INFORMACIJSKA SREDIŠČA NARAVNIH PARKOV IN REZERVATOV

 

Naravni parki in rezervati so navedeni od zahoda proti vzhodu.   

Aktivnosti v naravnih parkih lahko spoznate na Naravni parki Sloveniji - Aktivnosti.

 

Krajinski park Sečoveljske soline

Uprava parka, Seča 116, Seča, tel. (05) 67 21 330, faks: 05 672 1331, e-pošta: kpss@soline.si
Obisk: zjutraj lahko vstopite vanj približno eno uro po sončnem vzhodu, zvečer pa ga zapustite eno uro pred sončnim zahodom. V hladni polovici leta je torej Park praviloma odprt med 9. in 17. uro, v topli pa med 8. in 20. Zemljevid dostopov je na spletni strani: http://www.kpss.si/
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: prodaja publikacij, soli in drugih spominkov

Krajinski park Strunjan

Center Krajinskega parka Strunjan se nahaja v prenovljeni Solinarski hiši na Strunjanskih solinah, kjer je urejena razstava »Park morja«. Ta v treh jezikih prikazuje vse pomembnejše značilnosti parka in kako so le te neločljivo povezane z morjem. Razporejena je na štiri stene, ki opisujejo štiri obraze parka z naslednjimi naslovi: »Kjer se srečujeta kopno in morje«, »Ščepec solin«, »Življenja polna morska laguna« in »Strunjanski klif, živa skulptura morja«. Obiskovalci si lahko v okviru razstave ogledajo tudi film o Krajinskem parku Strunjan.
Strunjan 152, 6320 Portorož, tel.: 08 205 1880, info@parkstrunjan.si
Obisk: od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro. Za najavljene skupine je obisk možen vse leto.
Dodatna ponudba: vodenje po parku s predhodno najavo.

 

Škocjanski zatok - naravni rezervat   

DOPPS-Naravni rezervat Škocjanski zatok - center za obiskovalce, Sermin 50, Koper, tel. 05 626 0370, e-pošta info@skocjanski-zatok.org
Odpiralni čas
Vodenje po naravnem rezervatu za skupine je obvezno in poteka na podlagi predhodne rezervacije termina
Dodatna ponudba izdelkov in storitev
Center za obiskovalce in opazovalnice so dostopni funkcionalno oviranim.

 

Park Škocjanske jame  

Info center:Matavun 12, Divača, tel. 05 763 2840
Vodenje po jamah
Dodatna ponudba: peš pot od Divače do Škocjanskih jam, razstava o premogovnikih in arheoloških najdbah v Parku Škocjanske jame in njegovi neposredni okolici (v prostorih uprave parka), etnološka zbirka (Jakopinov skedenj), arheološko-krasolovna zbirka (Jurjeva domačija), prodaja spominkov, publikacij, medu
Dostop do centra za invalide

 

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar 17 presihajočih jezer. Za spoznanje njihovega nastajanja je potrebno zavrteti posebno mlinsko kolo. Predstavitve posameznih jezer vključujejo tudi preplet življenja domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode. Makete najpomembnejših življenjskih okolij: mokrotnih in suhih travnikov, grmišč, gozdov in jam dopolnjujejo predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini.

Slovenska vas 10, 6257 Pivka, tel. 031 775 002, pivskajezera@pivka.si.

Obisk: sobote in nedelje, od maja do oktobra med 10. in 17. uro, od novembra do aprila med 10. in 15. uro. Za najavljene skupine obisk možen skozi vse leto.
Dodatna ponudba: multivizija, možnost najema prostora (projektor), prodaja lokalnih izdelkov, vodenje po Pivških presihajočih jezerih po dogovoru.

 

Triglavski narodni park

Dom Trenta - Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka

Dom Trenta, Na Logu, 05 388 9330
Obisk: od 27. aprila do 31. oktobra vsak dan med 10. in 18. uro, od 1. decembra do 24. decembra od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro, od 16. decembra do 26. aprila vsak dan med 10. in 14. uro; za skupine po dogovoru (zaprto: 1. januar, 1.-30. november , 25. december)
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: multivizijska predstavitev Triglavskega narodnega parka, trentarski muzej, prodaja knjig in spominkov, prodaja ročnih del domačinov, konferenčna dvorana, apartmaji.
Prilagojen za obisk funkcionalno oviranih
Publikacija: Tea Lukan-Klavžer idr. : Triglavski narodni park - Žepni vodnik z zemljevidom, Mladinska knjiga, 2001, barvne fotografije, 104 strani (Zbirka Gore na dlani)

  

Pocarjeva domačija

Informacijska točka Triglavskega narodnega parka
Zgornja Radovna 25, Mojstrana, tel. 04 578 0200 (Triglavski narodni park, Bled)
Odprto od sredine junija do sredine septembra vsak petek, soboto in nedeljo ter praznike v tem casu od 12 do 19. Izven tega casa je možen dogovor za obisk skupin nad 10 ljudi.
Dodatna ponudba: ogled Pocarjeve domačije, prodaja publikaci.
Dostopno za funkcionalno ovirane (delno tudi Pocarjeva domačija)

 

Info središče Triglavska roža na Bledu, 04 5780 200 ali 04 5780 205

Ljubljanska cesta 27, Bled, tel. 04 578 0200 ali 04 578 0205
Obisk: od torka petka med 12. in 16. uro, v soboto in nedeljo med 10. in 18. uro.
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: strokovne, fotografske in umetniške razstave, predstavitev parka v besedi in sliki, prodaja spominkov, strokovne in poljudne literature, izdelkov domače in umetnostne obrti, možnost najema dvorane in avle za večja srečanja in prireditve
Prilagojen za obisk funkcionalno oviranih.

  

Krajinski park Zgornja Idrijca

Informacije: Turistični informacijski center Idrija, 05 377 38 98
Vodenje: po dogovoru

  

Muzej v naravi Divje jezero 

Informacije: Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 9, Idrija, tel. 05 372 66 00
Vodenje: po dogovoru

 

Krajinski park Ljubljansko barje

Podpeška cesta 380, Notranje Gorice, telefon: 08 20 52 350, e pošta: info@ljubljanskobarje.si.
Obisk: vsak delovnik med 8. in 14. uro.
Vodenje po parku: po dogovoru.
Dodatna ponudba: učne poti: Koščeva učna pot, gozdna učna pot Draga pri Igu, učna pot Vrhnika, muzejska učna pot Bistra; zakladi narave: izvir reke Ljubljanice, Podpeški kamnolom, Podpeško jezero, Iški Vintgar, ribniki v Dragi, dolina Želimeljščice, Kuclerjev kamnolom, Mali Plac, Goriški mah, soteska Pekel, uvala Ponikve; kulturna dediščina: Tomaževa hiša, Plečnikova cerkev Sv. Mihaela v Črni vasi, cerkev Sv. Mihaela v Iški vasi, cerkev Sv. Ane, grad Bistra, v katerem je tehniški muzej, Ižanski grad, dvorec Lisičje nad Škofljico, Borovniški viadukt, Stari dedec v Stajah pri Igu, Marijina cerkev v Tomišlju.

  

Krajinski park Logarska dolina

Logarska dolina d.o.o., Logarska Dolina 9, Solčava, tel. 03 838 90 04
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: naravoslovni dnevi Pot po Logarski dolini, multivizijska predstavitev Solčavskega, naravoslovno-etnografska pot, olcarska (gozdarska) bajta, planšarija Logarski kot s tradicionalno domačo kuhinjo, trim steza, organiziranje jahanja, plezališče, izposoja koles, lokostrelstvo, polet s padalom v tandemu, plezanje v plezalnem vrtcu, plezanje na umetni steni, informacije za kajakaštvo in raftanje, turistični ponudniki,
Publikacije: Orešnik Marta: Krajinski park Logarska dolina solčavsko, barvne fotografije, 196 strani, Logarska dolina d.o.o., 1995, Marija Sodja Kladnik: Pot po Logarski dolini, 28 strani, ilustracije, Logarska dolina, 1995, turistična karta Solčavsko, posterji
Dostopno za invalide do informacijske točke

  

Krajinski park Topla 

Informacije: Park Kralja Matjaža, Center 100, Črna na Koroškem, tel. 02 870 3066, 02 823 8269
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: Burjekov mlin, plezališče, turistični ponudniki

  

Krajinski park Golte

Vodenje: po dogovoru, Turistična agencija Svit, tel. 03 8390 810

  

Krajinski park Lahinja

Informacijsko središče
Veliki Nerajc 18a, Črnomelj, tel. 07 305 7428
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: vožnja z vozom, 30 km dolga jahalna pot, Župančičeva pot, obisk žage in mlina, obisk cerkvice Vseh svetnikov, spominki: gudalo (tradicionalni inštrument) in piščal vodomec, krajevno značilne jedi

  

Kozjanski park  

Uprava parka in Kulturno-informacijsko središče Kozjanskega parka

Podsreda 45, Podsreda, tel. 03 800 7100
Obisk: od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: grad Podsreda: steklarska zbirka, zbirka grafičnih listov in razstava o gradu, Levstikov mlin v Podsredi, Slovensko-bavarska hiša v Podsredi, Javerškova domačija v Podsredi, Kolarjeva domačija v Trebčah, po dogovoru vodenje po učni poti Podsreda in geološki učni poti Rudnica / Virštanj, multivizijska predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka, prodaja publikacij in spominkov, dve konferenčni dvorani
Dostop za invalide v upravo parka, delen dostop v Grad Podsreda

  

Center naravne in kulturne dediščine Bolfenk na Pohorju / TIC Bolfenk

Na Slemenu, Bellevue, 2208 Pohorje, tel 02 603 4211, bolfenk@siol.net
Obisk: sreda do nedelje in prazniki: 9:30-16:30.
Dodatna ponudba: prodaja spominkov, zelišč, ročno izdelanih izdelkov, turistične informacije.
Publikacija: zgibanka Bolfenk na Pohorju, izdal Zavod za turizem Maribor.
Center upravlja Zavod za turizem Maribor.

Krajinski park Rački ribniki - Požeg

Informacije: Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave 02 788 3050
Vodenje po parku: po dogovoru
Dodatna ponudba: označene poti, Jantarjeva kolesarska pot, v bližini botanični vrt Tal 94
Publikacija: Matjaž Bedjanič idr.: Vodnik krajinski park Rački ribniki - Požek, Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Rače, 1999, 152 strani, barvne ilustracije

 

Krajinski park Goričko - Središče za obiskovalce

Grad 191, Grad, T: ++386 2 551 88 60, F: ++386 2 551 88 63, e-pošta park.goricko@siol.net
Obisk gradu Grad: od torka do nedelje med 10:00 in 16:00 (marec, oktober, november) in med 10:00 in 18:00 od 1. aprila do 30. septembra. V ponedeljek zaprto.
Vodenje po parku: po dogovoru
V gradu Grad so na ogled: naravoslovne sobe s stalno zbirko (Kukavica Upkač, Vidra), rokodelske delavnice (žganjekuha, lončarstvo, zeliščarstvo, tkalstvo, kolarstvo, kovaštvo), viteška dvorana (s projekcijo filmov in stalno razstavo o gradu v prostoru in času in o obnovitvenih delih, strokovna predavanja), grajska galerija z občasnimi umetniškimi in naravoslovnimi razstavami, grajska trgovinica s prodajo publikacij, zemljevidov in izdekov z oznako kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko.