POMURSKE UČNE POTI

 

Vodna učna pot Mokoš

Pot se razprostira skozi občino Tišina in občino Murska Sobota. Potok Mokoš je tipičen nižinski vodotok na Ravenskem v Prekmurju.Dolžina: 10 km
Število vsebinskih točk: 5
Začetek poti: pri izviru v Gederovcih, točke so zasnovane tako, da je lahka vsaka od točk začetek in cilj poti
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Vodna učna pot Mokoš (dobite jo v knjižnici Murska Sobota)
Vodenje: Evelina Katalinić, telefon: 02 543 1069

Turistična gozdna učna pot Fuks graba

Učna pot Fuks graba je speljana po gozdu Korovska Gora (Goričko). Pot spremlja potoček, ki bogati dolino z neštetimi meandri. 
Dolžina: 2,4 km, krožna
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Korovci 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Turistična gozdna učna pot Fuks graba, lahko dobite na Turistično društvo Korovci, Korovci 16, tel. 540 1047, ter na Občini Cankova, tel. 02 540 9370
Vodenje: Turistično društvo Korovci, tel. 02 540 1047 in 031 469 923

Gozdna učna pot Tromejnik

Pot vas popelje skozi gozdove Goričkega na tromejo med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Predstavljeni so rast drevesa, lesovi na Goričkem, orgle dišav, ptiči Goričkega, obnova gozda, prehranjevalne verige, povezanost gozda in vode, ribnik in marsikaj drugega.
Dolžina: 2,6 km, krožna
Število vsebinskih točk: 13
Začetek poti: Trdkova
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zloženka : lahko dobite na Turističnem društvu Tromejnik, Kuzma 
Vodenje: Turistično društvo Tromejnik, Kuzma, tel.: 02 556 9040

Učna gozdna pot Mrtvice reke Mure

Na poti boste spoznali Murske loge, lesne gobe, bürano mrtvico, büraški muzej, raznolikost ptičev in kačjih pastirjev, posledice zasajanja gozda s tujerodnimi vrstami in še marsikaj.Na poti trikrat prečkamo staro strugo reke Mure.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: Veržej (parkirišče ob trgovini Narcisa)
Potreben čas za ogled: 2-2,5 ure
Zloženka: Učna gozdna pot Mrtvice reke Mure, lahko dobite na Turističnem društvu Veržej, tel. 02 588 1359
Vodenje: Franc Kosi, tel. 02 588 1359 in 031 224 394
POZOR: ogled možen le z vodičem

Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot

Pot nas pelje mimo številnih biserov naravne in kulturne dediščine tega območja. Na poti ali tik ob njej si lahko ogledamo: Ivanov izvir, rekonstrukcijo prazgodovinske naselbine izpred 5500 let, čevljarski in dimnikarski muzej, muzej žganjekuhe, kovaški in kolarski muzej, Romarsko cerkev Sv. Janeza Nepomuka, stari potočni mlin, kmetijo Žižek-Fortner, oljarno Zanjkovič ter številne zdravilne energijske točke in redke drevesne vrste. Pot nas pripelje do izliva reke Ščavnice v Muro.
Dolžina: 3 km
Število vsebinskih točk: 14
Začetek poti: na parkirišču pri mostu čez reko Ščavnico na Razkrižju oz. pri Ivanovem izviru
Potreben čas za ogled: 2-3 ure
Zloženka: Razkriški kot
Vodenje: TIC Razkrižje, 02 584 99 12, tic@razkrizje.si

Gozdna učna pot Bistrica

Pot je namenjena tistim, ki jih mika sprehod ob Muri in spoznavanje naravnih lepot.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 4
Začetek poti: pri mostu čez Muro (Bistrica-Razkrižje)
Potreben čas za ogled: 1 ura
Zloženka: Pot ob Muri, lahko dobite na Turističnem društvu Bistrica 
Vodenje: Turistično društvo Bistrica, Gornja Bistrica 116a, 9232 Črenšovci, tel. 02 570 1253

Učna pot Bobri

Učna pot se prične pri mrtvici Bobri, kjer je bilo v 70. letih priljubljeno leseno letovišče. Mrtvice reke Mure so pravi raj za številne ogrožene rastline in živali.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: vzhodno od naselja Dolnja Bistrica - Bobri (mrtvica Mure)
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Učna pot Bobri, lahko dobite na Občini Črenšovci in Lokalni turistični organizaciji Lendava
Vodenje: Lokalna turistična organizacija Lendava, tel. 02 578 8390

Seznam dopolnjen: oktober 2008