MUZEJI

 

Geologija, paleontologija, rudniki

Prirodoslovni muzej Slovenije

Geološko-paleontološka zbirka, Zoisova zbirka mineralov, Hohenwartova zbirka konhilij (lupin mehkužcev), zbirka žuželk Ferdinanda J. Schmidta, nasatanek zbirke žuželk, predstavitev človeške ribice, alpska, barjanska in gozdna diorama, zbirka ptic, plazilcev, rib in okostij različnih vretenčarjev, predstavitev starejših herbarijskih zbirk in občasne razstave

Muzejska ulica 1, Ljubljana, tel. 01 241 0940

Obisk: od torka do nedelje med 10. in 18. uro, ob četrtkih do 20. ure

Dodatna ponudba: po dogovoru vodeni ogledi po zbirkah (tel. 01 241 09 62), predavanja, prodaja publikacij, zgoščenk in muzejskih spominkov, delavnice za otroke, strokovna knjižnica

Publikaciji: Trampuž, Ljerka: Prirodoslovni muzej Slovenije : pedagoški vodnik po razstavnih zbirkah. Prirodoslovni muzej Slovenije, 1998, 75 str; Trampuž, Ljerka: Kje? V Prirodoslovnem muzeju Slovenije : vodnik za otroke po stalnih zbirkah. Prirodoslovni muzej Slovenije, 2008, 52 str.

 

Antonijev rov

Turistični rudnik in multivizija

Rudnik živega srebra Idrija, Kosovelova 3, Idrija, tel. 05 377 11 42, 031 810 194

Obisk: poleti od ponedeljka do nedelje in praznike ob 10. in 15. uri (pozimi se urnik spremeni).

 

Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko

Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija z geološko zbirko

Prelovčeva 9, Idrija, tel. 05 372 66 00

Obisk: vsak dan med 9. in 18. uro

 

Gornjesavski muzej Jesenice

Mineraloška in paleontološka zbirka

Bucelleni-Ruardova graščina, Prešernova 45, Jesenice, tel. 04 583 35 00

Obisk: od torka do petka med 8. in 14. uro in po dogovoru

 

Stalna razstava o paleolitski postaji Potočka zijalka

Gostišče Firšt, Logarska dolina 1a, tel. 03 839 4678

Obisk: vsak dan med 9. in 20. uro ter po dogovoru

 

Muzejske zbirke Gornji grad

Zbirka fosilov in kamnin

Attemsov trg 1, Gornji Grad, tel. 041. 531 442

Obisk: po dogovoru

 

Rudarska zbirka

Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02 823 83 54

Obisk: od spomladi do jeseni po dogovoru, pozimi zaprto

 

Podzemlje Pece

Turistični rudnik in muzej, Maks Kunc - naravoslovni fotograf (zbirko dopolnjujejo posnetki glasov razstavljenih živali), kolesarska pot po rudniku

Glančnik 8, Mežica, tel. 02 870 0180

Obisk: od torka do petka med 9. in 17. uro, ogledi rudnika ob 11. in 15. uri ter za skupine tudi po dogovoru

 

Muzej premogovništva Slovenije

ogled podzemnih rovov

Koroška cesta - stari jašek, Velenje, tel. 03 587 0997

Obisk: od torka do nedelje med 9:30 in 17. uro

 

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Pajtlerjeva razstava fosilov in mineralov, zbirka Kamnine Pohorja, zbirka Minerali občin Slovenska Bistrica in Oplotnica

Grad Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica, tel. 02 818 55 26, faks 02 818 27 25, zavod.grad@siol.net

Obisk: od torka do petka med 9. in 17. uro, ob sobotah med 11. in 15. uro, ob nedeljah med 14. in 16. uro

 

Bogenšperk

Geološka zbirka

Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, tel. 01 898 7664

Obisk: od marca do oktobra od torka do petka med 9. in 15. uro, ob sobotah in nedeljah med 9. in 17. uro; od novembra do februarja ob sobotah in nedeljah med 9. in 17. uro ter po dogovoru

 

Rudarska zbirka Kisovec

Geologija

Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi, 03 566 4100

Obisk: po dogovoru

 

Pangea - geološko-paleontološki zasebni muzej

Fosili, kamnine, minerali.

Dragonja vas 23, 2326 Cirkovce (občina Kidričevo).

Obisk: po dogovoru