štivanski log Naravoslovna učna pot Menišija Naravoslovna in rudarska učna pot Gozdna učna pot v predtršekm gozdu, Radovljica Naravoslovna učna pot Pusti grad, Radovljica Gozdna učna pot Dovžanova soteska Učna pot Kanjon reke Kokre Mala gozdna učna pot, Predvor Gozdna učna pot Visoko Učno sprehajalna pot Rača Jesenkova pot Gozdna učna pot Godič pri Kamniku Gozdna učna pot Šumberk Gozdna naravoslovna učna pot Mali vrh Naravoslovna pot Pri Žouknu Učna gozdna pot Turjak-Rašica Gozdna učna pot Rožni studenec Naravoslovna pot Rudniško jezero Auerspergova botanična pot Orglarska pot Vodna učna pot Gozdna pot Loka Naravoslovna pot Tičjak Naravoslovna kulturna učna pot Samostanski hrib Gozdna učna pot Konovo-Debrca Gozdna učna pot Navrški vrh, Ravne na Koroškem Naravoslovna učna pot Zelena pot Teber Gozdna pot Pistrov grad v Vuzenici Pot na Rahtelov vrh - Gozdna učna pot Gozdna in geološka učna pot Pekel Gozdna učna pot Uršankovo Gozdna učna pot Tojzlov vrh na Kozjaku Gozdna učna pot Mestni vrh pri Ptuju Učna pot Breza Gozdna učna pot Blaguš Čolnikova učna pot Geološka učna pot Rudnica Virštanj Turistična gozdna učna pot Fuks grapa Soška pot Gozdarsko-naravoslovna pot Kuk Mala gozdna učna pot Gršišče - Zdenci v Grgarju Pot do Kaliča Pliskina pot - Kraška učna pot Naravoslovna učna pot ob Hublju Krasolovno naravoslovna učna pot Divaški kras Učna pot Škocjan Gozdna učna pot Sviščaki Mašunska gozdna učna pot Gozdna učna pot Kališe Čebelarska učna pot na Cerkniškem jezeru Naravoslovna učna pot Rakov Škocjan Pot po naravnem rezervatu Zelenci Naravoslovna učna pot Vrata Kolesarska pot Radovna Pokljuška pot Vodna učna pot Grabnarca, vznožje Jelovice Tematska pot Konšca - Na planincah luštno biti Razgledna učna pot Dovžanova soteska Dupljanska orientacijska pot Muzejska gozdna učna pot Bistra Gozdna učna pot Draga Gozdna učna pot po šmarnogorski Grmadi Roška pešpot Naravoslovna pot Jelenov studenec Pot Stari Log - Pugled Žiben Borovška naravoslovna pot Kostelska - Trška pešpot Kostelska grajska pešpot Kostelska planinska pešpot Naravoslovna gozdna učna pot Rožek Polharska pot na Pogorelcu Resslova gozdna pot Kraška učna pot od Lebice do Krupe Gozdna učna pot Planina - Mirna gora Učna pot Zdenc Vidovec Turistična-zgodovinsko-gozdna pot Svibno pri Radečah Pišeška gozdna pot Pot po Logarski dolini Gozdno - turistična pot Plešivec Gozdna in zgodovinska učna pot Stari grad, Radlje ob Dravi Gozdna učna pot Boč Rozkina gozdna učna pot Gozdna učna pot Kapelvald Zmajčkova gozdna učna pot Gozdna učna pot k debeli bukvi Naravoslovna učna pot Šturmovec Učna pot Veternik Gozdna učna pot Tromejnik Učna gozdna pot Mrtvice reke Mure Gozdna učna pot Bistrica Učna pot Bobri Gozdna učna pot Dravograd-Grad Botanični vrt Univerze v Ljubljani Arboretum Volčji potok Alpski botanični vrt Julijana Botanični vrt Tal 2000 Akvarij Piran Speleobiološka postaja v Postojnski jami Akvarij-Terarij Maribor Živalski vrt Ljubljana Krajinski park Sečoveljske soline Škocjanski zatok Park Škocjanske jame Dom Trenta - Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka Pocarjeva domačija Krajinski park Zgornja Idrijca Krajinski park Topla Krajinski park Golte Krajinski park Logarska dolina Krajinski park Lahinja Kulturno-informacijsko središče Kozjanskega parka Center naravne in kulturne dediščine Bolfenk na Pohorju Krajinski park Rački ribniki - Požeg Krajinski park Goričko Muzej v naravi Divje jezero Prirodoslovni muzej Slovenije Tehniški muzej Slovenije Čebelarski muzej Loški muzej Polharska zbirka v Pristavi Gradu Snežnik Speleobiološka postaja v Postojnski jami Antonijev rov Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Gorenjesavski muzej Jesenice Stalna razstava o paleolitski postaji Potočka zijalka Muzejske zbirke Gornji grad Rudarska zbirka Podzemlje Pece Muzej premogovništva Slovenije Bogenšperk Rudarska zbirka Kisovec Zavod za kulturo Slovenska Bistrica Muzej solinarstva Triglavska muzejska zbirka Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva Muzej jezerski hram Homogea Sveta jama Vilenica Divaška jama Škocjanske jame Dimnice Jama pod Predjamskim gradom Ravenska jama Otoška jama Črna jama Postojnska jama Planinska jama Zelške jame Križna jama Županova jama Jama pod Babjim zobom Železna jama in jamarska zbirka Snežna jama Ravenska jama Rotovnikova jama Jama Pekel Kostanjeviška jama Pivka Jama Koščeva učna pot v naravnem rezervatu Iški morost na Ljubljaskem barju Naravoslovna učna pot Stari grad