UČNE POTI NA KOČEVSKEM 

 

Gozdna učna pot Rožni studenec

Sova uharica na markaciji nas vodi po poti skozi gozd ob reki Rinži, kjer bomo srečali oznake stojišč, ki so opisana v vodniku. Pot predstavi gozd, drevesa, kraško podzemlje, pomen vode...
Dolžina: 3 km, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk: 14
Začetek poti: gozdarski center Marof Kočevje
Čas za ogled: 1 uro sprehoda, z branjem vodnika na oštevilčenih stojiščih pa malo več
Vodnik: Gozdna učna pot Rožni studenec, lahko dobite pri gozdarjih na Marofu
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, tel. 01 895 5276

Roška pešpot

Z medvedovo šapo, kosmatinec je pravi simbol Kočevske, označena pot je prava priložnost za večdnevno potepanje po gozdnih samotah Roga, lahko pa nas popelje le na nedeljski izlet. Najzanimivejši predeli, posebej izhodišča s Pugleda in Roške žage, so opremljena z info tablami, ki s sliko in besedo predstavijo zgodovino in posebnosti krajev ter življenje narave.
Dolžina: 60 km, 640 m višinske razlike, krožna, za dobro orientacijo in krajše etape je nujna Izletniška karta Kočevske, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk 10
Začetek poti: Kočevsko jezero, za izlet priporočamo izhodišče z Roške žage (na vrh Roga z razglednim stolpom ali do mogočnega pragozda).
Čas za ogled: 3 dni
Zloženka: Roška pešpot, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, tel. 01 895 5276

Naravoslovna pot Jelenov studenec

Sredi mogočnih gozdov jelke in bukve na Stojni nad Kočevjem nas na kratek izlet (od gostoljubnega planinskega doma na razgledni Mestni vrh) popelje posebej označena pot.
Dolžina: 3,5 km, 200 m višinske razlike, krožna, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk: 2
Začetek poti: planinski dom Koča pri Jelenovem studencu na Stojni
Čas za ogled: 1 uro, z uživanjem razgledov pa malo več
Zloženka:  Pešpoti na Stojni, lahko dobite v planinskem domu
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, tel. 01 895 5276

Naravoslovna pot Rudniško jezero

Pot pelje okrog nekdanjega odprtega kopa premogovnika – danes jezera v Kočevju in predstavi naravne posebnosti, predvsem ptice.
Dolžina: 3 km, krožna, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: pred gostiščem Jezero v Kočevju
Čas za ogled: 1 uro, z opazovanjem ptic pa več
Zloženka: Kočevsko (Rudniško) jezero, lahko dobite na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Vodenje skupin: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Prvomajska 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 544 1230

Pot Stari Log – Pugled Žiben

Pot nas popelje v svojstveno zgodovino Kočevskih Nemcev, med ruševine nekdanjih vasi, kjer se je čas ustavil ter skozi gozdni rezervat, ki zarašča opuščene pašnike.
Dolžina: 10 km, 250 m višinske razlike, krožna
Število vsebinskih točk: 2
Začetek poti: Stari Log ob cesti Kočevje Dvor
Čas za ogled: 3 – 4 ure
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, tel. 01 895 5276

Borovška naravoslovna pot

Pot pelje na travnato sedlo Krempa nad kanjonom Kolpe, ki ga spomladi pobelijo narcise, nato pa mimo skrivnostnega pragozda Krokar, kjer še nikoli ni pela sekira.
Dolžina: 8 km, 280 m višinske razlike, krožna, zemljevid na spletni strani
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: vasica Borovec pri Kočevski Reki
Čas za ogled: 2 – 3 ure, za občudovanje pragozdnih skrivnosti pa malo več (pozor na ozki stezici mimo Krokarja)
Zloženka: Borovška naravoslovna pot, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje - Krajevna enota Kočevska Reka
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje - Krajevna enota Kočevska Reka, 1338 Kočevska Reka, tel. 01 894 0031

Kostelska – Trška pešpot

Pot nas popelje v davnino, med graščake za obzidje Kostelskega gradu, nato navzdol k bistri reki Kolpi in nazadnje skozi gozdni rezervat – pragozd v nastajanju.
Dolžina: 3 km, 200 m višinske razlike, krožna
Število vsebinskih točk: 3
Začetek poti: pod gradom Kostel
Čas za ogled: 3 ure sprehoda
Zloženka: Kostelska – Trška pešpot, lahko dobite na Turistično športnem društvu Kostel
Vodenje skupin: TŠD – Turistično športno društvo Kostel, Hrib 6, 1336 Vas, tel. 01 894 2175

Kostelska grajska pešpot

Pot nas peš ali s kolesom vodi po prijazni kostelski krajini, skozi vasice, kjer lahko dobimo domače dobrote, do bistre reke Kolpe. Z razgledi vabi grad Kostel, ki nas popelje še v zgodovino.
Dolžina: 16 km, 400 m višinske razlike, krožna
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: vas Žaga ob Kolpi pod gradom Kostel
Čas za ogled: poldnevni izlet
Zloženka: Kostelske pešpoti, lahko dobite na Turistično športnem društvu Kostel
Vodenje skupin: TŠD – Turistično športno društvo Kostel, Hrib 6, 1336 Vas, tel. 01 894 2175

Kostelska planinska pešpot

Pot je pravi orlovski polet – od žuborenja zelene Kolpe na razgledna, prepadna ostenja kanjona nad reko.
Dolžina: 22 km, 650 m višinske razlike, krožna
Število vsebinskih točk: 5
Začetek poti: vas Fara ob Kolpi
Čas za ogled: celodnevni pohod
Zloženka: Kostelske pešpoti, lahko dobite na Turistično športnem društvu Kostel
Vodenje skupin: TŠD – Turistično športno društvo Kostel, Hrib 6, 1336 Vas, tel. 01 894 2175

Seznam dopolnjen: marec 2003