ARHIV PREDAVANJ

Marec 07 - April 07 - Maj 07 - Junij 07 - September 07 - Oktober 07 - November 07 - December 07 - Januar 08 - Februar 08 - Marec 08 - April 08 - Junij 08 - September 08 - Oktober 08 - November 08 - December 08 - Januar 09 - Februar 09 - Marec 09 - April 09 - Maj09 - Junij 09 - Julij 09 - September 09 - Oktober 09 - November 09 - December 09 - Januar 10 - Februar 10 - Marec 10 - April 10 - Maj 10 - Junij 10 - September 10 - Oktober 10 - November 10 - December 10 - Januar 11 - Februar 11 - Marec 11 - April 11 - Maj 11 - Junij 11 - Julij 11 - Avgust 11 - September 11 - Oktober 11 - November 11 - December 11 - Januar 12 - Februar 12 - Marec 12 - April 12 - Maj 12 - Junij 12 - September 12 - Oktober 12 - November 12 - December 12 - Januar 13 - Februar 13 - Marec 13 - April 13 - Maj 13 - Junij 13 - September 13 - Oktober 13 - November 13 - December 13 - Januar 14 - Februar 14 - Marec 14 - April 14 - Maj 14 - September 14 - Oktober 14 - November - Januar 15 - Februar 15 - Marec 15 - April 15 - September 15 - Oktober 15 - Januar 16 - Februar 16 - Marec 16 - April 16 - Oktober 16 - November 16 - Januar 17 - Februar 17 - Marec 17 - April 17 - Maj 17 - Junij 17 - September 17 - Oktober 17 - November 17 - December 17 - Januar 18 - Februar 18 - Marec 18 - April 18 - Maj 18 - Junij 18 - September 18 - Oktober 18 - November 18 - December 18 - Januar 19 - Februar 19

Društva, muzeji in uprave parkov organizirajo predavanja o naravi Slovenije. Pregled na tej strani pripravljamo na podlagi njihovih obvestil.

Februrar

Petek, 8. februar 2019: predavanje O spolnem in ljubezenskem življenju živali, predava Slavko Polak, Notranjski muzej Postojna, ob 18h.
Organizira: Notranjski muzej Postojna.

Sreda, 20. februar 2019: predavanje Narava med Radovljico in Bledom, predava Sonja Rozman, v Infocenter Triglavska roža Bled, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park.

Četrtek, 21. februarja 2019: predavanje Tujerodne rastline – najprej jih ljubimo, nato sovražimo, predava Jana Kus Veenvlietv Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, v Slovenski vasi pri Pivki, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

Januar

Sreda, 30. januarja 2019: predavanje in projekcija filma Risova pot, v Infocentru Triglavska roža Bled, ob 19. uri.
Organizirata: Triglavski narodni park in Zavod za gozdove Slovenije

November

Torek, 13.november 2018: predavanje Urbanizacija in ptice: ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri, preda dr. Al Vrezec, Slovenska Matica, ob 18. uri.
Organizira: Slovenska matica.

Torek, 27. november 2018: predavanje Sečoveljske soline - 25 let v ramsarski družini, predava Iztok Škornik, Prirodoslovno društvo Slovenije, Poljanska cesta 6, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

December

Ponedeljek, 3. december 2018: predavanje Sršaji (Asplenium) v Sloveniji, predava Žan Lobnik Cimerman, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanično društvo Slovenije.

Torek, 18. december 2018: predavanje »Kaj pa zrak, je?« in ostale skrivnosti jamskega vremena, predava dr. Franci Gabrovšek, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Oktober

Ponedeljek, 1. oktober 2018: predavanje Tujerodne vrste nebin (Aster) v Sloveniji, predava Eva Ilič, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanično društvo Slovenije.

Sreda, 10. oktober 2018: predavanje Iz življenja gob, predava Gabrijel Seljak, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

September

Petek, 7. september 2018: predavanja o vplivih svetlobnega onesnaževanja na živali in ljudi s pogovorom, tudi Svetloba ponoči vpliva na netopirje in druge živali, predava Primož Presetnik, v Peterloug, ob 19. uri.
Organizirajo: Občina Šalovci, Krajinski park Goričko in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.

Junij

Sobota, 16. junij 2018: predavanje Kje kosi kosec?, predava Tadej Kogovšek, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 20. uri.
Organizira: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer s ssodelovanjem društva Drobnovratnik.

Maj

Torek, 8. maj 2018: predavanje Divje čebele, predava dr. Danilo Bevk, na ljubljanskem magistratu, Mestni trg, Ljubljana, ob 17. uri.
Organizira: Mestna občina Ljubljana.

Sreda, 9. maj 2018: predavanje Prilagoditveni izzivi za eholokacijo netopirjev, predava dr. Klemen Koselj, v Biološkem središču na Večni poti v Ljubljani, ob 17. uri.
Organizira: Skupina za speleobiologijo Oddelka za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Torek, 15. maj 2018: predavanje o risu v Sloveniji in projektu LIFE Lynx, predava dr. Miha Krofel, Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana, obh 18. uri.
Organizira: Slovenska matica.

Ponedeljek, 7. maj 2018: predavanje Rastlinske zanimivosti iz Kamniško-Savinjskih Alp, predava Branko Vreš, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanično društvo Slovenije.

April

Petek, 13. april 2018: predavanje Varuh zakladov Ljubljanskega barja, predava Maša Bratina, Center TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje.

Ponedeljek, 9. aprila 2018: predavanje Naravovarstvena prizadevanja za ohranitev gliv, predava Luka Šparl, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanično društvo Slovenije.

Sreda, 11. april 2018: predavanje: Življenje gliv, predava dr. Franc Pohleven, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Sobota, 21. april 2018: predavanje Barjanska tla in vode, predavata Barbara Vidmar in Maša Bratina, v Botaničnem vrtu v Ljubljani, ob 11. uri.
Organizirata: Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Krajinski park Ljubljansko barje.

Sobota, 21. april 2018: predavanje Drevesom prijazno mesto, predava dr. Maja Simoneti, v Botaničnem vrtu v Ljubljani, ob 13. uri.
Organizirata: Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.

Sobota, 21. april 2018: predavanje Rastline, življenjski prostor živali, predava dr. Jernej Polajnar, v Botaničnem vrtu v Ljubljani, ob 14. uri.
Organizirata: Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo.

Petek, 27. april 2018: predavanje Zeleni plaz - včeraj, danes, jutri, predava dr. Miha Pavšek, Dom Trenta, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park, s sodelovanjem Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

Marec

Petek, 9. marec 2018: predavanje Človeška ribica, predavata Gregor in Magdalena Aljančič, Jurčičevina na Muljavi, ob 19. uri.
Organizirata: Jamarski klub Krka in zavod Tular.

Februar

Četrtek, 1. februar 2018: predavanje Dragocena mokrišča, predava Jana Leganis, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera vas v sodelovanju s Kovodom Postojna.

Nedelja, 11. februar 2018: predavanje Darvinizem v 21. stoletju, predava dr. Matjaž Kuntner, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 11. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 14. februar 2018: predavanje Effects of Noise Pollution on Avian Vocal Behaviour, Health and Fitness, predava dr. Sue Anne Zollinger, v predavalnici B5
Biološkega središča, Večna pot 111, Ljubljana, ob 10:15.
Organizira Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo.

Četrtek, 15. februar 2018: predavanje Pričevalci, predava Danijel Bezek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 20. februar 2018: predavanje Morski datlji? Ne , hvala, predava Tina Trampuš, v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin, ob 18. uri.
Organizira: Naravni rezervat Škocjanski zatok

Torek, 27. februar 2018: predavanje Varstvena genetika človeške ribice, predava Valerija Zakšek, v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18h uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Torek, 27. februarja 2018: predavanje Človeška ribica – 250 let po objavi znanstvenega opisa, predava Gregor Aljančič, Slovenska matica, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Slovenska matica.

Januar

Četrtek, 25. januar 2018: predavanje Kaj in kje so mokrišča na Bistriškem?, predava Borut Peric, v Knjižnici Makse Samsa, Ilirska Bistricaob 18. uri.
Organizirata: Park Škocjanske jame in Knjižnica Makse Samsa.

December

Nedelja, 3. december 2017: predavanje Človeška ribica na območju Pivških presihajočih jezerih, predavata Gregor in Magda Aljančič ter predavanje Zgodba o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, predava Eva Šabec, v Notranjskem muzeju, Postojna, ob 18. uri.
Organizira: Notranjski muzej Postojna - Zavod Znanje.

Torek, 5. december 2017: predavanje Zemeljski plazovi – obvladljiv naravni pojav?, predava dr. Jernej Jež, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana, ob 17. uri.
Organizira: Geomorfološko društvo Slovenije.

Četrtek, 7. december 2017: predavanje Ptičje petje kot skladateljski navdih, predava: Petra Vrh Vrezec, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 14. december 2017: Eklogit - barvita kamnina s Pohorja, predava dr. Mirijam Vrabec, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 21. december 2017: predavanje Morske želve - znane neznanke, predava: mag. Robert Turk, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 21. december 2017: Morske želve - znane neznanke, predava mag. Robert Turk, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

November

Četrtek, 16. november 2017: predavanje Podvodni svet Piranske punte, predava: Borut Furlan, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Oktober

Četrtek, 5 oktober 2017: predavanje Varstvo ptic reke Drave, predava dr. Damijan Denac, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Torek, 10. oktobra 2017: predavanje Visokogorska jezera, v sedimentih zapisana zgodovina, predava dr. Andrej Šmuc, v dvorani Slovenske matice, Ljubljana. - ODPADE
Organizira: Slovenska matica

Torek, 17. oktobra 2017: predavanje Zakaj zavarovana območja? Zato ker... (na izbranih priemrih po svetu in pri nas), predava dr. Irena Mrak, v prostorih Razstavno izobraževalnega središča Dolina, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

Četrtek, 19. oktober 2017: predavanje Sredozemske soline: človek in narava z roko v roki, predava dr. Andrej Sovinc, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Sreda, 25. oktobra 2017: predavanje Kali in njihovo skrivno življenje, predava Katja Poboljšaj, v centru za obiskovalce NR Škocjanski zatok, ob 18:30.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

September

Četrtek, 28. september 2017: Od reševanja malega Nema do iskanja patentov - raziskovanje morja za nove rešitve, predava dr. Adam P. Summers, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Junij

Četrtek, 1. junij 2017: predavanje: Sredozemski vranjeki - pionirji ptičje GPS telemetrije v Sloveniji, predava dr. Urša Koce, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 15. junij 2017: predavanje: Pomen mikrobov v morju, predava dr. Valentina Turk, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sobota, 17. junij 2017: predavanje Mineralno bogastvo Slovenije; od cerkniških demantov do pohorskih diamantov, predava dr. Miha Jeršek, v Notranjskem muzeju, Postojna, ob 20. uri.
Organizira: Notranjski muzej Postojna.

Maj

Četrtek, 4. maj 2017: predavanje: Rezultati obročkanja trstnic v Sloveniji, predava Dare Šere, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 9. maj 2017: predavanje Selitve ptic: naravni most med oddaljenimi svetovi, Goriški muzej, Grad Kromberk, Nova Gorica, ob 20. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 10. maj 2017: predavanje Radovniški ledenik iz obdobja zadnje poledenitve, predava Luka Serianz, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana, ob 17. uri.
Organizira: Geomorfološko društvo Slovenije.

Četrtek, 18. maj 2017: predavanje: Morski datlji? Ne, hvala, predava Tina Trampuš, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Ponedeljek, 22. maj 2017: Predavanje o posebnostih goričkih travnikov, predava mag. Stanko Čerpnjak, na gradu Grad, ob 13. uri.
Organizira: Krajinski park Goričko.

Torek, 23. maja 2017: predavanje Dinarske vrtače, predava dr. France Šušteršič, v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Sreda, 24. maja 2017: predavanje Slovenske kobilice, od rdečega seznama do primera svetovno ogrožene temne šaševke na Ljubljanskem barju, predava Stanislav Gomboc, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18:30.
Organizira: DONDES 

Četrtek, 25. maj 2017: predavanje Rjavi medved v Sloveniji, predava dr. Miha Krofel, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizirata: projektna skupina LIFE DINALP BEAR in Prirodoslovni muzej Slovenije.

April

Torek, 4. april 2017: predavanje Onstran Snežnika - jamarske raziskave Šverde, predava Lovel Kukuljan, ob 18h v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Četrtek, 6. april 2017: predavanje Kako so nastala Pivška jezera, predava dr. Uroš Stepišnik, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

Četrtek, 6. april 2017: predavanje: Moja pot - o fotografiranju ptic, predava dr. Davorin Tome, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 12. april 2017: predavanje Gline v litološki sestavi in reliefu slovenskega prostora, predava dr. Duška Rakovec, v Dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 16, Ljubljana, ob 17h.
Organizira: Geomorfološko društvo Slovenije.

Četrtek, 20. april 2017: predavanje: Škodljiva cvetenja alg: pogled v mikro dimenzije slovenskega morja, predava dr. Janja Francé, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Marec

Četrtek, 9. marec 2017: predavanje: Zunanji zajedavci ptic, predava dr. Tomi Trilar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 16. marec 2017: predavanje: Strupene morske živali, predava dr. Tom Turk, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 20. april 2017: predavanje Škodljiva cvetenja alg: pogled v mikro dimenzije sloveskega morja, predava dr. Janja France, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 22. februar 2017: predavanje Geomorfološke značilnosti zgornje Pivke, predava dr. Uroš Stepišnik, v Dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 16, Ljubljana, ob 18:16.
Organizira: Geomorfološko društvo Slovenije.

Četrtek, 23. marec 2017: predavanje Problematika invazivnih tujerodnih vrst, predava dr. Branka Tavzes, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DONDES.

Sreda, 22. marec 2017: predavanje Kraški vodni viri - ranljivost in varovanje, predava dr. Gregor Kovačič, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera, v sodelovanju s Kovod.

 

Februar

Četrtek, 2. februar 2017: predavanje Mokriščni habitati in Pivška presihajoča jezera, predava Metka Škrlj Manojlović, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera, v sodelovanju s Kovodom Postojna.

Četrtek, 2. februar 2017: predavanje Poplave in kars - dinarska kraška polja kot odskočna deska za selitev vodnih ptic, predava Borut Štumberger, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 16. februar 2017: predavanje Klobučnjaki: od mitološke meduze do sodobne nadloge?, predava dr. Andreja Ramšak, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Januar

Torek, 10. januar 2017: predavanje Življenje v globinah Trnovskega gozda, predava Špela Borko, v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Četrtek, 19. januar 2017: predavanje: Skupaj za Jadransko morje, skupaj za nas, predavata Uroš Robič in Gašper Zupančič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 25 januar 2017: predavanje Rastline kot medij za prenos komunikacijskih signalov žuželk – omejitve in prednosti, predava dr. Jernej Polajnar, na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana.
Organizira: Nacionalni inštitut za biologijo.

Četrtek, 26. januar 2017: predavanje Slovensko morje – spregledana zakladnica biodiverzitete, predava dr. Borut Mavrič, v Hostlu Celica, ob 18:30 .
Organizira: DONDES.

November

Četrtek, 10. november 2016: predavanje Rastlinstvo Slovenske Istre, predava Peter Glasnović, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Sreda, 16. november 2016: predavanje Kako ohraniti rastlinstvo Ljubljanskega barja? predavata dr. Jože Bavcon in mag. Blanka Ravnjak, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Četrtek, 17. november 2016: Urbanizacija in ptice - ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri, predava dr. Al Vrezec, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 24. november 2016: predavanje Trenutki iz življenja ptic, predavata Boris Kozinc in Aljaž Mulej, v Knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled

Oktober

Četrtek, 6. oktober 2016: predavanje Strupene gobe, predava Andrej Piltaver, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Torek, 18. oktober 2016: predavanje Krajinski park Sečoveljske soline, predava Iztok Škornik, v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 18. oktober 2016: predavanje Postajališča – življenjsko pomembne postojanke na selitveni poti ptic, predava Tanja Šumrada, v knjižnici Prežihov Voranc, na Tržaški cesti 47a, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Sreda, 19. oktober 2016: predavanje Zgodovina voda na Slovenskem v 16. in 17. stoletju: primeri iz arhivskih virov in Valvasorjeve Slave (1689), predava dr. Žiga Zwitter, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18:30.
Organizira: DONDES.

Sreda, 19. oktober 2016: predavanje Ob 150-letnici smrti Henrika Freyerja (1802-1866), predava dr. Nada Praprotnik, v Botaničnem vrtu, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

torek, 25. oktobra 2016: predavanje Izjemna drevesa severne Primorske, predavata Edo Kozorog in  David Fučka,  na Gradu Kromberk, ob 20. uri. 
Organizira: Goriški muzej.

April

Sreda, 6. april 2016: predavanje Čmrlji in čebele samotarke v mestu, predava dr. Danilo Bevk, v Botaničnem vrtu, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Četrtek, 7. aprila 2016: predavanje Kremenaste alge v izvirih na območju Julijskih Alp, predava mag. Tanje Menegalija, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 14. april 2016: predavanje Skrivnostni svet živalskih glasov v mestu Ljubljana, predava: dr. Tomi Trilar, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 12. april 2016: Slovensko morje - Spregledana zakladnica biotske raznovrstnosti, predava dr. Borut Mavrič, v dvorani Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

Ponedeljek, 18. april 2016: predavanje Ptice vlažnih travnikov Ljubljanskega barja, predava Katarina Denac, Knjižnica Prežihovega Voranca, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 19. april 2016: predavanje Volkovi iz slovenskih gozdov, predava dr. Miha Krofel, v Slovenski matici, ob 18. uri.
Organizira: Slovenska matica.

Četrtek, 21. april 2016: predavanje Vodne in močvirne rastline v Sloveniji, predava mag. Andrej Seliškar, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Marec

Četrtek, 3. marec 2016: predavanje Kmetijstvo in ohranjanje narave: je skupna pot mogoča?, predava Primož Glogovčan, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 9. marec 2016: predavanje Čmrlji in čebele samotarke v mestu, predava dr. Danilo Bevk, v Botaničnem vrtu, ob 18. uri. PRESTAVLJENO na 6. april 2016.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Torek, 15. marec 2016: predavanje Na sledi šakalom, predava Jasna Mladenovič, v Prirodoslovnem društvu Slovenije, Poljanska 6, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Četrtek, 17. marec 2016: predavanje Flora Ljubljanskega Gradu, predava dr. Nejc Jogan, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 31. marec 2016: predavanje Bober na pragu Ljubljane, predava dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Februar

Četrtek, 11. 2. 2016: predavanje Belo cvetoče različice - albini v slovenski flori, predava dr. Jože Bavcon, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Ponedeljek, 29. februar 2016: predavanje Raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju, predava Ana Hace, v hostlu Celica (Metelkova 8, Ljubljana), ob 18.30.
Organizira: DONDES v sodelovanju s slovenskim društvom za morske sesalce Morigenos.

 

Januar

Četrtek, 14. januar 2016: predavanje Šakali v Evropi: od kod so prišli in kaj nam prinašajo?, predava dr. Miha Krofel, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18:30.
Organizira: DONDES.

Četrtek, 28. januar 2016: predavanje Živa narava Ljubljanskega barja: nestalnost na robu urbanega, predava dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Oktober

Četrtek, 1. oktober 2015: predavanje Bioluminiscenca, živa svetloba, predava dr. Maja Berden Zrimec, Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 22. oktober 2015: predavanje Pogled v kamen je čudovit, predava dr. Breda Činč Juhant, Pririodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

September

Sobota, 5. september 2015: predavanje Spoznajmo netopirje Ljubljane, Botanični vrt, ob 18:30.
Organizirata: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Nedelja, 6. september 2015: predavanje Spoznajmo netopirje Ljubljane, Botanični vrt, ob 18:30.
Organizirata: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Petek, 11. september 2015: predavanje Svetloba ponoči vpliva na netopirje in druge živali, predava Jasmina Kotnik, Župnišče v Šalovcih, ob 18. uri.
Organizirata: Krajinski park Goričko in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.

 

April

Torek, 7. april 2105: predavanje Bober, predava dr. Marijan Grubešić, Krajinski park Kolpa, Adlešiči, ob 19. uri.
Organizira: Krajinski park Kolpa.

Sreda, 8. aprila 2015: predavanje Glive gorskega smrekovega gozda, predava Andrej Piltaver, v Infocentru Triglavska roža Bled, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park

Petek, 10. april 2015: predavanje Bober in njegova ogroženost, predava dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 16. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 14. aprila 2015: predavanje Čebele v težavah, predava dr. Danilo Bevk, v dvorani Zemljepisnega muzeja, GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16,
Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

Sreda 15. april 2015: predavanje Kukavičevke in drugo rastlinstvo v življenjskih okoljih Slovenije, predavata dr. Branko Vreš in Branko Dolinar, Botanični vrt, Ljubljana, ob 18h.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Sobota, 18. april 2015: predavanje Delfini v slovenskem morju, predava predstavnik društva Morigenos, gostilna Livada v Ljubljani, ob 17:30, v okviru Voda in jaz.
Organizirajo Spinaker, navtično izobraževanje, d.o.o. in sodelujoči.

Torek, 21. april 2015: predavanje Primerjala analiza presoj posegov v varovana območja narave, predava Irena Nartnik, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES)

Sreda, 22. april 2015: predavanje in terensko opazovanje Noč metuljev, predava in vodi Matjaž Jež, v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru.
Organizira: Planinsko društvo Matica Maribor.

 

Marec

Ponedeljek, 30. marec: predavanje Kako smo ustanovili Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Predavata mag. Špela Habič in Erika Kovačič, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizator: DONDES.

 

Februar

Sreda, 4. februar 2015: Zakaj v Sloveniji izginjajo travniške ptice, predava Tomaž Jančar, na Fakulteti naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 5. februar 2015: Napredek projekta LIVEDRAVA, predava Dominik Bombek, v prostorih DOPPS, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 5. februar 2015: predavanje Uničujoč vpliv kmetijske politike na populacije travniških ptic, predava Tomaž Jančar, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DONDES

Sreda, 11. februar 2015: Ko zacvetijo zvončki, predava dr. Jože Bavcon, Botanični vrt, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Torek, 17. februar 2015: Označevanje ptic, predava Dare Fekonja, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Koper, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 19. februar 2015: Lunj, skrivnostna ujeda, predava Dejan Bordjan, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Murska Sobota, ob 17:30.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Petek, 27. februar 2015: Zlatovranka in naravovarstveni ukrepi za njeno ohranitev na Goričkem, predavata Robi Gjergjek in Gregor Domanjko, v Knjižnica Lenart, Lenart, ob 19. uri .
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

 

Januar

Torek, 20. januar 2015: Pivška presihajoča jezera, predava Špela Habič, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Koper, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

November

Četrtek, 20. november 2014: predavanje Nekaj o imenih kačjih pastirjev, predava Iztok Geister, na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, ob 17. uri.
Organizira: Slovensko odonatološko društvo.

Torek, 25. november 2014: predavanje Človeška ribica, predava Gregor Aljančič, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi pri Pivki, ob 19. uri.
Organizira: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer.

Četrtek, 27. november 2014: tradicionalni fotografski večer, na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS).

 

Oktober

Sreda, 1. oktober 2014: Projekt UPKAČ, predava Katarina Denac, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 7. oktober 2014: Ptice v travniških sadovnjakih, predava Katarina Denac, v KS Senovo, ob 18. uri.
Organizira: Kozjanski park.

Sreda, 15. oktobra 2014: Dolina Triglavskih jezer – od prispodobe konca sveta do narodnega parka, predava dr. Peter Skoberne, v Infocentru Triglavska roža na Bledu, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park.

Torek, 21. oktober 2014: Superplenilstvo pri pticah, predava Rok Rozman, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Ponedeljek, 27. oktober 2014: predavanje Iskanje človeške ribice z neinvazivnim genetskim vzorčenjem, predava David Stanković, v prostorih ŠOU, Vojkova ulica 63, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica.

Četrtek, 30. oktobra 2014: predavanje Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvo, predava Jurij Dobravec, Knjižnica Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

September

Sobota, 6. september 2014 do sobota, 20. september 2014: predavanja v okviru Mednarodnih noči netopirjev.
Organizira: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) s soorganizatorji.

Petek, 19. in sobota, 20. september: predavanje o gobah, ob 17. uri, v Maximus, Murska Sobota.
Organizirajo: Maximus,Vista, Gobarsko društvo Lisička in Javni zavod Krajinski park Goričko.

 

Maj

Četrtek, 15. maj 2014: predavanje Moj majčkeni Galapagos, predava dr. Boris Sket, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

April

Torek, 1. april 2014: predavanje Kozjanski regijski park, predava mag. Hrvoje Teo Oršanič, v v Hostlu Celica, ob 19. uri.
Organizira: DONDES

Torek, 1. april 2014: predavanje Ledene jame, predava Jure Košutnik, v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije v Križevniški ulici 7 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Torek, 8. april 2014: geografski večer: Trajnostne in netrajnostne samotne kmetije v 17. stoletju: na primeru Zgornje Savinjske doline, predava Žiga Zwitter, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

Torek, 15. april 2014: predavanje Notranjski park v cvetju, predava Jošt Stergaršek, v prostorih Prirodoslovnega društva na Križevniški ulici 7 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Četrtek, 17. april 2014: predavanje Sodelovanje za preživetje - razvoj sožitij in družbenih skupnosti, predava dr. Andrej Gogala, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Marec

Četrtek, 6. marec 2014: predavanji: Novosti pri naših murkah (rod Nigritella), predava Branko Dolinar, in Kukavičevke in druge zavarovane rastline na Pivškem, predava Florijan Poljak, v Botaničnem vrtu, ob 17:30.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Torek, 11. marec 2014: geografski večer Ali je kmetijstvo v Sloveniji trajnostno naravnano?, predavata dr. Barbara Lampič in Tomaž Cunder, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

Četrtek, 20. marec 2014: predavanje Gensko spremenjene rastline v toku evolucije, predava dr. Maja Žel, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 25. marec 2014: geografski večer Izjemni naravni dogodki - visoke vode na kraških poljih in žled, predavata dr. Andrej Mihevc (visoke vode na kraških poljih) in Iztok Sinjur (žled), v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, ob 16. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

 

Februar

Torek, 4. februar 2014: gorniški večer Narava je še vedno živa, predava dr. Petra Draškovič, pogovor vodi Borut Peršolja, v Knjižnici Domžale, ob 19. uri.
Organizirata: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale. - ODPADE

Torek, 4. februar 2014: predavanje Čebelarji in invazivke, predava dr. Janko Božič, v Botaničnem vrtu, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Ponedeljek, 17. februar 2014: pogovori ob knjigi Znamenja trajnosti, sodelujejo: dr. Nevenka Bogataj, Avgust Lenar, dr. Gregor Torkar, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DONDES

Torek, 18. februar 2014: predavanje Prezrte čebele, predava dr. Andrej Gogala, Botanični vrt, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Četrtek, 20. februar 2014: predavanje Evolucijski škrati in velikani med pajki. Predava dr. Matjaž Kuntner, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 20. februar 2014: predavanje Evolucijski škrati in velikani med pajki, predava dr. Matjaž Kuntner, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četretk, 27. februar 2014: Večer z vranjekom, predavajo dr. Al Vrezec, dr. Urška Koce, Mojca Jernejc Kodrič in dr. Borut Mavrič, v Prirodoslovnem muzeju, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Januar

Četrtek, 9. januar 2014: predavanje Ptice in živalski svet ribnikov v dolini Drage pri Igu, predava Ivo A. Božič, v prostorih DOPPS, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

11. januar 2014: Modrinov večer Volkovi v Sloveniji ter predstavitev dokumentarnega filma Za volkovi, predava dr. Miha Krofel, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer.

Ponedeljek, 13. januar 2014: predavanje Volkovi iz slovenskih gozdov, predava Miha Krofel, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, ob 18:00.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 16. januar 2014: predavanje Geološki procesi in evolucija življenja, predava dr. Miha Jeršek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 21. januar 2014: predavanje Nekaj nasvetov za ustvarjalno fotografijo rastlin, predava Jošt Stergaršek, Knjižnica Jožeta Udoviča, Partizanska cesta 22, Cerknica, ob 19. Uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 21. januar 2013: predavanje Volk in spoznanja ob zaključku projekta SloWolf, predava dr. Hubert Potočnik; film mag. Mirka Peruška, Križevniška ulica 7, Ljubljana, ob 18h.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije v sodelovanju z društvom Dinaricum.

Sreda, 22. januar 2014: predavanje Kukavičevke v Halozah, predava dr. Matej Lipovšek, Botanični vrt, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani.

Četrtek, 30. januar 2014: predavanje Dnevni metulji Goričkega, predava Barbara Zakšek, v Biološkem središču, Ljubljana, Večna pot 111, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

December

Sreda, 4. december 2013: predvajanje dokumentarnega filma Za volkovi, režiser mag. Mirko Perušek, v Knjižnici Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, Kočevje, ob 18. uri.
Organizira: projektna skupina SloWolf

Četrtek, 12. december 2013: predvajanje dokumentarnega filma Za volkovi, režiser mag. Mirko Perušek, v Botaničnem vrtu UL, Ižanska cesta 15, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: projektna skupina SloWolf

Četrtek, 12. december 2013: predavanje Predpisi s področja varstva ogroženih živalskih vrst, predava Mateja Blažič, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, ob 18:30.
Organizira: Herpetološko društvo / Societas herpetologica slovenica

Torek, 17. december 2013: predvajanje dokumentarnega filma Za volkovi, režiser mag. Mirko Perušek, v Knjižnici Miklova hiša Ribnica, Škrabčev trg 21, Ribnica, ob 19. uri.
Organizira: projektna skupina SloWolf

November

Sreda, 6. november 2013: predavanje Eksotični hišni ljubljenci in konvencija CITES, predavata David Ilič in Zvonko Perovšek, Hostel Tresor, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizirata Hostel Tresor in VOOM

Četrtek, 7. november 2013: Ptičja peresa, predava Jurij Hanžel, v prostorih DOPPS, Ljubljana
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

12. november 2013: Modrinov večer: Ali v dolini Pivke poznamo samonikle orhideje Slovenije?, predava Florijan Poljšak, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, ob 19. uri.
Organizira: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer.

Torek, 12. november: Velika uharica, predava Rok Rozman, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Gorenjska cesta 27, Radovljica, ob 19:30.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 12. november 2013: geografski večer z naslovom  Pozor! Kamenje pada! (Padci teles na Zemljo in njihov vpliv na življenje), predava dr. Igor Žiberna, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, ob 19.00 uri. Po predavanju (predvidoma ob 21.00 uri) bo možno opazovanje in fotografiranje Lune skozi teleskop na parkirišču NUK II.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo

Sreda, 13. november 2013: predavanje Invazivne vrste Slovenije, predavata Petra Hladnik in Gregor Lipovšek, Hostel Tresor, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizirata Hostel Tresor in VOOM

Četrtek, 14. november 2013: predavanje Poplave - naravni pojav kot katastrofa za ljudi, predavata: Simona Kaligarič in Aleksander Koren, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 14. november 2013: Z upkašem in čukom po Goričkem, predava Katarina Denac, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Murska Sobota, ob 18. uri
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 19. november 2013: V družbi rastlin Notranjskega parka, predava Jošt Stergaršek, v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica, ob 19. uri:
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 19. november 2013: Rastlinstvo in habitatni tipi slovenske Istre, predava Josip Otopal, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Koper, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 19. november 2013: predavanje dr. Miloša Bavca: Potresi, ledeniki,plazovi... - alpska pokrajina kot zapisovalec geoloških katastrof, predava dr. Miloš Bavec v prostorih NTF na Aškrčevi cesti 12 v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Sreda, 20. november 2013: Slovenske kukavičevke - predstavitve: Naše močvirnice (rod Epipactis) - nove izkušnje, predava dr. Matej Lipovšek, Problematika rodu prstasta kukavica (Dactylorhiza) v Sloveniji, predava Miha Kocjan ter Zavita škrbica (Spiranthes spiralis) na Goričkem, predavata Igor Paušič, Branko Bakan, v prostorih Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, ob 17:30.Organizirata: Društvo Nigritella in Botanični vrt Univerze v Mariboru.

Sreda, 20. november 2013: predavanje Velike zveri Slovenije, predava Miha Krofel, Hostel Tresor, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizirata Hostel Tresor in VOOM

Četrtek, 21. november 2013: Foto večer - pregled letošnje metuljarske sezone, v Biološkem središču, Ljubljana, Večna pot 111, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS)

Četrtek, 21. novembra 2013: predavanje Kmetijska zemljišča in voda, ne le za kmetijstvo pomembna naravna vira, predava dr. Marina Pintar, v Osnovni šoli Stane Žagar Kranj na Planini,ob 17. uri.
Organizira: Geografsko društvo Gorenjske.

Četrtek, 21. november 2013: predavanje Koliko ptic se pozimi zadržuje na naših rekah in jezerih?, predava: Luka Božič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 21. november 2013: Rastline na Slovenskem, pogovor Iztoka Ilicha z dr. Jožetom Bavconom, Cankarjev dom v Ljubljani, ob 17. uri.
Organizira: Knjižni sejem Ljubljana.

Torek, 26. november 2013: predvajanje dokumentarnega filma Za volkovi, režiser mag. Mirko Perušek, v Knjižnici Grosuplje, Adamičeva cesta 15, Grosuplje, ob 19. uri.
Organizira: projektna skupina SloWolf

Sreda, 27. november 2013: predavanje Svet žuželk Slovenije, predavata Nina Erbida in Barbara Zakšek, Hostel Tresor, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizirata Hostel Tresor in VOOM

Četrtek, 28. november 2013: predvajanje dokumentarnega filma Za volkovi, režiser mag. Mirko Perušek, v Hiši eksperimentov, Trubarjeva c. 39, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: projektna skupina SloWolf

 

Oktober

Sreda, 2. oktober 2013: Ptice ribnika Vrbje pri Žalcu, predavata Matej Gamser in Jure Novak, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 8. oktober 2013: geografski večer z naslovom  Svetlobno onesnaženje, predava Matic Smrekar, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani, ob 19.00 uri
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo

Četrtek, 10. oktober 2013: predavanje Poplave - druga plat medalje, predava: dr. Davorin Tome, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 16. oktober 2013: predstavitev projekta Deteljin modrin-prezrt biser savskih prodov, predava Primož Glogovčan, v Knjižnici Šentvid, ob 19:30 uri.

Četrtek, 24. oktober 2013: predavanje Voda kot naravna in kulturna dediščina, predava: dr. Peter Frantar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

September

Sreda, 4. september 2013: delavnica s predavanjem Netopirji in rastline - imajo kaj skupnega?, vodita Monika Podgorelec in Sava Osole, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ob 18.30 uri (v sklopu Mednarodne noči netopirjev)
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani v sodelovanju s s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev.

Petek, 6. september 2013: predavanja Vgasnimo posvejte v občini Hodoš, predavajo mag. Branka Belović, Monika Podgorelec, Tanja Premoša in Bojan Jandrašič, pred kulturno dvorano občine Hodoš/Hodos, ob 18. uri, (v okviru 15. Evropske noči netopirjev)
Organizatorja: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Krajinski park Goričko s sodelovanjem Zavoda za zdravstveno varstvo, M. Sobota, Temno nebo Slovenije, Astra ad astra

Četrtek, 12. september 2013: predavanje Morja in oceani - se zavedamo njihovega pomena za življenje na zemlji?, predava: Valentina Brečko Grubar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 26. september 2013: predavanje Skrito bogastvo - podzemne vode Slovenije, predava: dr. Mihael Brenčič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Junij

Četrtek, 13. junij 2013: predavanje Visokogorska jezera, predava: dr. Anton Brancelj, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Maj

Četrtek, 9. maj 2013: predavanje Živeti s premalo in preveč vode, predava: dr. Lučka Kajfež Bogataj, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 30. maj 2013: predavanje Naši volkovi, predava dr. Miha Krofel, v Knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

April

Petek, 5. april 2013: predavanje Najdaljši slovenski raziskani jamski sistem - odkritje pod Tolminskim Migovcem, predava Zdenko Rejec, v Hostlu Pod Voglom, Bohinj, ob 19. uri.
Organizirajo: Triglavski narodni park, Jamarska sekcija PD Tolmin in Hostel Pod Voglom.

Torek, 9. april 2013: predavanje Izjemno bogastvo podzemeljskega živalstva Dinaridov - izzivi za raziskovanje in varstvo, predava dr. Maja Zagmajster, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo

Sreda, 10. april 2013: predavanje Najdaljši slovenski raziskani jamski sistem - odkritje pod Tolminskim Migovcem, predava Zdenko Rejec, v Triglavski roži, Bled, ob 19. uri.
Organizirata: Triglavski narodni park in Jamarska sekcija PD Tolmin.

Četrtek, 11. april 2013: predavanje Tudi ptice letujejo na slovenskem morju, predava: dr. Urša Koce, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 16. april 2013: predavanje Geologija gorskega sveta, predava Aleš Zdešar, v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Četrtek, 18. april 2013: predavanje Kratek življenjepis vode, predava: dr. Mihael Brenčič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 24. april 2013: predavanje Tektonska geomorfologija Doline Triglavskih jezer, predava dr. Andrej Šmuc, v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana, ob 17. uri.
Organizira: Geomorfološko društvo Slovenije

 

Marec

Četrtek, 7. marec 2013: predavanje Volkovi slovenskih gozdov, predava dr. Miha Krofel, v veliki dvorani Kulturnega doma Straža (Straža pri Novem mestu), ob 19. uri.
Organizira: Kulturno politično društvo Svoboda Straža v sodelovanju z društvom Dinaricum

Četrtek, 7. marec 2013: predavanje Ptice duplarice in gnezdilnice, predava Dare Fekonja, prostori DOPPS, Tržaška cesta 2, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 12. marec 2012: geografski večer Jama Bestažovca in njene neolitske slike, predavata dr. Andrej Mihevc in dr. Anton Velušček, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo

Torek, 12. marec 2012: predavanje Volkovi v Sloveniji: trenutno stanje, raziskave in sobivanje s človekom, predava dr. Miha Krofel, v Hostlu Celica, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DONDES.

Torek, 12. marec 2013: srečanje naravoslovnih fotografov Piran, predava Borut Furlan, v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Sreda, 13. marec 2013: predavanje Tujerodne vrste na širšem območju Triglavskega narodnega parka, predavajo: Tanja Menegalija, Miha Žvan, mag. Špela Remec Rekar in Rok Lesjak, v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu, ob 19. uri.
Organizira: Triglavski narodni park s sodelovanjem Agencije RS za okolje, Društva za avrstvo okolja Bled in Društva za podvodne dejavnosti Bled

Četrtek, 14. marec 2013: predavanje Bobrova vrnitev, predava: dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 14. marec 2013: predavanje predavanje Vrani, ali jih poznamo?, predava Urša Koce, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, ob 19:uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 19. marec 2013: predavanje Predlog naravoslovne učne poti na vzhodnem robu Cerkniškega jezera, predava Helena Bavec, Knjižnica Jožeta Udovča - enota Stari trg pri Ložu, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Torek, 19. marec 2013: predavanje Biodiverziteta in ptice na Severnoprimorskem, predava Jernej Figelj, v Lavričevi knjižnici, Ajdovščina, ob 18:30.
Organizira: DOPPS.

Sreda, 20. marec 2013: predavanje: Zemljepisna imena, njihov pomen in uporaba, na primeru raziskovanja jam in krasa na Kaninskem pogorju, predava dr. Jurij Kunaver, v NTF na Aškerčevi cesti 12, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Četrtek, 21. marec 2013: predavanje Paritvene strategije ptic, predava: dr. Al Vrezec, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Februar

Torek, 5. februar 2013: predavanje Volovja reber in globalne okoljske krize, predava Tomaž Jančar, Hostl Celica, Ljubljana, ob 18h.
Organizira: DONDES.

Sreda, 13. februar 2013: predavanje Evropske noči  nočnih metuljev (EMN), predava mag. Matjaž Jež, Biološko središče, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev  Slovenije (DPOMS).

Četrtek, 14. februar 2013: predavanje Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji Wetman, predavajo sodelavci Zavoda RS za varstvo anrave, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 19. februar 2013: predavanje Ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji v preteklem desetletju predava Jana Kus Veenvliet, Hostl Celica, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: DONDES.

Sreda, 27. februar 2013: predstavitev dokumentarnega filma Rjavi medved v naših gozdovih, avtor Mirko Perušek, v prostorih Prirodoslovnega društva Slovenije v Križevniški ulici 7 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

 

Januar

8. januar 2013: predavanje Ledene jame, predava Jure Košutnik., NTF, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.

Četrtek, 10. januar 2013: predavanje Brez vode ni muzeja - kljub vodi muzej, pedava: dr. Breda Činč Juhant, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 10. januar 2013: predavanje Projekt Upkač, predava Katarina Denac, v prostorih DOPPS, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 17. januar 2013: predavanje Idrija - zibelka naravoslovja, predavata dr. Jože Čar in Martina Peljhan, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 17.januar 2013: predavanje Čezmejni Biosferni Rezervat Mura-Drava-Donava, predava Damijan Denac, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ob 17. uri.
Organizira: DOPPS.

Sreda, 23. januar 2013: predavanje Pomen projekta LiveDrava za ljudi in naravo, predava Dominik Bombek v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, ob 17. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 24. januar 2013: predavanje Sredozemski Vranjek, predava Iztok Škornik, v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, ob 18:30.
Organizira: DOPPS.

 

December

13. december 2012: predavanje Izginotje navadnega delfina iz Jadrana, predava Tilen Genov, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

November

Torek, 6. november 2012: predavanje Novosti v E-katastru jam, predava David Senica, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12, Ljubljana
Organizira: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Četrtek, 8. november 2012: predavanje Oglašanje živali pod vodo, predava dr. Tomi Trilar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

15. november 2012: predavanje Živi svet na Pivki, predava mag. Slavko Polak, v Parku vojaške zgodovine v Pivki, ob 19. uri.
Organizirata: Društvo Drobnovratnik in Občina Pivka.

Torek, 20. novembra 2012: predavanje O bobrih na Radulji, predava Jani Vidmar, v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

Četrtek, 29. november 2012: predavanje Avtohtoni balkanski ris, predava dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Oktober

Četrtek, 4. oktober: predavanje Blejsko jezero včeraj, danes, jutri, predava mag. Špela Remec Rekar; pobude za reševanje jezera bo predstavila tudi Franceska Riolo, v knjižnici na Bledu, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled

11. oktober 2012: predavanje Globalne spremembe in Sredozemsko morje, predava prof. dr. Lovrenc Lipej, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

September

13. september 2012: predavanje Kiti v Severnem Jadranu, predava Tilen Genov, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Junij

14. junij 2012: predavanje Ujetništvo delfinov, predava Polona Kotnjek, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Maj

Ponedeljek, 7. maj: predavanje Varstvo ptičev v 19. in 20. stoletju na slovenskem ozemlju, predava dr. Romana Erhatič Širnik, ob 19. uri v Hostlu Celica, Metelkova 8, Ljubljana.
Organizira: DONDES.

10. maj 2012: predavanje Delfini v slovenskem morju, predava Polona Kotnjek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 17. maj 2012: predavanje Volkovi v Sloveniji, predava Miha Krofel, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizirata: Knjižnica Otona Župančia in društvo Dinaricum.

Petek, 25. maj 2012: predavanje So netopirji res koristne živali?, predava Alenka Petrinjak, ob 18. uri. Prijave na: info@zavod-svibna.si.
Organizira: Zavod Svibna.

April

4. april 2012: predavanje Nevidne vezi med morjem in kopnim, predava Tina Trampuš, palača Manzioli, Izola, ob 19. uri.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran.

12. april 2012: predavanje V žrelu brazdastega kita, predava Ciril Mlinar Cic, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 12. april 2012: Življenje medvedov v Sloveniji, kot ga razkriva GPS telemetrija, predava dr. Klemen Jerina, v Knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Ponedeljek, 16. april 2012: predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin, predava Miha Žvan, v gasilskem domu na Mlinem, ob 19. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Torek, 17. april 2012: predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin, predava Miha Žvan, v Kulturnem domu na Bohinjski Beli, ob 20. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Sreda, 18. april 2012: predavanje Volkovi v Sloveniji, predava Miha Krofel, dvorana Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, ob 19:30 uri.
Organizirajo: Društvo Drobnovratnik, Društvo Dinaricum, projekt SloWolf.

Sreda, 18. april 2012: predstavitev Dolina Ručigajevega studenca in aktivnosti za njeno ohranitev, v Kulturno gasilskem domu v Loki pri Mengšu, ob 18. uri.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

Četrtek, 19. april 2012: predavanje Volkovi iz slovenskih gozdov, predava Miha Krofel, dvorana Narodnega doma v Logatcu, ob 19. uri.
Organizirajo: Knjižnica Logatec, Društvo Dinaricum, projekt SloWolf.

Sreda, 25. april 2012: predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin, predava Miha Žvan, v gasilskem domu na Rečici, ob 19. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

Marec

Sreda, 7. marec 2012: Kako pogoste so pogoste vrste ptic na Štajerskem, predava Jernej Figelj, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

8. marec 2012: predavanje Brazdasti kit v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, predava prof. dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 14. marec 2012: Ljubljansko barje, predavata Maša Bratina in Barbara Zupanc (ob otvoritvi razstave o Krajinskem parku Ljubljansko barje), Center Ig, ob 18. uri.
Organizirata: Krajinski park Ljubljansko barje in Občina Ig.

Četrtek, 22. marec 2012: predavanje Ljubljansko barje in njegov živi svet, predava Ivo A. Božič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 28. marec 2012: predavanje Skrivnostni svet podzemnega toka Reke, predava Borut Peric, Pivka, ob 19:30.
Organizira: Lokalni pospeševalni center Pivka v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame

 

Februar

Sreda, 1. februar 2012: Dinamična Drava, predava Matjaž Premzl, predava Luka Božič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 2. februar 2012: Fotografiranje ptic, predava Gregor Bernard, Grand hotel Union, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 9. februar 2012: Repaljščica – v primežu kmetijstva, predava Damijan Denac, Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 9. februar 2012: predavanje Pregled uporabe kamna v umetnosti na Slovenskem, predava Jasna Rojc, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 14. februar 2012: Spoznajmo različne vrste lastovk, predava Dare Fekonja, Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica, ob 19:30. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 16. februar 2012: Rezultati transektnega monitoringa v letu 2011, predava Rudi Verovnik; Repkarji na Slovenskem: razširjenost in metode ugotavljanja prisotnosti, predava Barbara Zakšek, Biološko središče v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS)

Sobota, 18. februar 2012: Ali je narava v Sloveniji nekaj posebnega?, predava dr. Peter Skoberne, na turistični kmetiji Pri kovačiji v Babnem Polju, ob 18. uri.
Organizira: Športno društvo Planjava Babno Polje.

 

Januar

Sreda, 4. januar 2012: Tečaj prepoznavanja vodnih ptic, predava Luka Božič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 5. januar 2012: Raznolikost živalskih glasov. predava Tomi Trilar, Grand hotel Union, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 19. januar 2012: Gozdne ptice, predava Tomi Trilar, Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota, ob 17. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 19. januar 2012: predavanje Evolucija kitov, predava mag. Matija Križnar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 31.januar 2012: predavanje Soča s pritoki: med povirji in izlivi, predava mag. Daniel Rojšek, v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, ob 18. uri in 30 minut.
Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

 

December

Četrtek, 1. december 2011: predavanje 113 in ptice - kdaj in zakaj poklicati?, predava Igor Gajšek, v Grand hotelu Union v Ljubljani, Miklošičeva 1, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 1. december 2011: predavanje Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji, predava Miha Krofel, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

November

Četrtek, 3. november 2011: predavanje Ris v Sloveniji - uspešna zgodba z žalostnim koncem?, predava dr. Ivan Kos, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 3. novembra 2011: predavanje Repaljščica - v primežu kmetijstva, predava Damijan Denac, v Grand hotelu Union v Ljubljani, Miklošičeva 1, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Torek, 15. november 2011: predavanje Intimne podrobnosti življenja slovenskih medvedov, kot jih razkrivajo sateliti, predava dr. Klemen Jerina,v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC, ob 19. uri.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo

Četrtek, 17. november 2011: predavanje Pomen popisov ptic za varstvo narave, predava Katarina Denac, Pokrajinska študijska knjižnica, Murska Sobota, ob 17. uri.
Organizira: DOPPS

Četretek, 17. november 2011: predavanje Flora Kozjanskega parka, predava Nada Vreže, na upravi Kozjanskega parka ob 18.00 uri.
Organizira: Kozjanski park

 

Oktober

Sreda, 5. oktober 2011: predavanje Bela Štorklja, predava Damijan Denac, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, ob 18. uri
Organizira: DOPPS

Četrtek, 6. oktober 2011: predavanje Invazivne tujerodne žuželke na lesnatih rastlinah v Sloveniji, predava dr. Maja Jurc, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 6. oktober 2011: predavanje Postovke - evropske urbane ujede v Ljubljani, predavata Jurij Hanžel in Tanja Šumarda, v Grand hotelu Union v Ljubljani, Miklošičeva 1, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Sreda, 19. oktober 2011: predavanje Delfini v slovenskem morju in delovanje društva Morigenos, predava Polona Kotnjek, Križevniška ulica 7, ob 18:30. Ob 17:30 zbor pred Prirodoslovnim muzejem Slovenije in ogled okostja kita.
Organizirajo: Prirodoslovno društvo Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije in Morigenos.

Četrtek, 20. oktober 2011: predavanje Na izlet z javnim prevoznim sredstvom in kolesom, predava Tanja Šumrada, v Knjižnici Hrušica, Hrušica, ob 19. uri. Ogledali si boste lahko tudi razstavo ptic z naslovom Življenje med nebom in zemljo.
Organizira: DOPPS

 

September

Četrtek, 1. september 2011: predavanje Nerazumljeni polh, predava dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Petek, 2. september 2011: predavanje Uvod v nočno življenje metuljev, predava mag. Matjaž Jež (Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije), v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, ob 19. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Mariboru.

Sreda, 7. september 2011: predavanje Rod Štefe in Arpada - ris v Sloveniji, predava Miha Krofel, v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu, ob 20. uri.
Organizira: Triglavski narodni park v sodelovanju z društvom Dinaricum in Tehniškim muzejem Slovenije.

Ponedeljek, 12. september 2011: predavanji Temna plat svetlobe, predava dr. Mojca Stojan Dolar, in Razbijmo mite, spoznajmo netopirje, Monika Podgorelec, Evangeličanska cerkev , Gornje Slaveče, ob 19. uri (v okviru 13. Evropske noči netopirjev)
Organizatorja: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Krajinski park Goričko

Sobota, 24. september 2011: strokovna predstavitev: Gozdovi Slovenije, predava Rok Čarman, CŠOD - Uprava, ob 10:30.
Organizira: Arboretum Volčji potok.

Sreda, 14. september 2011: predavanje Gozdni ekosistem, v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu, ob 20. uri.
Organizira: Triglavski narodni park

Četrtek, 29. september 2011: predavanje Morski ježki, predava mag. Matija Križnar (v ciklu predavanj Gozdovi Slovenije), Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

29. september 2011: predavanje Invazivne tujerodne rastline v občini Bled in okolici, predava Miha Žvan, Knjižnica Bled ob 18. uri. Organizator: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

Avgust

Nedelja, 21. avgust 2011: multimedijsko predavanje Deset let delovanja društva Morigenos in življenje delfinov v Slovenskem morju, Tartinijev trg, Piran, ob 16. uri.
Organizira: Morigenos

 

Junij

Četrtek, 2. junij 2011: predavanje Fosilni les, predava mag. Matija Krinar (v ciklu predavanj Gozdovi Slovenije), Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 8. junij 2011: strokovno vodstvo Medovite rastline, vodi Nina Werbole, Botanični vrt, ob 18. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Sreda, 15. junij 2011: predavanje Na izlet z javnim prevoznim sredstvom in kolesom, predava Tanja Šumrada, v Triglavski roži na Bledu - Informacijsko središče TNP, Ljubljanska cesta 27, Bled, ob 20. uri. Ogledali si boste lahko tudi razstavo ptic z naslovom Življenje med nebom in zemljo.
Organizira: DOPPS.

Ponedeljek, 27. junij 2011: predavanje Na izlet z javnim prevoznim sredstvom in kolesom, predava Tanja Šumrada, ob 19. uri v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4, Domžale, ob 19. uri. Ogledali si boste lahko tudi razstavo ptic z naslovom Življenje med nebom in zemljo.
Organizira: DOPPS.

 

Julij

Sobota, 9. julij 2011: predavanje Spoznajmo življenje dnevnih metuljev, v, predava mag. Matjaž Jež (Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije), v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, ob 10. uri.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Mariboru.

 

Maj

Četrtek, 5. maj 2011: predavanje Na izlet z javnim prevoznim sredstvom in kolesom, predava Tanja Šumrada, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, Novo mesto, ob 18. uri. Ogledali si boste lahko tudi razstavo ptic z naslovom Življenje med nebom in zemljo.
Organizira: DOPPS.

Torek, 17. maj 2011: predavanje Vrbina - raj, ki izginja, predava Dušan Klenovšek, v Križevniški ulici 7, Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Petek, 20. maj 2011: predavanje Fosilno bogastvo Solčavskega, predavajo Tomaž Hitij, dr. Jure Žalohar in dr. Bogomir Celarc, v Centru Rinka v Solčavi ob 17:30.
Organizator: Center Rinka

Četrtek, 26. maj 2011: predavanje O jezeru in še kaj, predava dr. Tomaž Amon, v Knjižnici Bled ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled

 

April

Sreda, 6. april 2011: predavanje Po poteh mineralov - od njihovega nastanka do njihovih nahajališč, predava dr. Aleksander Rečnik, na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, ob 18. uri.
Organizira: Društvo mladih geografov Slovenije.

Četrtek, 7. april 2011: predavanje Gozdne ptice Slovenije, predava dr. Tomi Trilar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Ponedeljek 11. april 2011: predavanje Moje ime je Medved. Jamski Medved. predava dr. Borut Toškan, v predavalnici B2 v Biološkem središču v Ljubljani, Večna pot 111, ob 18. uri.
Organizira: Društvo Dinaricum.

Sobota, 16. april 2011: predavanje Plazilci Slovenije, predava Tomaž Jagar, v predavalnici P7 Biotehniške fakultete, s sklopu BioExo 2010 ob 17. uri.
Organizira: Društvo ljubiteljev eksotičnih živali BIOEXO v sodelovanju s Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Nedelja, 17. april 2010: predavanje Divje orhideje, predava dr. Nejc Jogan, CŠOD - Uprava, ob 10:30.
Organizira: Arboretum Volčji potok.

Ponedeljek, 18. april 2011: predavanje Belohrbti in triprsti detel v zahodnih Dinaridih, predava Miro Perušek v Biološkem središču v Ljubljani, Večna pot 111, ob 19. uri.
Organizira: Društvo Dinaricum.

Torek, 19. april 2011: predavanje Izpodnebniki na Slovenskem: Zoisova zbirka, Avče 1908, Jesenice 2009, Javorje 2009, predava dr. Dragan Božič, v Križevniški ulici 7, Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

Četrtek, 21. april 2011: predavanje: Sava Dolinka, Brje in Breje - cilji varstva narave, okolja in prebivalcev ob Savi Dolinki ter njene socialnoekonomske funkcije in spoštovanje obrežnega zaledja Brja in Brej so večji od še vedno načrtovane zajezitve, predava dr. Jože Štirn, v Knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Petek, 22. april 2011: predavanje Zanimivosti o svetovnih in naših gozdovih, predava Heda Jenčič (Zavod za gozdove Sloveniej), ogled filma Gozd v srcu Evrope, v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru ob 16:30.
Organizira: Botanični vrt Univerze v Mariboru.

 

Marec

Torek, 1. marec 2011:  gorniški večer: Gore iz zraka, predava Matevž Lenarčič, ob 18. uri, v Knjižnici Domžale.
Organizirata: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale

Četrtek, 3. marec 2011: predavanje Tekoče vode in gozdovi, predava dr. Ignac Sivec, v Prirodoslovnem muzeju ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 10. marec 2011: srečanje naravoslovnih fotografov: Fotografiranje ptic, predava Gregor Bernard, v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

Nedelja, 27. marec 2011: predavanje Olivin - pozabljen Kleopatrin dragulj, predava dr. Miha Jeršek ob 11. uri, na Gospdarskem razstavišču - sejem Collecta.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Februar

Sreda, 2. februar 2011: predavanje in otvoritev razstave: Ljubljansko barje - krajinski park, predava Barbara Zupanc, Botanični vrt Ljubljana ob 18. uri.
Organizirata: Botanični vrt Ljubljana in Krajinski park Ljubljansko barje

Četrtek, 3. februar 2011: predavanje Volk ali koga se boji rdeča kapica, predava dr. Hubert Potočnik (v ciklu predavanj Gozdovi Slovenije), Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 9. februar 2011:  gorniški večer: Gore so kamnite, predava dr. Uroš Herlec, ob 18. uri, v Knjižnici Domžale.
Organizira: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale

Četrtek, 24. februar 2011: predavanje Ptice pozimi v Brju in Brejah, predavajo Žiga, Bor in Boris Kozinc, v Knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.
http://zavest.net/clanki/ptice-pozimi-v-brju-in-brejah-bor-ziga-in-boris-kozinc

Četrtek, 24. februar 2011: predavanje Dvoživke na Večni poti, predava Daniela Vlačić, Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Januar

Četrtek, 6. januar 2011: predavanje gospodarjenje z gozdovi in njihova raba v Sloveniji, predavajo Jošt Jakša, Damjan Oražem in Borut Debevc (v ciklu predavanj Gozdovi Slovenije), Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 6. januar 2011: predavanje Glive in ptice, predava Andrej Piltaver, Grand hotel Union, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Sreda, 12. januar 2011: predavanje Sprehod skozi kočevski gozd, predava Marjan Artnak, v prostorih Prirodoslovnega društva v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

Četrtek, 13. januar 2011: predavanje Šakali v Sloveniji, predava dr. Boris Kryštufek (v ciklu predavanj Gozdovi Slovenije), Prirodoslovni muzej Slovenije, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Ponedeljek, 17. januar 2011: predavanje Volkovi v Sloveniji – njihovo življenje in sobivanje z ljudmi, predava Miha Krofel, v prostorih Prirodoslovnega društva v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije

 

December

Sreda, 1. december 2010: Mesto ptic v živalskem svetu, predava Sava Osole, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Petek, 3. december 2010: predavanje Flora in favna v slovenskih občinskih grbih, predava Matjaž Mastnak, ob 13. uri.
Organizira: Arboretum Volčji potok.

Torek, 7. december 2010: gorniški večer: Gore so parki, predava Marjeta Keršič Svetel, ob 18. uri, v Knjižnici Domžale.
Organizira: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale

Četrtek, 9. december 2010: predavanje Kraljestvo Tetide - okamneli svet triasnih vretenčarjev Kamniško-Savinjskih Alp 2. del, predavajo Tomaž Hitij, dr. Jure Žalohar, dr. Bogomir Celarc in mag. Matija Križnar, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Sreda, 15. december 2010: predavanje Biotska raznovrstnost, predava Dejan Putrle, hotel Svoboda (Krka) v Strunjanu, ob 20. uri.
Organizator: Javni zavod Krajinski park Strunjan, v sodelovanju s Talaso Strunjan.

Četrtek, 16. december 2010: Zimsko štetje vodnih ptic, predava Luka Božič, Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

November

Sreda, 3. november 2010: Ptice in glive, predava Andrej Piltaver, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Sreda, 17. november 2010: V naravo z javnim prevozom in kolesi!: kje lahko opazujemo ptice na Gorenjskem? predava Blaž Blažič, Osrednja knjižnica Kranj, Kranj, ob 19:30.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 18. november 2010: Sove, predava Tomaž Mihelič, Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota, ob 17. uri.
Organizira: DOPPS.

 

Oktober

Torek, 5. oktober 2010: predavanje Vedenje in ekologija velikih zveri na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani ob 18. uri.
Organizira: Društvo Dinaricum.

Sreda, 6. oktober 2010: predavanje Raziskave in upravljanje z velikimi zvermi v Sloveniji, na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Društvo Dinaricum.

Sreda, 6. oktober 2010: Z javnimi prevoznimi sredstvi na izlet po Štajerskem, predavata Alen Ploj in Tilen Basle, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 7. oktober 2010: Poskrbimo za ptice, predava Ivo A. Božič, Grand hotel Union, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 7. oktober 2010: predavanja Predstavitev geoloških zakladov Pohorja, predavajo dr. Miha Jeršek, mag. Igor Cotič ter mag. Mojca Bedjanič in Samo Jenčič, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Ponedeljek, 11. oktober 2010: predavanje Konflikti z velikimi zvermi in škode v kmetijstvu, na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, ob 18. uri.
Organizira: Društvo Dinaricum.

Torek, 12. oktober 2010: predavanje Sobivanje velikih zveri in človeka, na Fakulteti za družbene vede (predvidoma).
Organizira: Društvo Dinaricum

Četrtek, 14. oktober 2010: Ptice in mokrotni travniki v občini Rogašovci, predava: Željko Šalamun, Sveti Jurij.
Organizira: Krajinski park Goričko.

Četrtek, 21. oktober 2010: Kraške jame v občini Žalec, predava Mojca Hribernik, v knjižnici Žalec ob 19. uri.
Organizira: Koroško Šaleški jamarski klub Speleos-Siga, Velenje.

Četrtek, 21. oktober 2010: Na ornitološki izlet z javnim prevozom in kolesi, predava Anže Škoberne, Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

 

September

Sreda, 1. september 2010: Prihodnost dvoživk na Ljubljanskem Barju, predava David Stanković iz Društva Societas Herpetologica Slovenica, v prostorih DOPPS, Tržaška 2, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Zavod Grč Vrh.

Sreda, 8. september 2010: predavanje Netopirji Predjamskega sistema in okolice, predava Primož Presetnik, Predjama, ob 19. uri. Sledi večerno poslušanje izletavajočih netopirjev.
Organizira: Turizem Kras.

Sreda, 15. september 2010 ob 18h: Volkovi v Sloveniji - njihovo življenje in sobivanje z ljudmi, predava Miha Krofel iz Društva Dinaricum, v prostorih DOPPS, Tržaška 2, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Zavod Grč Vrh.

 

Junij

Četrtek, 3. junij 2010: Živalski vrtovi in varovanje naravne raznovrstnosti, predava mag. Nikolaj Pečenko, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 17. junij 2010: Brez metuljev ni pravega sončnega dne, predava mag. Matjaž Jež, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

Maj

Četrtek, 6. maj 2010, ob 18. uri Botanična pestrost v naših Alpah, predava dr. Nada Praprotnik, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 13. maj 2010: Biotska raznovrstnost na krasu, predava dr. Andrej Gogala, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 20. maj 2010: 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani, predava doc. dr. Jože Bavcon, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 20. maj 2010: Srečanje ljubljanske sekcije in predstavitev knjige Vrt, učilnica življenja, predava Ivan Esenko, v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 27. maj 2010: Glive – ne rastline, ne živali predava dr. Dušan Jurc, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

 

April

Četrtek, 1. april 2010: Živi svet ribnikov v dolini Drage, predava Ivo A. Božič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Torek, 6. april, 2010: Gore so zračne, predava dr. Matej Ogrin, v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4, ob 18. uri.
Organizirata: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale.

Sreda, 7. april 2010: Pobrežniki – ali jih poznamo – 2. del, predava Luka Božič, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, ob 18. uri.
Organizira: DOPPS.

Četrtek, 8. april 2010: Biotska raznovstnost in podnebne spremembe, predava Metod Rogelj, v knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Četrtek, 15. april 2010: Raznolikost živalskih glasov, predava dr. Tomi Trilar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 15. april 2010: Srečanje ljubljanske sekcije in predavanje ujede Slovenije, predava Tomaž Mihelič v prostorih društva na Tržaški cesti 2 v Ljubljani, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS.

Sreda, 21. april 2010: Zakladi posavske narave,  predava Dušan Klenovšek; Dvorana v parku, Krško, ob 19. uri.
Organizira: Zavod Vrbov log.

Četrtek, 22. april 2010: Mikroorganizmi - nevidni delavci sveta, predava prof. dr. David Stopar, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 22. april 2010: Trajnostni turizem na temo biotske raznovrstnosti, predava Miran Šubelj Sagnmeister, v knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

Marec

Torek, 2. marec 2010: Gore so oblika, predava mag. Borut Peršolja, v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4, ob 18. uri.
Organizirata: Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale.

Torek 2. marec 2010: Predstavitev novo odkrite jame Obrh-Čolniči, predava Matej Kržič, ob 18. uri v gostilni Herblan na Gorenjem Jezeru.
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame


Četrtek, 4. marec 2010: Mednarodno leto biodiverzitete, predava prof. dr. Boris Kryštufek, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Petek, 5. marec 2010: Resnica o Bosonogem rovu v Novi Križni jami, predava Matej Kržič, ob 20. uri v Kulturnem domu v Cerknici.
Organizira: Društvo ljubiteljev Križne jame

Četrtek, 11. marec 2010: Ali je narava v Sloveniji nekaj posebnega? predava dr. Peter Skoberne, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Petek, 12. marec 2010: Pticam prijazno vrtnarjenje, predava Ivan Esenko, ob 17. uri v Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, Celje.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 18. marec 2010: Slovenski travniki, njihova rastlinska pestrost in ogroženost, predava prof. dr. Mitja Kaligarič, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana, ob 18. uri.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

Četrtek, 25. marec 2010: Grožnja tujerodnih rastlin v občini Bled, možnosti odstranjevanja in preprečitev širjenja, posledice razraščanja na biotsko raznovrstnost, predava Sonja Rozman, v knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

Februar

Ponedeljek, 1. februar 2010: Vodne rastline ali makrofiti, predava dr. Mateja Germ, ob 18. uri na Gimnaziji Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana.
Organizira: Botanično društvo Slovenije.

Sreda, 3. februar 2010: Prepoznavanje pobrežnikov – ali jih poznamo? predava Luka Božič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, ob 18. uri
Organizira: DOPPS

Četrtek, 4. februar 2010: Film Ptice Ljubljanskega barja, predava Ivo Božič, v Grand hotelu Union v Ljubljani, Miklošičeva 1, ob 19. uri.
Organizira: DOPPS

Torek 9. februar 2010: Pticam prijazno vrtnarjenje, predava Ivan Esenko, ob 19:30 v Knjižnici Tomaža Antona Linharta, Gorenjska cesta 27, Radovljica.
Organizira: DOPPS

Petek, 12. marec 2010: Netopirji med nami, predava Aljaž Rijavec, v dvorani Pošte, Čopova 11, Ljubljana. Organizira Odsek za varstvo narave Planinskega društva Pošte in Telekoma

Sreda, 17. marec 2010: predavanji: Metulji Cipra, predava: Rudi Verovnik, Poročilo po tretjem letu Evropskih Noči Metuljev, predava: Matjaž Jež, na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS).

Četrtek, 18. februar 2010: Ptiči duplarji v Sloveniji in Pomurju, predava Željko Šalamun, ob 17. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Zvezna ulica 10, Murska Sobota.
Organizira: DOPPS

Četrtek, 18. februar 2010: Poskrbimo za ptice, predava Ivo A. Božič, v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici, ob 19. uri.
Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

Petek, 19. februar 2010: drugi večerni pogovor o naravi: Vloga in ohranjanje mejic in dišečega, goričkega volčina, predavajo Kristjan Malačič, Gregor Domanjko, Branko Bakan in István Szentirmai, na občini Hodoš, ob 18.uri:
Organizira: Krajinski park Goričko.

Torek, 23. marec 2010: Triglavski narodni park – včeraj, danes, jutri, predava Marjeta Keršič Svetel, ob 17.30 v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 5, ob 17:30.
Organizira: OVN MDO PD Podravja

Sreda, 24. februar 2010: Netopirji na Ljubljanskem barju, predava Monika Podgorelec, v gostilni Gerbec na Igu, ob 19. uri.
Organizira: Društvo Fran Govekar

Četrtek, 25. februar 2010: Biotska raznovrstnost, predava mag. Martina Kačičnik Jančar, v knjižnici Bled, ob 18. uri.
Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

Petek, 26. februar 2010: Pticam prijazno vrtnarjenje, predava Ivan Esenko, ob 19. uri v Stari šoli v Budanjah, Budanje 37 (pri cerkvi).
Organizira: DOPPS

Januar

Sreda, 6. januar 2010: Tečaj prepoznavanja vodnih ptic, predava Luka Božič, ob 18. uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor.

Organizira: DOPPS

 

Četrtek, 14. januar 2010: Najstarejši fosilni morski konjički na svetu. Predavajo: dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij in mag. Matija Križnar, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Torek, 19. januar 2010: predavanje Podnebna diagnoza: naj se prilagodi, kdor se more!, predava dr. Lučka Kajfež Bogataj, v Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani, ob 18. uri.

Organizira: Društvo biologov Slovenije.

 

Torek, 19. januar 2010: Bioakustika, predava dr. Tomi Trilar, v Križevniški ulici 7 v Ljubljani, ob 19. uri.

Organizira: Prirodoslovno društvo Slovenije.

 

20. januar 2010: Vpliv umetne svetlobe na živali, predava dr. Mojca Stojan Dolar, v Info točki Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani, ob 18. uri.

Organizirajo: Okoljski center, zavod Grč vrh in društvo Temno nebo.

 

Četrtek, 21. januar 2010: Darwin in Heckel, velikana biologije, predava prof. dr. Kazimir Tarman, po srečanju ljubljanske sekcije, ki bo ob 19. uri v prostorih DOPPS na Tržaški cesti 2 v Ljubljani.

 

Četrtek, 21. januar 2010: Poskrbimo za ptiče. Predava: Ivo Božič, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Četrtek, 21. januar 2010: Najpomembnejša območja za ptice v Pomurju, predava Luka Božič, ob 17. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Zvezna ulica 10, Murska Sobota.

Organizira: DOPPS

 

Četrtek, 21. januar 2010: Zakladi Pohorja - Kamnine, minerali in kristali Pohorja kot gradiva v slovenski arhitekturi in pri urejanju mestnih površin , predavajo Mojca Bedjanič, Miha Jeršek in Igor Cotiča, v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v Trnovskem pristanu 2 v Ljubljani, ob 13. uri.

Organizira: Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

Sreda, 27. januar 2010: predstavitev knjige Metulji Notranjske in Primorske avtorja Slavka Polaka in predavanje o metuljih te regije, na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, ob 18. uri.

Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije - DPOMS.

 

Četrtek, 28. januar 2010: Pestrost Slovenske narave, predava Jure Bizjak, v Knjižnici Bled ob 18. uri.

Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

December

Sreda, 2. december 2009: Delfini v slovenskem morju in delovanje društva Morigenos. Predava Polona Kotnjek (Društvo Morigenos), ob 18. uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Organizira: Okoljski center (www.okoljski-center.si) v sodelovanju z Zavodom Grč Vrh.

 

Sreda, 2. december 2009: Čar rastlin in čar vode v v slovenskem ljudskem izročilu. Predava Dušica Kunaver, ob 18. uri v Botaničnem vrtu, Ljubljana.

Organizira: Botanični vrt Ljubljana

 

Četrtek, 10. decembra 2009: O krmljenju ptic. Predava: Leon Kebe, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS.

 

Petek, 11. december 2009: Živeti in ostati v Alpah - primeri dobrih praks trajnostnega razvoja. Predava: dr. Matej Ogrin, CIPRA, ob 19. uri v Kulturnem domu v Gornjem Gradu.

Organizira: Planinsko društvo Gornji Grad – odsek za varstvo gorske narave

 

Sreda, 16. december 2009: Prihodnost risa v Sloveniji. Predava Miha Krofel (Društvo Dinaricum / Biotehniška fakulteta), ob 18. uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Organizirata: Okoljski center (www.okoljski-center.si) in Društvo Dinaricum (www.dinaricum.si) v sodelovanju z Zavodom Grč Vrh.

 

Četrtek, 17. december 2009: Živali in svetlobno onesnaževanje. Predava: dr. Tomi Trilar, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenij.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije www2.pms-lj.si/ v sodelovanju z društvom Temno nebo Slovenije http://www.temnonebo.org/

 

November

Sreda, 4. november 2009: Blagajev volčin - naša botanična znamenitost. Predava dr. Nada Praprotnik, ob 18. uri v Botaničnem vrtu Ljubljana, Ižanska cesta 15.

Organizira: Botanični vrt Ljubljana.

 

Četrtek, 5. november 2009: Morski psi tudi v slovenskem morju? Predava: prof. dr. Lovrenc Lipej, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Sobota, 7. novembra 2009: Naravne lepote Radenskega polja - nastajajočega krajinskega parka. Predava: mag. Tina Mikuš, v galeriji Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 9:30. uri (kot uvod v 5. jesenski pohod, ki se začne ob 10:30)

Organizirata: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju in TD Boštanj.

 

Torek, 10. novembra 2009: Velike zveri v Sloveniji. Predava Miha Krofel, ob 19. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana.

Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

 

Sreda, 18. november 2009: Kaj vemo o plazilcih Slovenije? Predava Anamarija Žagar (Nacionalni inštitut za biologijo / Slovensko herpetološko društvo), ob 17. uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Organizira: Okoljski center (www.okoljski-center.si) v sodelovanju z Zavodom Grč Vrh

 

Sreda, 25. november 2009: Upravljanje in življenje z rjavim medvedom v Sloveniji. Predava Miha Krofel (Biotehniška fakulteta / Društvo Dinaricum), ob 17. uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Organizira: Okoljski center (www.okoljski-center.si) in Društvo Dinaricum (www.dinaricum.si) v sodelovanju z Zavodom Grč Vrh.

 

Oktober

Sreda, 7. oktober 2009: Ogrožene rastlinske vrste v Sloveniji. Predava: dr. Peter Skoberne, ob 17. uri v Botaničnem vrtu, Maribor.

Organizira: Botanični vrt mariborske Univerze.


Četrtek, 8. oktober 2009: Podvodni svet Slovenije. Predava: Ciril Mlinar Cic, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Četrtek, 16. oktober 2009: Kaj lahko storimo za dvoživke v današnjem svetu?, predava Jana Kus Veenvliet, ob 19. uri v predavalnici Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Torek, 20. oktober 2009: Svetlobno onesnaževanje na širšem območju Maribora. Predava: dr. Igor Žiberna, ob 18. uri na Filozofski fakulteti v Mariboru (Koroška cesta 160) v predavalnici 1.

Organizira: Geografsko društvo Maribor

 

Četrtek, 29. oktober 2009: Reševanje dvoživk na Radenskem polju. Predavata: Paul Veenvliet in Jana Kus Veenvliet, ob 18:30 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Večna pot 111, Ljubljana.

Organizira: Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

 

 

September

Petek, 4. september 2009: Netopirji - matafirji. Predava: Alenka Petrinjak, ob 19. uri v ŠC Tolmin, Dijaška 12b, Tolmin. V mraku sledi opazovanje in poslušanje netopirjev z ultrazvočnimi detektorji.

Organizatorji: Slovensko društva za proučevanje in varstvo netopirjev, NAC, Naravoslovni center Tolmin in OŠ Franceta Bevka Tolmin.

 

Četrtek, 10. september 2009: Pogled biologa pod morsko gladino / ali / V čem je slovensko morje tako posebno. Predava: dr. Tom Turk, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Julij

Sreda, 22. julij 2009: Vretenčarji v Triglavskem narodnem parku. Predavata: dr. Meta Povž in Janez Gregori, ob 19. uri v Info središču Triglavska roža na Bledu.

Organizira: Triglavski narodni park

Junij

Četrtek, 4. junij 2009: Zna kdo zapreti pandorino skrinjico? Problem invazivnih tujerodnih vrst pri nas. Predavata: dr. Nejc Jogan in dr. Simona Strgulc Krajšek, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Sreda, 10. junij 2009: Rastlinstvo Radenskega polja. Predava: Stane Peterlin, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 19. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o. - Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Maj

Četrtek, 7. maj 2009: Sprehod po alpskem botaničnem vrtu Julijana. Predava: dr. Nada Praprotnik, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Sreda, 13. maj 2009: Metulji Radenskega polja. Predava: dr. Rudi Verovnik, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 19. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Četrtek, 14. maj 2009: Kukavičevke Cerkniškega jezera in okolice. Predava: Marjeta Cvetko, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

April

Četrtek, 2. april 2009: Herpeto mozaik. Predavajo Maja Sopotnik, Mojca Peganc, Iris Petrovič in Barbara Janota, Anamarija Žagar, Tomaž Jagar, ob 19. uri v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana.

Organizira: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Sreda, 8. april 2009: Tujerodne rastlinske vrste Radenskega polja. Predava: Leon Kebe, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 19. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Sreda, 8. april: Plazilci na Notranjskem. Predava Vesna Cafuta, ob 19. uri v dvorani Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, Titov trg 2

Organizirata: Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev in Notranjski muzej.

 

Četrtek, 9. april 2009: Krajinski park Ljubljansko barje. Predava: Ivo Božič, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Četrtek, 16. april 2009: Plazilci Cerknice in okolice, predava Miha Krofel, ob 19. uri v predavalnici Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Petek, 17. april 2009: Ptice mokrišč v naši okolici, predava Tomaž Mihelič, ob 19. uri na Trubarjevi domačiji na Rašici.

Organizira: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče

 

Sreda, 22. april 2009: Plazilci Dolenjske. Predava Maja Sopotnik, ob 18. uri v Čebeln'aku MC Krško, Cesta krških žrtev 105, Krško.

Organizira: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Sreda, 22. april 2009: Žabja statistika. Predava Lara Kastelic, ob 19. uri v Kulturnem domu v Račni.

Organizator: Krajinski park Radensko polje - v ustanavljanju.

 

Marec

Sreda, 4. marec: Pticam prijazno urejanje vrta. Predava Dominik Bombek, ob 18. uri v prostorih Fakultete za naravoslovje in matematiko, Koroška c. 160, Maribor, predvalnica 103.

Organizira: Društvo za preučevanje in opazovanje ptic Slovenije - DOPPS.

 

Četrtek, 5. marec 2009: Močvirska sklednica, predava Melita Vamberger, ob 18. uri na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana.

Organizira: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Torek, 10. marec: Plazilci Nove Gorice in okolice. Predava Vesna Cafuta, ob 17. uri v prostorih Goriške knjižnice Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica.

Organizira Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Sreda, 11. marec 2009: Zgodbe o pticah podeželja - kmetijstvo in varstvo ptic z roko v roki. Predava: Andrej Medved, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 19. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Sreda, 11. marec: Plazilci Ljubljane in okolice. Predava Maja Sopotnik, ob 18. uri v prostorih Botaničnega vrta, Ižanska cesta 15, Ljubljana.

Organizira Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Petek, 13. marec 2009: Dvoživke našega kraja: Slovenska Bistrica, predava Anamarija Žagar, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Impol Slovenska Bistrica, Levstikova ulica 2.

Organizira: Društvo Vintgar Slovenska Bistrica v sodelovanju z Societas herpetologica slovenica - Društvom za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Sobota, 14. marec 2009: Delavnica določanja dnevnih metuljev (rod Erebia, rod Melitaea), vodi Rudi Verovnik, ob 9.30 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111 (nasproti živalskega vrta), Ljubljana.

Organizator: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije-DPOMS

 

Torek, 24. marec 2009: Fotografiranje metuljev, predava Slavko Polak, ob 18. uri na Oddelku za biologijo, Večna pot 111 (nasproti živalskega vrta), Ljubljana.

Organizator: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije-DPOMS

 

Sobota, 28. marec 2009: Plazilci obale in zaledja, predava Griša Planinc, ob 15. uri v prostorih Fakultete za turistične študije Portorož - Turistica, Obala 11a, Portorož.

Organizira: Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Februar

Četrtek, 5. februar: Plazilci Maribora in okolice, Predava Anamarija Žagar, ob 18. uri v prostorih Fakultete za naravoslovje in matematiko, koroška c. 160, Maribor, predvalnica 080.

Organizira Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

Sreda, 12. februarja 2009: Problematika povoza dvoživk na Radenskem polju. Predava: Jana Kus Veenvliet, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 19. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Četrtek, 19. februarja 2009: Krajinski park Sečoveljske soline. Predava: Brane Koren, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Sobota, 28. februar 2009: Možnosti trajnostnega razvoja zavarovanih območij v alpskem prostoru. Predava Marjeta Keršič Svetel v Kulturnem domu v Gornjem Gradu, ob 19. uri.

Organizira: Odsek za varstvo gorske narave pri Planinskem društvu Gornji Grad.

 

Januar

Četrtek, 15. januar 2009: Naravni Rezervat Škocjanski Zatok. Predava Borut Mozetič, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ob 17. uri.

Organizira: DOPPS (www.ptice.si)

 

Četrtek, 15. januarja 2009: Polhar, polharca. Predava: Leon Drame, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.

Organizira: Notranjski regijski park.

 

Sreda, 28. januar: Kukavičnice močvirnih travnikov Cerkniškega jezera in njihovo varstvo, predava Marjeta Cvetko, v prostoru pri Bifeju Janez na Karlovici, ob 19. uri.

Organizira: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče

 

Četrtek, 29. januarja 2009: Sovražni govor do narave. Predava: Iztok Geister, ob 18. uri v Domu kulture, Nazarje (Velika dvorana).

Organizira: Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje in Zavod za gozdove Slovenije - OE Nazarje.

 

December

Torek, 9. december 2008: Ozadje dogajanj z rjavim medvedom v Sloveniji. Predava: dr. Ivan Kos, v dvorani nad knjižnico v Novi vasi, ob 18. uri.

Organizira: Društvo Dinaricum v sodelovanju s Turističnim društvom Bloke in Lovsko družino Martin Krpan Bloke

 

Četrtek, 18. december 2008: Race. Predava: Blaž Blažič, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.November

Sreda, 12. novembra 2008: Netopirji Radenskega polja. Predava: Primož Presetnik, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 18. uri.

Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

 

Četrtek, 13. november 2008: Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko, predava mag. Mojca Bedjanič, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor. Goričko se predstavlja, predava Stanka Dešnik, Krajinski park Goričko, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 20. november 2008: Kukavičevke Cerkniškega jezera. Predava Marjeta Cvetko, ob 19. uri v predavalnici knjižnice Jožeta Udoviča, Cerknica

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Oktober

Četrtek, 16. oktober 2008: Koliko ptic živi na Notranjskem? Predava Tomaž Mihelič, ob 19. uri v predavalnici knjižnice Jožeta Udoviča, Cerknica

Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Sreda, 29. oktober: Plazilci Kranja in okolice, Predava Vesna Cafuta, ob 18. uri v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (dvorana 14).

Organizira Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev.

 

September 08

Sreda, 10. september 2008: Gozdni sestoj in posamezne drevesne ter grmovne vrste Radenskega polja. Predava Franc Kogovšek, Zavod za gozdove Slovenije, ob 18. uri v Galeriji Grad Boštanj, Veliko Mlačevo 59.
Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

Četrtek, 11. september 2008: Netopirji, ogroženi posebneži. Predava dr. Maja Zagmajster, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije s sodelovanjem Slovenskega društva za proučevanje n varstvo netopirjev (v okviru Evropske noči netopirjev).

 

Junij 08

Torek, 3. junija 2008: Geološke in paelontološke zanimivosti Haloz. Predava: Vili Podgoršek, v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, ob 19. uri.
Organizira: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Sreda, 11. junija 2008: Plazilci in doživke Radenskega polja. Predavata: Maja Cipot in Vesna Cafuta, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 18. uri.
Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

Torek, 24. junija 2008: Delfini v slovenskem morju. Predava: Polona Kotnjek, na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Ljubljana, ob 19. uri .
Organizira: Društvo Morigenos

 

April 08

Sreda, 9. aprila 2008: Divjad in velike zveri Radenskega polja - pomen velikih sesalcev in njihova vloga pri ohranjanju narave. Predava: dr. Ivan Kos, v prostorih galerije Grad, Grajski vrt Boštanj, Veliko Mlačevo 59, ob 18. uri.
Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje v ustanavljanju.

Sreda, 23. aprila 2008: O rastlinah in krajih od Devina do Kanina. Predava: dr. Tone Wraber, v Knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu, ob 19. uri.
Organizirata: NAC, Naravoslovni center Tolmin in Gobarsko društvo Tolmin

Četrtek, 24. aprila 2008: Medved v slovenskem dinarskem prostoru - življenjske navade, upravljanje populacije in varstvena politika. Predava: dr. Ivan Kos, v prostorih v prostorih Instituta za raziskovanje Krasa v Postojni, Titov trg 2, ob 19. uri.
Organizira: Društvo Drobnovartnik, Postojna

 

Marec 08

Četrtek, 13. marec 2008: Ris v Dinaridih. Predavajo: dr. Ivan Kos, mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, Miha Krofel in mag. Mirko Perušek, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.
Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

Sreda, 26. marec 2008: Od Devina do Kanina: rastlinske podobe na zahodni meji slovenstva. Predava: dr. Tone Wraber, v predavalnici Botaničnega vrta v Ljubljani, na Ižanski 15.
Organizirata: Botanični vrt Ljubljana


Februar 08

Četrtek, 7. februar 2008: Narava vzhodnih Haloz. Predava Matjaž Jež z gosti, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 28. februar 2008: Divjina kot kakovost prostora. Predava Marjeta Keršič Svetel, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Januar 08

Sreda, 9. januar 2008: Januarsko štetje vodnih ptic. Predava Luka Božič, ob 18. uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Maribor.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 10. januar 2008: Januarsko štetje vodnih ptic. Predava Borut Rubinič, ob 19. uri v Grand hotelu Union, Ljubljana
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 15. januar 2008: Ptice v sadovnjakih. Predava Matej Gamser, ob 19. uri v Projektni pisarni Celje zdavo mesto, Celje.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 17. januar 2008: Velike zveri v Sloveniji. Predava Miha Krofel, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 24. januar 2008: Krmljenje ptic pozimi. Predava Željko Šalamun, ob 18. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici, Murska Sobota.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 24. januar 2008: Svetlobno onesnaženje in živali. Predavata dr Tomi Trilar in dr. Maja Zagmajster, v sklopu dveh predavanj o svetlobnem onesnaževanju, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije v sodelovanju z Mountain Wilderness Slovenije in Temno nebo Slovenije.

December 07

Četrtek, 6. december 2007: Svet ptičjih zvokov. Predava Al Vrezec, ob 19. uri v hotelu Union, Ljubljana.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS (www.ptice.org).

Sreda, 12. december 2007: Radensko polje — kaj sploh pomeni beseda »krajinski park« in kaj prinaša? Predavata Leon Kebe in mag. Tina Mikuš, ob 18. uri v Galeriji Grad Boštanj , Veliko Mlačevo 59, Grosuplje.
Organizira: Center Grajski vrt Boštanj

Četrtek, 13. december 2007: Vpliv svetlobnega onesnaževanja na biodiverziteto. Predava Dr Tomi Trilar, v sklopu serije šestih predavanj o svetlobnem onesnaževanju, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Petek, 14. december 2007: Triglavski ledenik - kako dolgo še?. Predava dr. Matej Gabrovec, ob 17:30 uri na Osnovni šoli III, Murska Sobota.
Organizira: Društvo geografov Pomurja.

 

November 07

Četrtek, 15. november 2007: O izjemnih drevesih na Notranjskem? Predava mag. Špela Habič, ob 19. uri v predavalnici knjižnice Jožeta Udoviča, Cerknica
Organizirata: Notranjska sekcija DOPPS in Notranjski regijski park.

 

Oktober 07

Sreda, 3. oktober 2007: Kostanjevka. Predava Jakob Smole, ob 18. uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Maribor.
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Torek, 9. oktober 2007: Natura 2000 - priložnost ali zabloda? Predava dr. Peter Skoberne, ob 19. uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana.
Organizira: Ljubljansko geografsko društvo.

Petek, 10. oktober 2007: Dvoživke Notranjskega regijskega parka. Predava Jana Kus Veenvliet, ob 19. uri v Knjižnici Bena Zupančiča v Postojni.
Organizira: društvo Drobnovratnik.

Četrtek, 11. oktober 2007: Koconoge kure. Predava Tomaž Mihelič, ob 19. uri v Grand hotelu Union, Ljubljana
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS).

Četrtek, 11. oktober 2007: Mala bobnarica ali čapljica na Ljubljanskem barju. Predava Ivo Božič, ob 19. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 18. oktober 2007: Ali divje čebele izumirajo. Predava dr. Andrej Gogala, ob 19. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

Četrtek, 18. oktober 2007: Ljubljansko barje. Predava Ivo A. Božič, ob 19. uri v Knjižnici Jožeta Udoviča, Cerknica
Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS)

Torek, 23. oktober 2007: Klopi v Sloveniji. Predava dr. Tomi Trilar, ob 18. uri v veliki predavalnici Biološkega središča, v Ljubljani
Organizira: Društvo biologov Slovenije.

 

September 07

Četrtek, 20. september 2007: Skrivnostni svet žuželk. Predava dr. Tomi Trilar, ob 19. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.
Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Junij 07

Ponedeljek, 4. junij 2007: Dan s planinskim orolom. Projekcija kratkega dokumentarnega filma na otvoritvi razstave Orel z Volovje rebri avtorja Viktorja Luskovca, ob 13. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Maj 07

Sreda, 23. maj 2007: Podzemne glive v sliki in besedi (predstavitev rezultatov novejših raziskav o razširjenosti podzemnih gliv v Sloveniji). Predava Andrej Piltaver ob 19. uri v Knjižnici Cirila Kosmača, Tolmin.

Organizira: NAC Naravoslovni center Tolmin.

 

April 2007

4. april 2007: Projekcija filma o ribnikih v Podvincih. Avtor filma Veksolav Lašič, predstavljata Luka Božič in Dominik Bombek ob 18. uri na pedagoški fakulteti Maribor.

Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (www.ptice.org)

19. april 2007: Volovja reber. Predava Tomaž Jančar ob 19. uri v predavalnici knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.

Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (www.ptice.org)

 

Marec 07

6. marec 2007: Divja mačka - biologija in varstvo. Predava: Hubert Potočnik, ob 19. uri v Knjižnici Kočevje, Trg zbora odposlancev 26.

Organizira: Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum

22. marec 2007: Podnebne spremembe so tu. Za vedno. Predava: Lučka Kajfež Bogataj, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana.

Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije.

28. marec 2007: Obnova Škocjanskega zatoka. Predava Borut Mozetič ob 19. uri v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper (MDSS), Repičeva ulica 4, Koper

Organizira: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (www.ptice.org)

28. marec 2007: Alternativni modeli upravljanja z zavarovanimi območji narave : primera (nastajajočega) Kraškega parka in Krajinskega park Sečoveljske soline (KPSS). Predava mag. Andrej Sovinc ob 19. uri v Knjižnici Cirila Kosmača, Tolmin.

Organizira: NAC Naravoslovni center Tolmin.