NOTRANJSKE UČNE POTI

 

Naravoslovna pot Štivanski log

Pot je speljana po okolici drevesnice Štivan. Prikazuje značilnosti biotopov v kmetijski krajini ob spodnjem toku reke Pivke, kot so gozdni logi, omejki, reka Pivka z obvodno drevnino, močvirje, jelševa loka, močvirni travniki in drugi. Predstavljen je njihov pester rastlinski in živalski svet ter medsebojne povezave. Primerna je tako za otroke kot za odrasle obiskovalce. Poleg običajnih vsebinskih tabel s kratkimi besedili in ilustracijami so ob poti še raznovrstne naprave, ki obiskovalce pritegnejo, da naravo doživijo bolj neposredno in aktivno.
Dolžina: 1,2 km, krožna pot
Število vsebinskih točk: 4 glavne vsebinske točke, 15 označenih drevesnih vrst ob poti, 11 raznovrstno opremljenih točk za spodbujanje umskih in čutnih aktivnosti obiskovalcev
Začetek poti: nasproti trgovine Drevesnica Štivan v Matenji vasi pri Postojni (2 km z glavne ceste Postojna – Pivka)
Potreben čas za ogled: 45 min
Vodenje: Drevesnica Štivan: 05 754 2405 in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna: 05 700 0610

Gozdna učna pot Kališe 

Na poti spoznavamo pestrost narave, ki je nastala zaradi raznolike kamninske podlage in delovanja človeka skozi čas. Tako lahko vidimo različne drevesne in grmovne vrste, kraško jamo, maketo oglarske kope, tipično poselitev v obliki celka idr. 
Dolžina: 2,2 km, krožna 
Število vsebinskih točk: 28
Začetek poti: Kališe (pri Logatcu)
Potreben čas za ogled: 1,5 ure 
Vodnik: Logaški skavti: Gozdna učna pot Kališe, Občina Logatec, Logatec, oktober 2001; dobite ga lahko na tel. 01 754 4218 (Tadej)
Vodenje za skupine: Tadej Grom, Čevica 8, 1370 Logatec, tel. 01 754 4218 ali Janez Trček, Zelenica 29, 1370 Logatec, tel. 01 754 1943

Čebelarska učna pot na Cerkniškem jezeru

Speljana je na otoku Goričiča sredi skrivnostnega in spreminjajočega se Cerkniškega jezera. Opremljena s tablami s poučno vsebino nudi osnovna znanja o čebelji družini, življenju čebel, hrani čebel, čebeljih pridelkih, boleznih čebel, zgodovini čebelarstva, medovitih rastlinah in kaj mora vedeti mlad čebelar. Čebel ne spoznavamo le z besedili in nalogami, ki jih dobimo na koncu učne poti, spoznamo in proučujemo jih v naravi pred čebelnjakom, na izletni deski pred žrelom panja v notranjosti na satovju v bivališču in zunaj njega.
Dolžina:250 m, krožna
Število vsebinskih točk:13
Začetek poti: Pretržje (med Dolenjim Jezerom in Otokom) pri društvenem čebelnjaku Čebelarskega društva Cerknica
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zloženka: Čebelarska učna pot na Cerkniškem jezeru se dobi na Čebelarskem društvu Cerknica, Popkova 1, Cerknica, TUR servis Cerknica in Turistično društvo Cerknica ali v čebelnjaku
Vodenje: Čebelarsko društvo Cerknica, tel. 031 610 368 ali 041 657 297

Naravoslovna učna pot Rakov Škocjan

Pot je speljana po enkratni kraški dolini Rakov Škocjan in predstavlja naravne zanimivosti, kot so številni kraški izviri, dva naravna mostova, udornice, jame, pestro rastlinstvo in živalstvo ter kulturno dediščino ob Raku. Pot je opremljena s tablami s poučno vsebino.
Dolžina: 3 km + povratek na izhodišče 2,5 km
Število vsebinskih točk: 16
Dostop: s ceste Postojna – Unec in iz Podskrajnika skozi Zelše
Začetek poti: Mali naravni most
Konec poti: ruševine cerkvice sv. Kancijana na Velikem naravnem mostu
Potreben čas za ogled: 3 ure s povratkom na izhodišče
Vodnik: Rakov Škocjan in naravoslovna učna pot (slo., nem., it.)
Vodenje: CŠOD Rak, tel. 709 3461 in Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, 
tel. 05 700 0610

Naravoslovna učna pot Menišija

Pot predstavlja Menišijo, planoto med Logatcem in Cerknico. Ob poti nas spremljajo številni kraški pojavi, tudi jame.
Dolžina: 3 km, krožna 
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Dobec (severno od Cerknice) 
Potreben čas za ogled: 3 ure
Zloženka: Menišija, dežela tisočerih zvezdic - naravoslovna učna pot, lahko dobite na Turističnem društvu Menišija, Begunje 28, 1382 Begunje pri Cerknici
Vodenje: 01 705 6279, g. Janko Košir, tel. 031 599 523

Seznam dopolnjen: marec 2007