UČNE POTI NA DOLENJSKEM IN V BELI KRAJINI

 

Naravoslovna gozdna učna pot Rožek

Zajema biološko - gozdarsko tematiko ter druge posebnosti tega kraja. Pot z usmerjevalnimi tablami poteka po prijetni gozdni stezi oz. vlaki. Ponaša se s številnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, kraško udorno jamo (je ena najnižje ležečih nahajališč smrekovega gozda v Evropi), jamo Jazbina in puhavnikom (mesto, kjer iz zemlje piha zrak iz nižje ležeče kraške jame Jazbine). Jama je sicer odprta, a za turistični obisk še ni urejena.

Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 12
Začetek poti: Podturn pri Dolenjskih Toplicah
Potreben čas za ogled:1ura
Zloženka in brošura: Gozdna učna pot Rožek, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, krajevna enota Podturn (slo., ang., nem., ital.)
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Podturn; tel. 07 30 65 846 in Turistično Informacijski Center Dolenjske Toplice, tel. 07 384 5188

Polharska pot na Pogorelcu 

Polharska pot je speljana po gozdnih poteh v bližnji okolici polharskega doma. Povezuje 13 točk, na katerih boste spoznali zanimivosti dela roških gozdov, življenjski prostor polhov in utrinke iz polharske tradicije.

Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 13
Začetek poti:Polharski dom na Pogorelcu, zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 30 min. do1 ure
Zloženka: Polharska pot, Druščina polharjev POLH na Dolenjskem (slo.)
Vodenje: Polharsko društvo, g. Stane Kumelj; tel. 07 306 6066

Auerspergova botanična pot

Na botanični poti bomo spoznali različne drevesne vrste, grmovnice, zeliščni skalnjak, gozd in njegov pomen za življenje.

Dolžina: 1,6 km
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: med zdraviliškima hoteloma Vital in Kristal v Dolenjskih Toplicah, zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 30 min
Zgibanka: Po Auerspergovi botanični poti, Krka zdravilišča Dolenjske Toplice (slo.)

Resslova gozdna pot

Poteka od Kostanjevice na Krki v Krakovski gozd, mimo mokrišča Trstenik, do roba pragozdnega rezervata. Ob povratku lahko obiščemo Cvelbarjev hrast - tretji najdebelejši hrast dob v Sloveniji. Ob poti spoznavamo zakonitosti življenja in pomen vode za obstoj nižinskega gozda doba in belega gabra. Brez škornjev bomo imeli mokre noge. 

Dolžina: 8 km
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: Kostanjevica na Krki, pri gostilni Žolnir
Potreben čas za ogled: 2-3 ure
Vodnik: zgibanka "Krakovski gozd" dostopna v gostilni Žolnir ali na Zavodu za gozdove, Območna enota Brežice – Krajevna enota Kostanjevica
Vodenje: Zavod za gozdove, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, tel: 07 499 1600 in Krajevna enota Kostanjevica - 07/ 49 87 022)

Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Pot vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe ter ob sami reki. Predrti kraški svet s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra in reko Krupo je izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica. 

Dolžina: 10 km
Število vsebinskih točk: 14
Začetek poti: Semič (Lebica) gl. zemljevid na spletni strani http://www.semic.si/html/kraska_uena_pot.html .
Potreben čas za ogled: 4 ure
Zloženka: Kraška učna pot od Lebice do Krupe, lahko dobite v Turističnem informacijskem centru Semič
Vodenje: Turistični informacijski center Semič, Roška cesta 4, Semič, tel. 07 356 5200

Gozdna učna pot Planina - Mirna gora

Pot predstavlja naslednje teme: gozd, kamenine, izviri, zdravilne rastline; skrb za divjad - preže, krmišča, solnice; življenje gozdarjev - orodja, kopa, apnenica, sušilnica sadja; razgledni stolp.

Dolžina: 5 km
Število stojišč: 7
Začetek poti: Planina, povratek z Mirne gore možen po stari gozdni cesti 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodenje za šolske skupine: CŠOD Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič, tel.: 07 306 7608, 031 607 576

Belokranjska čebelarska učna pot v Žuničih

Na poti je predstavljena zgodovina čebelarstva in kranjske čebele, drugi sklop opisuje razvoj čebele skupaj s čebelnjakom, tretji sklop pa predstavlja čebelje pridelke in pomen čebel v naravi. Ob poti sta postavljena tudi dva čeblenjaka, več naravnih dupel, sod s čebelami, nakladni panj in opazovalni panj s čebelami.

Dolžina: 210 m
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Šokčev dvor v Žuničih
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zloženka: Belokranjska čebelarska učna pot (ovojna mapa s podatki o parku in devet vložnih listov s posamezno tematiko vsebine tematskih tabel), dobite na upravi Krajinskega parka Kolpa in Čebelarski zvezi Bele Krajine.
Vodenje: Krajinski park Kolpa, Adlešiči 15, 8341 Adlešiči, tel 07/ 35 65 240, fax 07/ 35 65 241, e-naslov: info@kp-kolpa.si, www.kp-kolpa.si

Učna pot Zdenc Vidovec

Iz središča vasi vodi do jam Zdenc in Vidovec, naprej ob potoku Vidovec do reke Vidovec do reke Kolpe ter po poti ob Magdalenski steni nazaj v vas.

Dolžina: 3 km
Število vsebinskih točk: 5
Začetek poti: Božakovo (Bela krajina), krožna pot, zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Vodnik: zgibanka Kraški jami Zdenc in Vidovec, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Uprava RS za varstvo narave, 2000 (slo, angl., ital., nem.)
Vodenje: Turistično informacijski center Metlika, tel. 07 363 5470

 

Seznam dopolnjen: september 2008