GORENJSKE UČNE POTI 

 

Planica - pot po dolini

Planica je dolga značilna ledeniška dolina v severnem delu slovenskih Julijskih Alp. Blizu Rateč se odcepi od Doline. Na zahodu jo omejuje greben Ponc, na vzhodu se nad njo dvigata obe Mojstrovki in Cipernik. Zgornji del Planice prehaja v Tamar oz. Zelje, enega najlepših zatrepov v slovenskih Alpah, na koncu katere se v svoji markantni obliki vzpenja Jalovec. Izpod njega se je v pleistocenu v Planico spuščal ledenik, ki je preoblikoval zgornji in srednji del doline. Morena, ki jo je odložil ledenik, prekriva osrednje dolinsko dno.
Ob Poti po dolini so predstavljene značilnosti tega prostora.
Dolžina: 4,0 km
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: parkirišče pod skakalnicami v Planici
Potreben čas za ogled: 1 ura
Zgibanka: Zgibanko Planica - pot po dolini lahko dobite na Občini Kranjska Gora in TD Rateče-Planica, Rateče 22, 4283 Rateče-Planica, 04 5876 041, info@ratece-planica.si, www.ratece-planica.si.

Pot po naravnem rezervatu Zelenci

Zelenci so drugi izvir Save Dolinke, kjer lahko opazujemo sledove poledenitve, izvire v jezerskih usedlinah  v obliki »vulkančkov«, »vodna okenca« in začetek oblikovanja rečne struge, značilne rastlinske in živalske vrste ter raznolikost habitatnih tipov na majhnem območju. Zelenci so zavarovani kot naravni rezervat.
Dolžina: 1 km
Število vsebinskih točk: 2
Začetek poti: na parkirišču ob cesti Rateče-Podkoren  ali s trase nekdanje železnice (pod podkorenškimi smučišči)
Potreben čas za ogled: pol ure
Vodnik: Zelenci (Janez Gregori)

Naravoslovna učna pot Vrata

Pot nas vodi po ledeniški dolini Vrat. Leži v Triglavskem narodnem parku.
Dolžina poti: 12 kilometrov, za povratek priporočamo avtobusni prevoz
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: Mojstrana ali na vstopu v osrednje območje Triglavskega narodnega parka pri Rosu ob cesti Mojstrana - Vrata (2 km z Mojstrane)
Potreben čas za ogled: 3 ure
Zloženka Triglavski narodni park - Naravoslovne poti, lahko dobite na upravi Triglavskega narodnega parka na Bledu ter tudi v turistično informacijskih točkah na Bledu, v Bohinju, Mojstrani, Kranjski Gori in v Trenti; pot je predstavljena tudi v vodniku Gore na dlani: Triglavski narodni park (Mladinska knjiga, 2001, Ljubljana)
Vodenje: Uprava Triglavskega narodnega parka, Bled, tel.: 04 578 0200; mojca.smolej@tnp.gov.si

Naravoslovna in rudarska učna pot

Pot je označena s tablami in smerokazi in predstavlja naravni in zgodovinski “laboratorij”. Namenjena je vsem, ki želijo odkrivati zakonitosti narave in ostanke preteklosti.
Dolžina: 8 km
Število vsebinskih točk: 15
Začetek poti: Javorniški Rovt - Jesenice (Dom TRILOBIT)
Potreben čas za ogled: 5 ur
Vodnik: brošura “Okamnelo življenje v jeseniškem prostoru”, lahko dobite v v Turistično informacijskem centru na Jesenicah, tel. 04 586 31 78
Vodenje: Dom TRILOBIT, tel. 04 5806 756

Kolesarska pot Radovna

Pot povezuje naravne in kulturne zanimivosti doline Radovne ter se v Zgornji Radovni pridruži Kulturni poti po Zgornji Radovni. Zaključi se pri muzejsko urejeni Pocarjevi domačiji, kjer je tudi informacijska točka Triglavskega narodnega parka. Pot je nastala na osnovi nagrajene naloge "Kolesa nazaj, kolesa naprej". Turističnega podmladka Osnovne šole Gorje. Namenjena je predstavnikom vseh starostnih skupin, ki radi kolesarijo, imajo radi naravo in kulturno krajino ter želijo vse to tudi globlje doživeti.
Dolžina: 16 km
Število vsebinskih točk: 12
Začetek poti: avtobusna postaja v Krnici pri Zgornjih Gorjah
Zaključek poti: Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni
Potreben čas za ogled: 2 - 3 ure
Informacije: Uprava Triglavskega narodnega parka na Bledu, tel. 04 578 0200
Zgibanka: Kolesarska pot Radovna, dobite na upravi Triglavskega narodnega parka, Informacijskem središču v Trenti, tel.: 05 3889330 in v turističnih informacijskih točkah na Bledu in okolici ter v Mojstrani in Kranjski Gori.
Vodenje za skupine: Mojca Smolej: Triglavski narodni park, tel. 04 578 0200, triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, mojca.smolej@tnp.gov.si

Pokljuška pot  

Parkovna in gozdarska učna pot vodi obiskovalce Triglavskega narodnega parka in Pokljuke po njenih gozdovih ter drugih zanimivostih. Povezuje gozdove, planine ter nas popelje tudi do nekaterih zgodovinskih zanimivosti. V Pokljuško pot je na Goreljku vključena še krajša učna pot po visokem barju Goreljek, ki je nastala v sklopu LIFE projekta Šotna barja v TNP.
Dolžina poti: 7,5 km
Število vsebinskih točk: 8
Začetek in zaključek poti: Mrzli Studenec na Pokljuki (18 km z Bleda oziroma 25 km z Bohinja); krožna pot
Potreben čas za ogled: 2 - 3 ure
Informacije: Uprava Triglavskega narodnega parka na Bledu, tel. 04 578 0200
Vodenje za skupine: Mojca Smolej: Triglavski narodni park, tel. 04 578 0200, triglavski-narodni-park@tnp.gov.si   mojca.smolej@tnp.gov.si

Pot Prisluhni reki Savi

Tematska, interpretacijska pot Prisluhni reki Savi poteka od Šobca do Fuxove brvi vzdolž reke Save. Ob poti so predstavljene nekatere značilnosti in zanimivosti v prostoru, vezane na reko Savo.
Dolžina: 5,3 km
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Fuxova brv ali kamp Šobec (Radovljica)
Potreben čas za ogled: 1,5 ura
Zgibanka: Zgibanko Prisluhni reki Savi lahko dobite v Turistično informacijskem centru Radovljica, Linhartov trg 9, Radovljica, T: (04) 531 51 12, E: info@radolca.si, www.radolca.s

Gozdna učna pot v predtrškem gozdu, Radovljica

Blizu Radovljice leži gozdna učna pot, ki vas seznani z najpomembnejšimi zanimivostmi gozda in okolja na sploh. 
Dolžina: 2,5 km
Število vsebinskih točk: 18
Začetek poti: Radovljica (Predtrg)
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Gozdna učna pot v predtrškem gozdu, Radovljica, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - Krajevna enota Radovljica, tel. 04 531 5861 
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - Krajevna enota Radovljica, tel. 04 531 5861

Naravoslovna učna pot Pusti grad, Radovljica

Pot večinoma vodi skozi gozd in nas seznanja z delovanjem in lepotami gozda, živalskega in rastlinskega sveta, katerega življenje je vezano na gozd. Vključuje tudi kulturno-zgodovinske spomenike in nas seznanja s preteklo zgodovino zgornjelipniškega območja. 
Dolžina: 5 km
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Radovljica (mestna tržnica)
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Naravoslovna učna pot Pusti grad, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - Krajevna enota Radovljica, tel. 04 531 5861 
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - Krajevna enota Radovljica, tel. 04 531 5861.

Vodna učna pot Grabnarca, vznožje Jelovice

Pot poteka ob vznožju Jelovice od izvira Lipnice čez številne lesene mostiče ob potoku Grabnarica do grofovega bajerja in nazaj po čudovitih poljih Vošč s pogledom na Karavanke in Julijske Alpe. Območje je zaščiteno kot naravna vrednota, del pa kot območje Natura 2000, zato ga želimo na ustrezen način približati različnim ljubiteljem narave.
Dolžina: 5 km (možne tudi krajše variante)
Število informacijskih točk: 6
Začetek poti: Zadružni dom Lancovo ali Kolnica (urejena parkirišča)
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zgibanka: Vodna učna pot Grabnarca, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled; tel. 04 575 0300
Vodenje za skupine: Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled; tel. 04 575 0300

Tematska pot »Konšca« - Na planincah luštno biti

Z gozdom porasla planota Konšca se strmo dviga nad prepadna ostenja Dovžanove soteske in se vleče vse do vznožja Javornika. Pot čez Konšco predstavlja način življenja v sredogorju. Popotnik odkriva zaklade kulturne in naravne krajine.
Pot se lahko začne »Na Strmc«. Vodi od visokogorske kmetije »Pr' Tič«, kjer si lahko ogledate kmečka opravila, zbirko tesarskega in kmečkega orodja ter konjskih vpreg in »medvedjo jamo«. Vodi prek planine »Spodne Konšce, kjer je v poletnih mesecih aktivna planšarija,« in »Zgorne Konšce«, »Gabrčovga rota«, nato čez Srpiče in skozi »Kotu« mimo kopišča do planinskega doma »Pod Storžcam« na planini Jesenje. Tu se pot zaključi ali pa tudi začne, če pristopite s te strani.
Dolžina poti: 7 km
Število vsebinskih točk: 10
Začetek poti: Turistična kmetija Pr'Tič ali Planinski dom pod Storžičem
Potreben čas za ogled: pribl. 6 ur
Zgibanka: Tematska pot »Konšca« Na planincah luštno biti, lahko dobite v Turistično promocijskem in informacijskem centru Tržič, Trg svobode 18, Tržič
Vodenje: Turistično promocijski in informacijski center Tržič, Trg svobode 18, Tržič, tel: 04 59 71 536, fax. 04 59 64 525, e-pošta: informacije@trzic.si, www.trzic.si

Razgledna učna pot Dovžanova soteska

Dovžanova soteska slovi zaradi svetovno  pomembnih nahajališč okamnin v kamninah iz starega zemeljskega veka ali  paleozoika kot tudi zaradi geomorfoloških, hidroloških in botaničnih  posebnosti. Pot poteka nad desnim bregom Tržiške Bistrice, med naseljem  Čadovlje in predorom skozi sotesko, drugi del pa med slapiščem Tržiške  Bistrice od koder se lahko podate do starega  tunela ali pa čez zaselek Na Jamah, do Razstavno izobraževalnega središča v  Dolini.  Ob začetku poti je nekdanja sušilnica lanu in sadja ali “paštba”, kjer je  urejena razstava o Dovžanovi soteski in postopku predelave in  sušenja lanu. Dovžanova soteska je  zavarovana kot naravni spomenik. 
Dolžina poti: 2,5 km
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Čadovlje (parkirišče)
Potreben čas za ogled: 2 do 3ure
Zloženka: Dovžanova soteska, lahko dobite v Turistično promocijskem in informacijskem centru občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Vodenje: Turistično promocijski in informacijski center občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.: 04 597 1536

Gozdna učna pot Dovžanova soteska

Pot poteka po obrežju reke Tržiške Bistrice v sklopu istoimenskega naravnega spomenika, znanega predvsem po pestri geološki podlagi, slikovitem vodovju in strmih skalnih piramidah. Pestra kamninska sestava soteske se odraža tudi v zelo raznoliki in bogati rastlinski sestavi. Le malo kje na enem samem mestu zasledimo toliko drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst, kot ravno na tem območju, saj najdemo kar 23 drevesnih in vsaj 15 grmovnih vrst.
Dolžina: 2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: Čadovlje
Potreben čas za ogled: 1,5 ure.
Zloženka: Pomen gozdov - Dovžanova soteska lahko dobite na Turistično promocijskem in informacijskem centru občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič in Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj - Krajevna enota Tržič, Cankarjeva 19, 4290 Tržič
Vodenje: Turistično promocijski in informacijski center občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, tel.: 04 597 1536 in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj - Krajevna enota Tržič, Cankarjeva 19, 4290 Tržič, tel. 04 596 3395

Dupljanska orientacijska pot

S potjo vas želimo spodbuditi, da bi se v prostoru orientirali sami in bili tako bolj pozorni na naravo in njeno raznolikost. Pot smo označili le v Udinborštu, saj je znano, da se v njem izgubijo tudi domačini. Ker pot povezuje različne življenjska okolja rastlin in živali, je zanimiva prav v vseh letnih časih. Sestavljena je iz manjših enot - krogov, ki se jih da različno povezovati. Pozimi sta vsekakor bolj zanimiva gozd ter vaški del , spomladi pa polja, travniki in sadovnjaki.
Dolžina poti: (ni podatka)
Število vsebinskih točk: Na poti ni vsebinskih tabel, vse točke so opisane in označene na karti/brošuri, ki je nujen pripomoček (orientacija!) na sami poti. Pot obsega 10 kulturno-zgodovinskih znamenitsoti ter 20 življenskih prostorov rastlin in živali.
Začetek poti: izhodišče je Turistična kmetija Trnov'c, na pot pa se je mogoče odpraviti tudi iz avtobusne postaje v Dupljah in Zadragi ter na koncu vasi Spodnje Duplje (parkirišče ob pokopališču), zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 5-6 ur zmerne hoje., ker je pot sestavljena iz manjših enot, jo je možno tudi skrajšati.
Vodnik: karta/brošura Dupljanska orientacijska pot, ki jo dobite v turistični kmetiji Trnov'c, ki jo vodi družina Teran tel. 04 533 1000, vsebina brošure je na spletni strani
Vodenje: Turistična kmetija Trnov'c.
Opozorilo: pot ni opremljena s smernimi ali pojasnjevalnimi tablami.

Učna pot Kanjon reke Kokre

Kanjon Kokre je bil zavarovan kot naravni spomenik v okviru starega mestnega jedra zaradi geoloških, geomorfoloških, botaničnih in hidroloških posebnosti.
Dolžina: 1500 m
Št. točk: 2
Začetek poti: Kranj, dva dostopa, prvi po stopnišču z mostu čez Kokro pri pošti, drugi s Kokrškega brega.
Zloženka: Učna pot Kanjon reke Kokre
Vodenje:Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj

Pot Jeprškega učitelja - odsek kanjon Zarica

Pešpot povezuje naselja in slikovite kraje na konglomeratni rečni terasi ob Savi, med Kranjem in Medvodami. Odsek Zarica poteka za naseljem Drulovka, na zgornjem robu
kanjona desnega brega reke Save. Ob poti so predstavljene naravne in kulturne značilnosti.
Dolžina: 1,5 km
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: Drulovka, predel Kranja (urejena parkrišča)
Potreben čas za ogled: pol ure
Zgibanka: Zgibanko Pot Jeprškega učitelja - odsek kanjon Zarica lahko dobite na Občini Kranj in v TIC Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, 04 2380 450, lgk@tourism-kranj.si. Fotografije.

Mala gozdna učna pot, Preddvor

Pot predstavlja 29 različnih eksotičnih dreves in nas popelje mimo jezera Črnava.
Dolžina: 1 km
Število vsebinskih točk: 29
Začetek poti: Preddvor (pri turistični poslovalnici)
Potreben čas za ogled: 1 ura
Vodnik: priročnik Mala gozdna učna pot Preddvor (32 strani), lahko dobite v Turistični pisarni, tel. 04 2551 023
Vodenje: Turistična pisarna, tel.: 04 2551 023

Gozdna učna pot Visoko

Ker potek in vsebina nista strogo vezana le na gozd in ker se pot vije po podeželski kulturni krajini, v kateri sicer prevladuje gozd, je bila poimenovana tudi »Pot po gozdnatem podeželju«. Predstavljeni sta narava in kulturna dediščina.
Dolžina: 2,1 km
Število vsebinskih točk: 12
Začetek poti: Visoko pri Poljanah 
Potreben čas za ogled: 1 ura
Vodnik: Gozdna učna pot Visoko, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj - Krajevna enota Poljane nad Škofjo Loko
Vodenje za skupine (če druge delovne obveznosti to dopuščajo): Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj - Krajevna enota Poljane nad Škofjo Loko, 4223 Poljane, tel. 04 518 5095

Učno sprehajalna pot Rača

Sprehajalci na poti spoznajo rečico Račo ter nekdanje mline, žage in mlinščice ob njej. Tu je kraška pokrajina s kraškimi izviri, vrtačami, kraškimi jamami in obvodnimi biotopi, ki so življenjski prostori številnim vrstam ptic in vodnih živali.
Dolžina: 8 km (krožna)
Število vsebinskih točk: 2
Začetek poti: Z glavne ceste Ljubljana –Moravče zavijemo v kraju Krašce desno proti gradu Tuštanj, ob poti je usmerjevalna tablica za učno pot. Pri gasilskem domu v Krašcah je info tabla, ki nas vodi naprej. Pot je označena z usmerjevalnimi tablami in markacijami z mlinskim kolesom (logo poti).
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnika: žepni vodnik, ki obiskovalce vodi po poti ter obširnejši vodnik, ki predstavlja kamninsko sestavo, kraški svet, nekdanje mline, rastlinstvo in živalstvo ob poti, gozdne združbe, perišča, stavbe itd. lahko dobite na Zavodu RS za varstvo naravem Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj, tel. 04 20 19 460, na Občini Moravče, Trg svobode 4, 01 7232702, na Turističnem društvu Moravče, v gostilni Frfrau v Krašcah na začetku poti in v trgovini Spina v Krašcah.

Seznam dopolnjen: maj 2015