ŠTAJERSKE IN KOROŠKE UČNE POTI 

 

Pot po Logarski dolini

Naravoslovno etnografska pot, ki odstira tančice skrivnostne povezanosti ljudi in narave. Vodi skozi čudovite kotičke ohranjene narave krajinskega parka. Na njej boste izvedeli marsikaj o alpski ledeniško preoblikovani dolini, gozdu, divjadi, pticah, življenju gozdarjev, oglarjenju ter drugih zanimivostih. Drugi izvir Savinje, mogočni skalni balvani, olcarska in oglarska bajta, lovska preža in brin velikan so le nekatere zanimivosti, ki čakajo pozorne obiskovalce. Za šolske skupine pripravijo igriva vodenja prilagojena njihovemu znanju in interesom.
Dolžina: 7 km (s krajšimi variantami)
Število označenih vsebinskih točk: 14
Začetek poti: na začetku Logarske doline, nad kmetijo v Logu
Potreben čas za voden ogled: 2 - 3 (4) ure.
Vodnik: Pot po Logarski, lahko dobite pri Logarski dolini d.o.o.
Vodenje skupin: Logarska dolina d.o.o., Logarska Dolina 9, Solčava, tel.: 03 838 9004, logarska.dolina@siol.net , www.logarska-dolina.si

Gozdna učna pot Savina
Predstavlja zgodovino kraja Ljubno ob Savinji in pomen gozda, naravne obnove gozdov, vode, gozdnega roba, gozdnih živali, lišajev gob in mahov ter rabo prostora. Predstavljene so tudi drevesne vrste.
Dolžina: 2,7 km, krožna
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: ob regionalni cesti Ljubno ob Savinji – Logarska dolina, 50 m od okrepčevalnice Ledenica
Potreben čas za ogled: 45 min
Vodnik Gozdna učna pot Savina, lahko dobite v Turistično informacijskem centru na Ljubnem ob Savinji, tel. 03 838 14 92, ali na Krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije na Ljubnem ob Savinji, tel. 03 584 10 05.
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ljubno, tel. 03 584 10 05, ke.ljubno@zgs.gov.si .

Naravoslovna pot Tičjak

Na poti sta predstavljena gozd in gozdarstvo Zadrečke doline, značilna krajina te doline, obnova in nega gozda, bogati živi svet gozda, vpliv gozda na vodni režim. Razgledamo se po Gornjem Gradu in njegovi okolici, izvemo, kaj se dogaja na gozdnem robu, zakaj so potrebne gozdne vlake, kakšni so posegi v gozd in kaj ogroža gozdove. Ker je Gornji Grad z okolico tradicionalni čebelarski kraj, je ob čebelnjaku predstavljena ta dejavnost. Spoznamo tudi drevesne vrste, ki rastejo ob poti.
Dolžina: 1,3 km, krožna
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Gornji Grad pri osnovni šoli
Potreben čas za ogled: 1 ura
Vodnik: Naravoslovna pot Tičjak, lahko dobite na Zavodu za gozdove, Krajevna enota Gornji Grad (ob začetku poti)
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gornji Grad, Kocbekova 23, Gornji Grad, telefon: 03 584 3271 (pokličite med 7. in 8. uro).

Naravoslovno kulturna učna pot Samostanski hrib

Predstavlja zgodovino gradu Vrbovec in kraja, označene so drevesne in grmovne vrste, predstavljen pomen gozdnega robu, vloga mrtvega drevja, varovalna vloga gozda, sonaravnost.
Dolžina: 1 km, krožna
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: grad Vrbovec v Nazarjah
Potreben čas za ogled: 1 ura
Vodnik Naravoslovno kulturna pot Samostanski hrib, lahko dobite v Muzeju Vrbovec, tel. 03 839 1613
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, tel. 03 583 1063, damjan.jevsnik@zgs.gov.si

Gozdna učna pot Konovo – Debrca

Pot je namenjena predvsem šolski mladini v organiziranih skupinah. Na poti boste izvedeli kaj novega o gozdnih živalih in o naravnem pomlajevanju gozda, se srečali s skupino starih bukev, se zamislili ob pogledu na odlagališče odpadkov, opazovali življenje v močvirju in mlaki, videli tipičen bukov gozd Šaleške doline in spoznali, da so gozdovi in drevesa zelena pljuča mest.
Dolžina poti: 1,6 km, krožna
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: Konovo – dom krajevne skupnosti
Potreben čas za ogled: 1 ura
Zgibanka: Gozdna učna pot Konovo Debrca, ki jo lahko dobite na Zavodu za gozdove, Krajevna enota Šoštanj.
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, telefon 03 891 1446, pokličite med 7. in 8. uro.

Gozdno – turistična pot Plešivec

Pot je speljana skozi mogočne gozdove Plešivca, mimo planinskih pašnikov in travnikov. V gozdnem prostoru pod vrhom Uršlje gore spoznavamo in občudujemo planinski svet in živali, ki živijo v okolici poti. Ob poti je zelo pisan rastlinski svet z mnogimi gozdnimi in drugimi rastlinskimi vrstami. Opazujemo najrazličnejše krajinske motive in slike, ki sta jih skupaj ustvarila narava in človek. Pisan je svet v soteski Kaštel. Na poti spoznamo tudi zgodovino Plešivca in njegove okolice. Pot ima poleg poučne vloge tudi pohodniško rekreativni značaj. Za pot se je potrebno primerno obuti ( pohodniški ali lahki planinski čevlji ). Možno se je okrepčati v gostilni Balek, pri Verneršeku in lovski koči LD Podgorje.
Dolžina pot: 11,5 km, krožna, višinska razlika okrog 550 m
Število vsebinskih točk: 8, opisne table s karto poti, znak poti je gams
Začetek poti : pri gostilni Balek ( nekdaj Suhodolnik ), tja se pripeljemo iz Slovenj Gradca v smeri proti Podgorju v Suhi dol
Potreben čas za ogled: 3,5 do 4,5 ure
Vodnik: Gozdno – turistična pot Plešivec, 51 strani, in zgibanka: Gozdno – turistična pot Plešivec, dobite lahko na Krajevni enoti Slovenj Gradec, ZGS OE Slovenj Gradec in Turističnem društvu Slovenj Gradec, Partizanska pot 8, Slovenj Gradec
Vodenje za šolsko mladino in informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 883 1913
V avgustu ali septembru je organiziran skupni tradicionalni pohod po poti.

Gozdna učna pot Navrški vrh, Ravne na Koroškem

Na poti obiskovalci spoznavajo gozd kot naše naravno življenjsko okolje in dogajanja v gozdu tako, da si na novo ustvarijo odnos do narave
Dolžina poti: 3 km, krožna
Število vsebinskih točk: 14, znak poti lipov list s semenom
Začetek poti: je pri Ravenskem gradu, konec pa pri rokometnem igrišču v športnem parku Ravne na Koroškem nad Osnovno šolo Prežihovega Voranca
Potreben čas za ogled: 2,5 ure
Vodnik: Gozdna učna pot Navrški vrh, Ravne na Koroškem lahko dobite v Osnovni šoli Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem ali na ZGS OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Prevalje, Trg 67, Prevalje
Vodenje za osnovnošolsko mladino: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna Enota Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje tel. 02 824 0563

Gozdna učna pot Dravograd - Grad

Na poti spoznavamo osnovne naravne zakonitosti, posamezne drevesne vrste, grmovje, matično kamnino, tla, vodni ekosistem, gozdne živali, zvemo pa tudi nekaj o zgodovini Dravograda in o zgodovini starega gradu
Dolžina poti 2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 15
Začetek poti: ob gozdu pod ruševinami gradu nad Trabergom
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zgibanka: Dravograd - Grad gozdna učna pot, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Dravograd ali v Informacijski pisarni v Dravogradu ob Trabergu
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Dravograd, Meža 70, Dravograd, tel. 02 87 83 008

Vodna učna pot Dobrava

Pot je na ježi dravske terase, južno od Radeljskega polja v Občini Radlje ob Dravi.
Dolžina: 4 km
Število vsebinskih točk: 15
Začetek poti: vzhodno od naselja Dobrava (pri »abšusu«) ali zahodno od naselja (pri Rešu) ali iz središča Dobrave
Potreben čas za ogled: 1 ura
Zloženka: Vodna učna pot Dobrava, lahko dobite pri Ivanu Pečovniku, predsedniku Kulturnega, športnega in turističnega društva Dobrava
Vodenje: Vesna Jurač, telefon 031 208 747

Naravoslovna učna pot Zelena pot Teber

Pot je speljana po gozdnati krajini, ki je danes ponovno zelena, nekdaj pa so industrijski plini močno poškodovali gozdove. Nastala je na pobudo učencev in učiteljev Osnovne šole Črna na Koroškem in gozdarjev Zavoda za gozdove, Krajevne enote Črna na Koroškem. Speljana je po pobočju Tebra za osnovno šolo. Z nje spoznavamo koroško krajino od Črne na Koroškem čez grebene Rezmana, Orožije vse tja do vrhov Pece, Olševe, Smrekovca in Raduhe. Porasla je z bogatimi gozdovi in prepredena z redkimi slikovitimi zaokroženimi kmetijami celki. Pot ima predvsem naravovarstveno in osveščevalno vlogo, poudarek je na varstvu našega življenjskega prostora – gozdnega in negozdnega. Mozaik poti je sestavljena s kamenčkov kot so čebelnjak, gozdna tla, sadovnjak, drevesa, gozd, jasa – lov, potok, usad, gozdna krajina. Z zadnjega stojišča je možno nadaljevati sprehod po poljski poti mimo kmetije Matvoz na greben Tebra nad Dolino smrti (danes Dolino upanja) ali pa se po učni poti vrniti v dolino.
Dolžina poti: 800 m, delno krožna
Število točk na poti: 9, znak poti je močerad
Začetek poti: za hotelom Krnes v Črni na Koroškem
Potreben čas ogleda: 1,5 ure
Vodnik: Zelena pot Teber, 40 strani, lahko dobite na Zavodu za gozdove OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Črna, Center 11, Črna na Koroškem
Vodenje za skupine:Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Črna, Center 11, 2393 Črna na Koroškem tel. 02 87 03 010.

Gozdna in zgodovinska učna pot Stari grad, Radlje ob Dravi

Učna pot obiskovalcu predstavi in približa gozd in življenje v njem. Učna pot ni izključno naravoslovna, vključuje nekaj zgodovinskih objektov radeljskega prostora. Namenjena je širokemu krogu ljubiteljev narave, tako šolskim skupinam, družinam, rekreativnim pohodnikom.
Dolžina: 5 km, krožna
Število vsebinskih točk: 51
Začetek poti: parkirni prostor ob parku pri grajski pristavi v Radljah ob Dravi
Potreben čas za ogled: 3 ure
Vodnik: Gozdna in zgodovinska učna pot "Stari grad" Radlje ob Dravi, 36 strani, lahko ga dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Radlje ob Dravi
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi, tel. 02 887 1381

Gozdna pot Pistrov grad v Vuzenici

Gozdna pot obiskovalca zbližuje z naravo in gozdom. Namenjena je vsem, ki želijo spoznavati gozd, njegovo zgradbo, razvoj ali pa v gozdu najti le trenutke sprostitve in oddiha. Pot obide tudi kulturno zgodovinske spomenike in tako obiskovalca seznanja s kulturo in zgodovino kraja Vuzenica.
Dolžina: 2,5 km, krožna.
Število vsebinskih točk: 33
Začetek poti: pri "štoku", gradu iz 16. st. ob Počevarjevi hiši v Vuzenici.
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Gozdna pot "Pistrov grad" v Vuzenici (24 strani), dobite ga lahko na občini Vuzenica in Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Radlje ob Dravi.
Vodenje za skupine: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi, tel. 02 88 71 381

Pot na Rahtelov vrh – Gozdna učna pot

Malo je gozdov, kjer lahko na tako mali površini opazujemo tolikšno pestrost narave, če pa so to primestni gozdovi, je to še toliko bolj pomembno. Na poti lahko spoznavamo številne drevesne vrste, pestrost živalskega sveta, na razglednih točkah se nam nudi razgled po okoliških hribih in naseljih, najlepše pa se z vrha vidi mesto in celotni zgornji del Mislinjske doline z okoliškim hribovjem. Namen poti je spoznavati gozd in življenje v njem, dobiti ali dopolniti predstavo o gozdu, kot zapletenem in občutljivem, ob smotrni rabi pa izjemno hvaležnem in nepogrešljivem sistemu rastlinstva in živalstva na določenem prostoru.
Dolžina poti: 4 km, krožna, višinska razlika 250 m
Število točk ob poti: 28
Začetek poti: na severnem vstopu v Slovenj Gradec, na parkirišču nasproti Gostilne Murko.
Potreben čas: 2 uri
Zgibanka: Pot na Rahtelov vrh-gozdna učna pot, lahko dobite na ZGS, OE Slovenj Gradec, Krajevna enota Slovenj Gradec, Celjska cesta 7, Slovenj Gradec, tel. 02 883 1913
Vodenje za šolsko mladino: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, KE Slovenj Gradec, tel. 02 883 1913

Gozdna in geološka učna pot Pekel

Učna pot je speljana skozi gozdove in mimo travnikov, ki poraščajo kraški svet okoli jame Pekel. Obiskovalcu predstavi vloge in pomen gozda, divjad in ptice v gozdu, gozdna tla, obnovo gozdov, razkrije nekatere skrivnosti iz življenja dreves, opozori na ujme in škodljivce v gozdu. Ob poti obiskovalca spremljajo številni kraški pojavi. Med zanimivosti sodijo tudi apnenica, ostanki fosilov, požiralniki in lovska opazovalnica. Določene teme se lahko pri strokovnem vodenju predstavijo tudi podrobneje, oziroma se predstavitev prilagodi željam in znanju obiskovalcev.
Dolžina: 2,3 km , krožna, višinska razlika 141 m
Število vsebinskih točk: 13
Začetek poti: Pred vhodom v jamo Pekel
Potreben čas za ogled: 1,5 do 2 uri
Vodnik: Skozi gozd in jamo Pekel, lahko dobite v brunarici pred vhodom v jamo Pekel
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, KE Žalec, Savinjska c. 59, 3310 Žalec, tel.: 03 571 8588, 041 657 609, zgs.kezalec@email.si

Gobarska učna pot na Celjski koči

Prva gobarska učna pot v Sloveniji v sliki in besedi predstavi 18 vrst gob, ki se najpogosteje pojavljajo ob poti.
Dolžina: 1,8 km, krožna pot
Število vsebinskih točk: 18
Začetek: pred Hotelom Celjska koča
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Vodenje: Gobarsko društvo Bisernica, info@drustvo-bisernica.si, telefon 041 265 656.

Gozdna učna pot Boč 

Boč (978 m) je najvišji vrh v predalpskem Bočkem pogorju, sklenjenem nizu gora od reke Pake do obrobja hrvaške Podravine. Posledica pestrih rastiščnih in geoloških razmer (apnenec) na Boču so raznoliki gozdni sestoji in veliko število drevesnih, grmovnih in rastlinskih vrst. Zaradi ohranjene naravne krajine, številnih naravnih zanimivosti in svojevrstne kulturne krajine v obrobju, je območje Boča in Donačke gore ter svet med njima zavarovano kot krajinski park. Znak poti je cvet velikonočnice, zavarovane rastline, ki vzcveti vsako pomlad na poljanah blizu planinskega doma na Boču in je postala nekakšen simbol Boča.
Pot je sestavljena iz treh krakov:
Prvi krak: od Zgornjih Poljčan do planinskega doma na Boču
Dolžina: 2,5 km
Število stojišč: 10 
Potreben čas za ogled: 1 ura, s postanki na označenih točkah in spoznavanjem gozda pa do 3 ure
Vodnik: lahko dobite v gostilni Kajtna v Zgornjih Poljčanah in v Planinskem domu Poljčane, Drevenik
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor - Krajevna enota Slovenska Bistrica, tel. 02 846 9000 in Planinsko društvo Poljčane, tel. 02 802 5338
Drugi krak: iz Lovnika do Planinskega doma na Boču
Dolžina: 6,5 km
Število stojišč: 12 
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Vodnik: lahko dobite v gostilni Kajtna v Zgornjih Poljčanah in v Planinskem domu Poljčane, Drevenik
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – Krajevna enota Rogaška Slatina, tel. 03 581 3573 in Planinsko društvo Poljčane, tel. 02 802 5338
Tretji krak: od Planinskega doma na Boču na vrh Boča
Dolžina: 3,5 km
Število stojišč: 11 
Potreben čas za ogled: 1 ura
Vodnik: lahko dobite v gostilni Kajtna v Zgornjih Poljčanah in v Planinskem domu Poljčane, Drevenik
Vodenje skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – Krajevna enota Rogaška Slatina, tel. 03 581 3573 in Planinsko društvo Poljčane, tel. 02 802 5338

Rozkina gozdna učna pot 

Kot edino silikatno gorovje v Sloveniji je Pohorje pomembno v geomorfološkem, hidrološkem, biološkem ter kulturno krajinskem pogledu. Na nepropustni kamninski podlagi je nastalo najgostejše omrežje površinskih voda v Sloveniji ter edinstvena barja z jezeri, ki so življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst. 
Dolžina: 3 km, krožna
Število stojišč: 17
Izhodišče: Bolfenk (Pohorje), pri zgornji postaji žičnice 
Potreben čas za ogled: za obhod brez razlage je potrebna ena ura, za obhod z razlago pa približno tri ure.
Zloženka, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, v Info centru Bolfenk, tel.: (02) 603 42 11, (050) 634 859 in v Mariborskem turističnem informacijskem centru - MATIC, Partizanska c. 47, tel.:(02) 234 66 11
Vodenje za organizirane skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15,tel.: 02 234 1615

Gozdna učna pot Uršankovo

Pot predstavlja sredogorski gozd in nekaj zgodovine tega območja. Na poti se srečamo s pohorskim potokom Lobnico, ki je imel v preteklosti velik pomen za razvoj gospodarske dejavnosti tega kraja. 
Dolžina: 3,0 km (daljša varianta), 1,3 km (krajša varianta)
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Ruše - gostilna Muc (pod Mucovo skalo)
Potreben čas za ogled: 1-3 ure (odvisno od variante)
Zgibanka, lahko dobite na Zavodu za gozdove, Krajevna enota Ruše in Območna enota Maribor ter na Turističnem društvu Ruše, tel. 02 669 06 40
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ruše, Falska cesta 126, tel. 02 661 51 01 ter Območna enota Maribor, tel.: 02 234 1626

Gozdna učna pot Kapelvald 

Na poti spoznamo značilnosti tega dela Pohorja: lipov drevored, domače in tuje drevesne vrste, kapelico Sv. Jožefa, steklarstvo in njegov vpliv na gozd, kamnoseštvo, živalski svet. V Josipdolu si lahko po dogovoru ogledate Muzej kamnoseštva in gozdarstva. 
Dolžina: 3,2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 10
Začetek poti: Josipdol, pri lipovem drevoredu
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zgibanka lahko dobite na Zavodu za gozdove, Krajevna enota Podvelka in Območna enota Maribor 
Vodenje za organizirane skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor - Krajevna enota Podvelka, tel.: 02 875 6010 in Območna enota Maribor, tel. 02 234 16 15

Gozdna učna pot Tojzlov vrh na Kozjaku 

Pot nas vodi skozi gozdove na Kozjaku, predstavi tudi pomen gozdnega robu. Opomni nas na kulturne in naravne spomenike, ki jih je gozd sprejel v svoja nedra. Z razgledišča pod Tojzlovim vrhom je lepo viden način poselitve in rabe zemljišč v Slovenskih goricah. 
Dolžina: 2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 14
Začetek poti: pri planinskem domu Tojzlov vrh
Potreben čas za ogled: 1 ura brez razlage, z razlago in strokovnim vodstvom 2 do 4 ure 
Zgibanka: Gozdna učna pot Tojzlov vrh na Kozjaku, lahko dobite na Zavodu za gozdove, Krajevna enota Ruše in Območna enota Maribor 
Vodenje za organizirane skupine: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor - Krajevna enota Ruše, Falska cesta 126, tel.: 02 661 51 01 in Območna enota Maribor, tel. 02 234 16 15

Zmajčkova gozdna učna pot 

Pot se vije ob vznožju Konjiške gore nad samim mestom Slovenske Konjice. Zajame pogled na Dravinjsko dolino in pohorske gozdove v ozadju, v gozdu pa stopi pred nas pestrost rastlinske in živalske komponente. Vodi nas nad sadovnjaki, po robovih gozda in v njem samem, objame stari konjiški grad s svojo zgodovino in legendami o nekdanji konjiški gosposki, hkrati pa nas prestavlja nazaj v sedanjost, v zanimivosti gozda
Dolžina: 3 km 
Število vsebinskih točk: 12, predstavljene na spletni strani http://my.konjice.com/ (kliknite Projekt 2)
Začetek poti: Slovenske Konjice, pri Osnovni šoli Pod goro 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje - Krajevna enota Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, 3210 Slovenske Konjice, tel. 03 575 5263

Močeradova pot

Južni obronki Pohorskih gozdov segajo prav do Slovenske Bistrice. Ob gozdnem potoku, na blago razgibanem terenu, je urejena naravoslovna učna pot, na kateri lahko obiskovalci spoznajo številne drevesne, grmovne in druge rastlinske vrste, opazujejo živi svet gozda in gozdnega roba, izvir Curlek in potok Črnec in z malo sreče srečajo potočnega raka ali močerada.
Dolžina: 2 km - krajša varianta, 3 km - daljša varianta
Število vsebinskih točk: 7(niso posebej označene na terenu)
Začetek poti: pri Kinološkem društvu Slovenska Bistrica
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Zloženka: Močeradova pot, lahko dobite na 2. Osnovni šoli Slovenska Bistrica
Vodenje za skupine: po dogovoru - 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica, Šolska ul. 5, 2310 Slovenska Bistrica, tel. (02) 805 16 80

Gozdna učna pot Mestni vrh pri Ptuju

Gozdna učna pot Mestni vrh je speljana skozi gozd, ki je značilen za gričevnat svet Slovenskih goric. Namen poti je spoznavanje gozda in njegovega pomena v agrarni krajini, kjer se je gozd ohranil na tistih legah, ki niso primerne za kmetijsko rabo. Gozd je v takšni krajini ostanek prvotnega rastlinstva in živalstva. Na poti spoznate značilnosti slovenjegoriškega gozda in veliko pestrost rastlinskih vrst, življenje gozda, gozdna tla, pomen gozda pri zadrževanju vode in ohranjanje pestrosti živalskega sveta, gozdni rob, jelšev log, rast drevesa in na koncu, kako človek ogroža gozd. 
Dolžina: 1,2 km, krožna
Število vsebinskih točk: 8
Začetek poti: v bližini Ptuja, pri Knezovem ribniku 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Gozdno učna pot Mestni vrh pri Ptuju lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ptuj, na TIC Ptuj in na Zavodu za gozdove, Območna enota Maribor
Vodenje organiziranih skupin: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ptuj, Zoisova pot 5,tel.: 02 780 0170 in 02 745 2791

Gozdna učna pot k debeli bukvi

Poteka na območju gozdnatega Maclja. Glavna značilnost je debela bukev, ki ima obseg 470 cm. Ob poti obiskovalci spoznavajo zanimivosti kraja, opazujejo rastline in živali, posebej mravljišče, občudujejo debelo bukev in uživajo v čisti naravi.
Dolžina: 3,5 km, krožna
Število vsebinskih točk: 12
Začetek poti: Žetale, pri novi osnovni šoli 
Potreben čas za ogled: 1,5 ure.
Vodenje za skupine: Osnovna šola Žetale, tel.: 02 761 9910

Učna pot Breza 

Učna pot Breza se nahaja v osrčje Slovenskih goric. Vodi iz podeželskega naselja Sv. Jurij ob Ščavnici skozi gozd do Blaguškega jezera in nato po redko poseljenih vinorodnih gričih do Stare Gore, ki slovi po etnoloških spomenikih.
Dolžina: 5,5 kilometra
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Sv. Jurij ob Ščavnici, pri osnovni šoli, zemljevid na spletni strani http://www.s-3gim.mb.edus.si/timko1/ekosistemi/alenka1/Alenka/UCNA_POT.htm
Potreben čas za ogled: 3-4 ure
Zloženka: Učna pot Breza - Sv. Jurij ob Ščavnici, lahko dobite na Osnovni šoli Sv. Jurij ob Ščavnici
Vodenje: Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.: 02 568 9110

Gozdna učna pot Blaguš

Pot nam predstavi gozdove v Slovenskih goricah. Spoznali bomo tudi gozdna tla, mravljišče in lisičino.
Dolžina: 2 km
Število vsebinskih točk: 11
Začetek poti: Blaguš
Potreben čas za ogled: 1,5 ure
Vodnik: Vodnik po gozdni učni poti Blaguš, lahko dobite na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Murska sobota in na Občini Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Vodenje: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota - Krajevna enota Radenci, tel. 02 564 9300 ter 041 657 839 in 041 657 844

Čolnikova učna pot 

Pot je posvečena narodnjaku Slovenskih Goric Dominiku Čolniku. Predstavlja bogato kulturno dediščino Benedikta v  Slovenskih goricah: slatinske vrelce, prazgodovinsko in  rimsko gomilno grobišče,cerkvena arhitekturna objekta,obnovljene  vodnjake-studence. 
Dolžina: 4,5 km, krožna 
Število vsebinskih točk: 7 oz. 9
Začetek poti: središče Benedikta, pred upravno-stanovanjskim poslopjem
Potreben čas za ogled: 2 uri
Vodnik: Čolnikova učna pot - sprehod po Benediktu (vodnik in zbirka učnih listov, 24 strani, slo. in nem.), Čolnikova učna pot - geografska učilnica v naravi (vodnik in zbirka učnih listov / delo na terenu, 29 strani), lahko dobite na Občini Benedikt in na Osnovni šoli Benedikt
Vodenje: Turistično društvo Benedikt, tel. 02 703 1631. Vodenje za šolske skupine: Osnovna šola Benedikt, tel. 02 729 5820

Naravoslovna učna pot Šturmovec

Naravne razmere in vpliv človeka so botrovali k temu, da na majhnem prostoru najdemo pravo zbirališče živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in prezrte. Mnoge vrste ptic, rastlin in kačjih pastirjev, ki so na seznamu redkih in ogroženih vrst, so tod našle zadnje prebivališče. Leži v krajinskem parku Šturmovci.
Dolžina: 4 km
Število vsebinskih točk: 7
Začetek poti: Šturmovci
Potreben čas za ogled: 2 uri
Zloženka: Naravoslovna učna pot Šturmovec, lahko dobite na Osnovni šoli Videm 
Vodenje za skupine: Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, tel. 02 761 9410

Geološka učna pot Rudnica Virštanj

Pot poteka v severnem delu Kozjanskega parka, okoli naselja Olimje. Trasa geološke poti poteka po relativno majhnem območju Kozjanskega parka, vendar je pestrost geološke zgradbe povsem primerna za predstavitev celotnega geološkega razvoja in geološke zgradbe Kozjanskega. Tu so tudi druge naravne vrednote (dolina Olimskega potoka, lipa v Olimju) in kulturna dediščina (cerkev Marijino Vnebovzetje v Olimju, samostan Olimje, cerkev Sv. Andreja v Olimju, cerkev Devica Marija na Pesku, Počivavškov kozolec v Slakah in arheološko najdišče na Rudnici).
Pešpot z lepimi razglednimi točkami, s katerih se vidi večji del Kozjanskega parka, je primerna za vsakega obiskovalca s povprečnimi fizičnimi sposobnostmi. Poteka po gozdnih stezah, kolovozih in delno po lokalnih cestah z redkim prometom.
Dožina poti: 10 km
Število vsebinskih točk: 21
Začetek poti: Slake pri Olimju, pri opuščenem rudniškem rovu
Potreben čas za ogled: 4 do 6 ur, možni so trije delni krožno obhodi, ki trajajo 1 do 2 uri
Vodnik: Po geološki učni poti na Rudnico in Virštanj (96 strani, na voljo je tudi zloženka), lahko dobite na upravi Kozjanskega parka, Podsreda 45, Podsreda, v Turističnem informacijskem centru v Podčetrtku, v Termah Olimia in v Narodni galeriji v Ljubljani. Kratek opis na 8. strani časopisa Naravna dediščna
Vodenje: Kozjanski park, Podsreda 45, Podsreda, tel. 03 800 7100,kozjanski-park@gov.si

Učna pot Vetrnik
Suhi travniki so vrstno izredno bogati - v višku  sezone lahko naštejemo več kot 50 rastlinskih vrst na kvadratni meter. Posebne omembe so vredne številne redke in ogrožene orhideje. Tu je še  izredno veliko metuljev, mrežekrilcev, hroščev in ostalih živali. Skratka -  gre za izredno vitalen, nepogrešljiv, a žal vse redkejši sestavni del  tradicionalne slovenske kulturne krajine, ki ga danes razpoznavamo in vrednotimo  tudi kot izjemen življenjski prostor. Kaj so njegove temeljne sestavine,  kaj ga odlikuje in kaj ogroža - ter kaj bi ga lahko rešilo pred  izginotjem: vse to so teme te poti, s katerimi se lahko pobliže seznani njen obiskovalec. Z vrha Vetrnika je lep razgled na Boč, trg  Pilštanj in vzhodne obronke Bohorja.
Dožina poti: 1,4 km, krožna
Število vsebinskih točk:  10
Začetek poti: na križišču pod domačijo Kukovičič na Vetrniku, dostop iz Kozjega po  Bistrem grabnu mimo Zajčje gorce (za lažjo oriantacijo priporočamo uporabo zgibanke)
Potreben  čas za ogled: 1 ura
Zgibanka in vodnik: Učna pot Vetrnik, lahko dobite na upravi Kozjanskega parka, Podsreda  45, Podsreda
Vodenje: Kozjanski park,  Podsreda 45, Podsreda, tel. 03 800 7100,kozjanski-park@gov.si

Seznam dopolnjen: januar 2010