MUZEJI

 

Drugo

Prirodoslovni muzej Slovenije

Geološko-paleontološka zbirka, Zoisova zbirka mineralov, Hohenwartova zbirka konhilij (lupin mehkužcev), zbirka žuželk Ferdinanda J. Schmidta, nasatanek zbirke žuželk, predstavitev človeške ribice, alpska, barjanska in gozdna diorama, zbirka ptic, plazilcev, rib in okostij različnih vretenčarjev, predstavitev starejših herbarijskih zbirk in občasne razstave

Muzejska ulica 1, Ljubljana, tel. 01 241 0940

Obisk: od torka do nedelje med 10. in 18. uro, ob četrtkih do 20. ure

Dodatna ponudba: po dogovoru vodeni ogledi po zbirkah (tel. 01 241 09 62), predavanja, prodaja publikacij, zgoščenk in muzejskih spominkov, delavnice za otroke, strokovna knjižnica

Publikaciji: Trampuž, Ljerka: Prirodoslovni muzej Slovenije : pedagoški vodnik po razstavnih zbirkah. Prirodoslovni muzej Slovenije, 1998, 75 str; Trampuž, Ljerka: Kje? V Prirodoslovnem muzeju Slovenije : vodnik za otroke po stalnih zbirkah. Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008, 52 str.

 

Muzej solinarstva

Sečovlje/Sicciole, tel. 05 671 0040

Obisk: od aprila do junija ter septembra in oktobra od torka do nedelje med 9. in 13. ter 14. in 18. uro, julija in avgusta od torka do nedelje med 9. in 13. ter 14. in 19. uro

 

Triglavska muzejska zbirka

Planinska zbirka

Triglavska cesta 50, Mojstrana, tel. 04 589 5100

Obisk: od torka do nedelje med 10. in 17. uro in po dogovoru, zaprto od 1. novembra do 30. aprila

 

Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva

Razvoj gozdov skozi geološke dobe, vloga in pomen gozdov, zanimivosti s področja dreves doma in po svetu, delovne navade in običaji olcarjev, flosarjev, furmanov, žagarjev, mizarjev in tesarjev
Savinjska cesta 4, Nazarje, tel. 03 839 1613
Obisk: od marca do novembra med 9. in 17. uro, ob ponedeljkih zaprto, za skupine po dogovoru
Dodatna ponudba: voden ogled zbirke, vodenje po naravoslovni učni poti Samostanski hrib, obisk knjižnice v frančiškanskem samostanu in Marijine cerkve, prodaja muzejskih spominkov, občasne razstave
Publikacija: Šoster Rutar, Barbara: Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva - brošura o muzejski zbirki, 2001

 

Muzej jezerski hram

Živa maketa Cerkniškega jezera

Dolenje jezero 1e , tel. 01 709 4053, 041 561 870

Obisk: za posameznike ob sobotah in nedeljah ob 15. uri, za skupine tudi po dogovoru

Dodatna ponudba: multivizija, prodaja publikacij, organizacija vožnje z lojtrnikom, vodenje po Cerkniškem jezeru po dogovoru

Publikacije: Vekoslav Kebe: Presihajoče Cerkniško jezero - čudež kraške narave, Muzej jezerski hram, Dolenje jezero, 2001, razglednica

 

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna geološka zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice. Ob visokih vodah nastane v dolini kar 17 presihajočih jezer. Za spoznanje njihovega nastajanja je potrebno zavrteti posebno mlinsko kolo. Predstavitve posameznih jezer vključujejo tudi preplet življenja domačinov v pokrajini, kjer je enkrat preveč, drugič pa premalo vode. Makete najpomembnejših življenjskih okolij: mokrotnih in suhih travnikov, grmišč, gozdov in jam dopolnjujejo predstavitve izjemno pestrega rastlinskega in živalskega sveta v Pivški kotlini.

Slovenska vas 10, 6257 Pivka, tel. 031 775 002, pivskajezera@pivka.si.

Obisk: sobote in nedelje, od maja do oktobra med 10. in 17. uro, od novembra do aprila med 10. in 15. uro. Za najavljene skupine obisk možen skozi vse leto.
Dodatna ponudba: multivizija, možnost najema prostora (projektor), prodaja lokalnih izdelkov, vodenje po Pivških presihajočih jezerih po dogovoru.