PRIMORSKE UČNE POTI 

Strunjan v podobah morja

Pot razkrivala Strunjan v podobah, ki jih je morje ustvarilo in nanje vpliva ter se kažejo v naravi in kulturni dediščini, ki jima je morje dalo življenje in domačini pomen. Slikovita pot po parku na dlani razkriva vse morske skrivalnice, ki jih obiskovalci lahko spoznajo in spoštujejo ta edinstveni še ohranjen košček slovenske obale.
Dolžina: 5,3 km, krožna
Število vsebinskih točk: 15
Začetek poti: Center Krajinskega parka Strunjan na Strunjanskih solinah
Potreben čas za ogled: 1 h in 30 min
Vodenje za skupine: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož, tel.: 08 205 1880; email: info@parkstrunjan.si

Učna pot Resslov gaj

Na poti si lahko ogledamo avtohtoni gozd, ugotovimo zgodovino rabe gozda in spoznamo življenje Josefa Ressla. Sprehod po Resslovem gaju je še posebej namenjen šolski mladini za pouk v naravi, pa tudi turistom in rekreativcem.
Dolžina: 2 km, krožna 
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: v bližini Ankarana, ob lokalni cesti Barizoni – Jernej, zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 1 ura in pol
Zloženka: Resslov gaj, 4 strani.
Vodenje: Mladen Prebevšek, Zavod za gozdove Slovenije - Krajevna enota Koper, Staničev trg 19, tel.: 05 627 6643

Naravoslovna učna pot Prestreljeniški podi - Kanin

Apnenčasto Kaninsko pogorje je zaradi smučišč in kraških pojavov eno izmed najbolj zanimivih območij Zgornjega Posočja. Za Kaninsko pogorje so značilne obsežne visokogorske kraške planote, polne površinskih kraških in ledeniških pojavov. Največja planota so Kaninski podi, kjer pot predstavlja geografijo visokogorskega krasa.
Dolžina poti: 650 m
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: desno od izhoda iz zgornje postaje krožno-kabinske žičnice Kanin (Bovec).
Potreben čas za ogled: 1-2 uri.
Letak

Soška pot

Pot nas vodi od izvira Soče do Malih korit Soče (Brvce) pri odcepu za Vrsnik. Krajša varianta nas popelje do Loga v Trenti, kjer si lahko ogledamo Dom Trenta - informacijsko središče Triglavskega narodnega parka.
Dolžina poti: 16 kilometrov, za povratek priporočamo avtobusni prevoz, krajša pot je dolga 7 km
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: Koča pri Izviru Soče v Zadnji Trenti
Potreben čas za ogled: 5 ur oz. 2,5 ure krajša varianta
Zloženka Triglavski narodni park - Naravoslovne poti, lahko dobite na upravi Triglavskega narodnega parka na Bledu ter tudi v turistično informacijskih točkah na Bledu, v Bohinju, Mojstrani, Kranjski Gori in v Trenti; pot je predstavljena tudi v vodniku Gore na dlani: Triglavski narodni park (Mladinska knjiga, 2001, Ljubljana)
Vodenje: Dom Trenta - Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka, tel.: 05 388 9330;
e-mail: dom-tnp.trenta@tnp.gov.si

Kozlov rob - po zgodovinsko naravoslovni učni poti na Grad

Na poti spoznavamo osnovne zakonitosti gozdnega ekosistema, posamezne drevesne vrste, matično kamnino, tla, seznanimo se s kulturno dediščino, obenem pa se razgledamo po tolminski kotlini.
Dolžina: 1,8 km 
Število vsebinskih točk: 14
Začetek poti: Tolmin, Na Petelincu
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zgibanka: Kozlov rob (6 strani)

Vodnik: Edo Kozorog: Kozlov rob - Po zgodovinsko naravoslovni učni poti na Grad (20 strani); na voljo na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Tolmin, Tumov drevored 17
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, tel.:05 380 1240, 380 1252 

Gozdarsko-naravoslovna pot Kuk

Ogledamo si opuščeni apenici (frnaži), pionirski gozd, senožeti z alpsko floro, kal, kraške škraplje, vrh Kuka s širokimi razgledi, gozdni rezervat.
Dolžina: 3 km, krožna
Število vsebinskih točk: 9 (od tega je ena opremljena s pojasnjevalno tablo), pot je označena le s planinskimi markacijami
Začetek poti: Trnovo, pri Podružnični osnovni šoli ali v zaselku Rijavci
Potreben čas za ogled: ura in pol do dve uri
Vodnik: Gozdarsko-naravoslovna pot Kuk, lahko dobite na Podružnični osnovni šoli Trnovo, tel.: 05 307 10 13
Vodenje za večje skupine: Ana Rijavec tel. 05 302 46 95 ali 031 322 992 ter Igor Kuščer, tel. 041 657 069

Mala gozdna učna pot Gršišče - Zdenci v Grgarju

Na poti lahko opazujete drevesne vrste, podrast, sestavo tal, kraške pojave, živali. Ogledate si lahko tudi druge posebnosti: ostanke opekarne in apnenice, vojaške pekarne iz 1.svetovne vojne, sledi stare rimske poti ter razvaline mlinov ob potoku Slatna na povratni poti.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 10 (informativna tabla le na začetku, nato oznake smeri)
Začetek poti: Podružnična osnovna šola Grgar
Potreben čas za ogled: 1 do 2 uri
Vodenje za šolske skupine: Podružnična osnovna šola Grgar, tel 05 307 3014
Opozorilo: večina oznak smeri je zaradi vandalizma uničenih

Gozdna učna pot Panovec

Ogledamo si veliko število domačih in tujih drevesnih vrst, ki so zanimive preko celega leta.
Dolžina: daljša varianta 1,8 km, krajša varianta 1 km
Število vsebinskih točk: 31
Začetek poti: Rožna dolina (Nova Gorica)
Potreben čas za ogled: 1 ura do 2,5 ur
Zgibanka: Gozdna učna pot Panovec (2 strani)
Vodnik: Gozdna učna pot Panovec, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gorica, Vipavska cesta 57, Rožna Dolina, Nova Gorica, tel.: 05 302 4090
Vodenje za večje skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gorica, Vipavska c. 57, Rožna Dolina, Nova Gorica, tel.: 05 302 4090

Pot do Kaliča

Kratka pot iz središča vasi Kostanjevica mimo šole do očiščenega kala Kalič. Ob poti so označene značilne drevesne in grmovne vrste.
Dolžina: 0,9 km
Število vsebinskih točk: 20 označenih vrst
Začetek poti: Kostanjevica na Krasu, Kržada sredi vasi
Potreben čas za ogled: 30 minut
Zgibanka: Pot do kaliča, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica.

Med zaselki in studenci po Erzelju

Vasica Erzelj je  razpotegnjena na obrobju Vipavski gričev. Začetek poti je pri stari šoli in spomeniku na Erzelju. Tam je velika tabla, kjer sta predstavljeni obe poti, pa tudi  krajevne zanimivosti.  Na tematski peš poti, označeni z znakom kačjega pastirja,  doživimo pomen vode  za ta kraj in vidimo ohranjene vodne vire: studence, izvire, štirne. Pot vodi skozi 5 zaselkov, kjer spoznamo ostalo naravno in kulturno dediščino Erzelja, del območja je v Naturi 2000. Pot je primerna za vse starostne skupine, namenjena pa je tudi šolskim skupinam za spoznavanje naravne in kulturne dediščine Vipavskega podeželja.
Dolžina: modra pot je krajša  in lažja,  dolga je približno 4 km, rdeča je daljša,  približno 9 km.
Število vsebinskih točk: 18.
Število tabel: 1 velika pri stari šoli, 4 srednje;  po 1 je v vsakem zaselku/vasi.
Začetek poti: pri stari šoli in spomeniku na Erzelju, slediti je treba oznakam s kačjim pastirjem, na tablicah in v naravi. Zemljevid. http://www.erzelj.naspletu.com/NapovedDogodkov/tabla_tabor.pdf Modra pot:  gremo nekaj časa  po asfaltu proti Terbižanom, nato desno v smeri za bolnico Vero, pot prehodimo v 2 - 3 urah. Rdeča pot:  gremo naravnost proti zaselku Lenivec, nato se spustimo  takoj v prvem križišču desno. Ta pot nas pelje  po bližnji okolici vasi, je nekoliko daljša in malce zahtevnejša. Prehodimo jo v 3-4 urah. Na določenih delih se obe poti  združita, lahko gremo tudi iz ene na drugo, informacije so tudi na srednjih tablah v zaselkih vasi.
Potreben čas za ogled: modra 2-3 ure, rdeča 3-4 ure.
Zgibanka: Erzelj . med zaselki in studenci. http://www.erzelj.naspletu.com/galerije/zgibanka.pdf
Vodenje: Krajevna skupnost  Erzelj, tel. 031 379 375 (Zorka Stegovec Vidmar).   

Tematska krožna Pot devetih kalov

Tematska pot predstavlja vodne vire, ki jih je skozi stoletja ustvaril človek za preživetje na suhi kraški zemlji. Ob poti skozi posamezne teme poleg kalov spoznavamo tudi kraško arhitekturo, značilne kamnite pastirske hiške, naravne pojave oblikovane v apnencu, floro in favno suhe pokrajine in še mnogo drugih zanimivosti, s katerimi vas bodo seznanili vodiči. 

Dolžina poti: 7 km
Število vsebinskih točk: 18 (dve pojasnjevalni tabli in smerne table)
Začetek poti: Kobjeglava - pri spomeniku
Potreben čas za ogled: 2-3 ure
Zgibanka - vodnik: "Pot devetih kalov"- tematska krožna pohodna pot naravne in kulturne dediščine, na voljo tudi v angleškem jeziku
Vodenje in informacije: Društvo Kraški slavček, Kobjeglava 67, 6222 Štanjel, e-mail: kraski.slavcek@gmail.com, tel.št.: 040 756 679 (Edo)
Informacije: TIC Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, tel. št.: 05 769 00 56, 041 383 986, e-mail: tic.stanjel@komen.si

Pliskina pot - Kraška učna pot

Pot nam predstavi, kako narava oblikuje podobo kraške pokrajine in kako jo pri tem dopolnjuje človek. Spoznamo, kako so Kraševci živeli od zemlje in kaj se je s Krasom dogajalo skozi zgodovino.
Dolžina: 6 km, krožna
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: Pliskovica, pri trgovini sredi vasi
Potreben čas za ogled: 2-3 ure
Zgibanka: Pliskina pot
Vodnik: Pliskina pot - kraška učna pot / Pliska Trail - Karst Discovery Trail, lahko dobite v Mladinskem domu in v vaški trgovini v Pliskovici
Vodenje: Razvojno društvo Pliska , tel. 041 475 776 in Mladinski hotel Pliskovica, tel. 031 267 529

Učna pot Tabor

Na poti spoznavamo drevesna vrste na Krasu, nekatere naravne procese v gozdu, kulturno dediščino na hribu Tabor in funkcije gozda. Učna pot je namenjena šolski mladini in rekreativcem.
Dolžina: 2,9 km, krožna
Število vsebinskih točk: 32
Začetek poti: vznožje hriba Tabor, parkirišče za stavbo Vinakras v Sežani.
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik in zgibanka Gozdna učna pot Tabor, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, tel. 05 707 4400
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, tel. 05 707 4400

Mestna učna pot naravne in kulturne dediščine Sežana

Mestna učna pot je namenjena predvsem Sežancem in obiskovalcem Sežane, da bolje spoznajo zgodovino in naravno bogastvo Sežane. Na sprehajalni poti boste spoznali 50 drevesnih vrst in 30 zgodovinskih znamenitosti.
Dolžina: 4,8 km, krožna
Število vsebinskih točk: 80
Začetek poti: Trg 28. avgusta v Sežani
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zgibanka Mestna učna pot naravne in kulturne dediščine Sežana, lahko dobite pri Robertu Rogiču, tel. 041 663 221
Vodenje: Robert Rogič, tel. 041 663 221

Naravoslovna učna pot Ob Hublju 

Na poti spoznavamo osnovne naravne zakonitosti, posamezne drevesne vrste, grmovje, matično kamnino, tla, vodni ekosistem, gozdne živali, zvemo pa tudi kaj se dogaja v reki Hubelj in na kraškem travniku Školu. 
Dolžina: 3,1 km, krožna
Število vsebinskih točk: 24
Začetek poti: Ajdovščina, zemljevid na spletni strani
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Ob Hublju - vodnik po naravoslovni učni poti (44 strani) in zgibanka Ob Hublju - naravoslovna učna pot, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ajdovščina
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina, tel. 05 366 1158

Krasoslovno naravoslovna učna pot Divaški kras

Pot vas popelje okrog izredno slikovite udorne doline Risnik, pečine Triglavca do Divaške jame. Ob njej boste spoznali tudi pestro rastlinstvo in živalstvo.
Dolžina: 4,8 km, krožna
Število vsebinskih točk: 6
Začetek poti: Divača, blizu križišča cest Koper-Ljubljana in Divača - Ilirska Bistrica
Potreben čas za ogled: 2-3 ure
Zgibanka: Krasoslovno naravoslovna učna pot Divaški kras, lahko dobite na Jamarskem društvu Gregor Žiberna in Občini Divača 05 7310930 
Vodenje: Jamarsko društvo Gregor Žiberna, tel. 041 671 183

Učna pot Škocjan

Učna pot Škocjan prikazuje naravoslovne in kulturne zanimivosti klasičnega Krasa na območju, ki je priznano kot del svetovne dediščine. Del učne poti lahko po vaši izbiri postaneta tudi dve muzejski zbirki v Škocjanu, ki prikazujeta zgodovino raziskovanja jam, arheološko bogastvo in etnologijo kraja. Pot leži v Parku Škocjanske jame.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 24
Začetek poti: Matavun (pri Informacijskem centru Parka Škocjanske jame)
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik in zloženka: Učna pot Škocjan, dostopen v Informacijskem centru Parka Škocjanske jame, Matavun
Vodenje za skupine: Uprava parka Škocjanske jame, Škocjan 2, 6215 Divača , tel.: 05 708 2100

Pot vodnih zakladov

Pot se prične pri kalu v vasi Famlje pri Vremskem Britofu in zaključi v vasi Dane pri Divači. Na tej poti spoznavamo različne vodne vire, od stoječih voda (kalov ali mlak) do vodnih zbiralnikov in reke Reke, ki pod Škocjanom ponikne v globine Škocjanskih jam.
Dolžina poti: 13 km
Število vsebinskih točk: 12.
Začetek poti: v vasi Famlje. Priporočajo, da z enim avtom zapeljete v Matavun in ga pustite na parkirišču pri gostišču Mahnič in informacijskem centru Parka Škocjanskih jam, z drugim avtomobilom pa se odpeljete v vas Famlje.
Potreben čas za ogled: 5 ur, za družine z otroki priporočamo ogled v dveh krajših etapah, ( Famlje-Matavun-Famlje) ali ( Matavun- Dane pri Divači- Matavun).
Zloženka: Pot vodnih zakladov, Vodna pot Famlje-Dane, lahko dobite v Muzeju filmske umetnosti v Divači, v sprejemni pisarni Občine Divača, v informacijskem centru Parka Škocjanske jame ter na Dujčevi kmetiji na Škofljah.
Vodenje: Mirjam Frankovič Franetič ( 031 817 676, mirjam.franetic@gmail.com) in Joško Valenčič ( 031 652 769 , dane4divaca@gmail.com)

Gozdna učna pot Sviščaki

Pot vodi skozi mogočne, naravne gozdove pod Snežnikom, skozi mrazišče, in na Dušanovo skalo pod Sviščaki. Opremljena je s tablami s poučno vsebino.
Dolžina: 4,3 km
Število vsebinskih točk: 10
Dostop na Sviščake: iz Ilirske Bistrice ali Stari trg – Kozarišče – Sviščaki
Začetek poti: pod Planinskim domom na Sviščakih, pot je speljana krožno
Potreben čas za ogled: 3 ure.
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, Postojna,
tel.: 05-7000-610

Mašunska gozdna učna pot

Na Mašunu, priljubljeni izletniški točki lahko združite prijetno s koristnim in se sprehodite po gozdni poti, ki so jo osnovali že davnega leta 1888. Leta 1997 je bila opremljena s tablami s poučno vsebino.
Dolžina: 1,7 km
Število vsebinskih točk: 7
Dostop na Mašun: Knežak – Koritnice – Mašun ali Stari trg – Kozarišče – Mašun
Začetek poti: pred gostiščem na Mašunu, pot je speljana krožno
Potreben čas za ogled: 45 min.
Vodnik: Mašunska gozdna učna pot (slo., it.), dostopen v gostišču Mašun in na drugih prodajnih mestih.
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, Postojna,
tel.: 05-7000-610


Seznam dopolnjen: maj 2016